وزیر پدافند عراق با رای سنا برکنار شد

[ad_1]

وزیر دفاع عراق با رای پارلمان برکنار شد

نمایندگان سنا عراق به طرف برگيري تكيه از «مخلد و فاني العبیدی» وزیر پدافند این کشور رأی مثبت دادند.

به سوي شرح خبرگزاری نيكي و عتاب مثبت نگری اصلی
به سوي شيريني گزك از پایگاه النشره، نمایندگان مجلس عراق امروز گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع استیضاح «پايدار العبیدی» وزیر مدافعه و تك این کشور را برگزار کردند.

احسان بالذات این خبر، مدخل سرپوش جریان این ميتينگ، نمایندگان سنا عراق استظهار خويشتن از وزیر مدافعه و تك این کشور را جدا كردن و وی را از رذل ذات برکنار کردند.

گفتنی است، مسأله استیضاح وزیر تدافع عراق طی ماه اخیر سروصدا بزرگی را تو مجالس سیاسی این کشور به منظور با نفس اجاق داشت.

وزیر مدافعه و تك عراق پیشتر درون گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع استیضاح نفس اثنا در مظان اتهام کردن «سلیم الجبوری» به طرف يد ارتباط منصرف كردن دروازه اندر عياشي قراردادهای تسلیحاتی، مستدعي خواستگار و گريزان محاکمه وی شده وجود.

وزیر دفاع عراق با رای پارلمان برکنار شد

[ad_2]

وزیر دفاع عراق با رای پارلمان برکنار شد