وزیر صنع به طرف استان مرکزی كوچ می‌کند+دستور كار‌ها

[ad_1]

به قصد اعلان خبرگزاری تسنیم از اراک، خلف از رحيل وزیر ارتباطات، ياور فناوری رئیس گروه و رئیس محیط زیست که درب چندهفته اخیر و پیش از سياحت هیئت تمول به سوي استان مرکزی، به طرف این استان نقل مكان کرده‌اند "محمدرضا وفور احسان‌مولود" وزیر حرفه كان اصل سرچشمه و سوداگري تو یک پروگرام دوروزه دور فردا به قصد استان مرکزی مهاجرت می‌کند.

مصطفی بدوي مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری مرکزی با استعاره به منظور با مهاجرت وزیر حرفه به سوي استان مرکزی به سمت گزارشگر تسنیم گفتار: وزیر تكنيك، كانسار و بازرگاني دوره فردا هنگام واحد زمان ۱۶ به قصد نقشه وا كردن نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران واصل پذيرفته آشنا شهر كوي ها می‌شود.

وی افزود: بخشش‌مولود دنبال از این آداب، سمت باز كردن سنگبری سنگستان برزن ها به منظور با جايگاه این شرکت می‌جدول تا درون این تشريفات شرکت کند.

اعرابي تصریح کرد: وزیر تكنيك، سو جلسه با صنعتگران و فعالان اقتصادی دروازه اندر سفری به طرف خمین، درب تالار اجتماعات بیت راهنما خمینی(ره) نزديك می‌یابد و خلف از حين به سوي شهر اراک سو سكونت عزیمت می‌کند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری مرکزی با تلويح به طرف طرح زمان دوم مهاجرت وزیر صرفه جويي به منظور با استان مرکزی قول: بخشش فرزند دروازه اندر ساعات اولیه وقت و شب پنجشنبه۲۵شهریور ماه باب ضیافت صبحانه کاری با نماینده ولی فقیه درون استان مرکزی و پيشوا آدينه اراک دیدار و حرف‌و‌گو می‌کند.

بدوي امتداد دهش: ظهر از این گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع مدیران كارپرداز واحدهای صنعتی درون تالار استانداری مرکزی برگزار می‌شود و بنابرين از پایان این ميتينگ نیز مجلس مقر اركان حرب ركن صرفه جويي مقاومتی دروازه اندر استانداری مرکزی تشکیل می‌شود.

وی حالي کرد: با پایان این گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع و دنبال از اقامه دعا و سود چاشت وزیر صنع عازم بلد ساوه می شود تا داخل قسمت قطعه زمان، از شرکتهای قرقره چيني و عايق حوض كوچك سبوي كوچك سازی ایران، کالوپ، منکل پاک‌دش(پریل)، فارس عوعو آلپول و راس و آغاز‌وقاحت رويه بازدید بعمل آورد و داخل پایان نیز از مسیر ساوه عازم تهران گردد.

انتهای پیام/

[ad_2]