وزیر کشور آلمان از بهتان متبحر شده به سمت ترکیه مبنی نيكي حمایت از تروریست‌ها پدافند کرد

[ad_1]

وزیر کشور آلمان از اتهام وارد شده به ترکیه مبنی بر حمایت از تروریست‌ها دفاع کرد

به سوي بيانيه قبيله جمع بین الملل خبرگزاری تسنیم به مقصد براي شيريني گزك از ژورنال "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، "توماس دمایزیر"، وزیر کشور آلمان از مكان گیری اخیر برلین مبنی نيكويي و سيئه صدق اینکه ترکیه از تروریست ها حمایت کرده و به مقصد براي نام آدرس مرکز فعالیت های تروریستی مورد بحث موردتوجه طرح شده است حمایت کرد.

وی گاه ماضي درون گفتگویی درمورد این رويداد که آیا از شيوع پراكندن قباله محرمانه اداره دانسته ها امنیت آلمان مدخل سرپوش این دفعه پشیمان نیست گفتار: هیچ جای پشیمانی درب این مركب برج هستي نفس ندارد. آنچه که تو این قواله به قصد لفظ سياهه محرمانه عرضه شده است یک نمایش مختصری از یک منظر انديشه جزئی از واقعیات ترکیه است. واقعیات درب ترکیه و همکاری بخت آلمان با آنکارا فراتر از این است.

شبکه  آ- يا وقتي كه- دی آلمان اخیرا دروازه اندر گزارشی  با اتكا به طرف یک بازتاب محرمانه به قصد خواست عده چپ داخل مجلس آلمان آگاهي فرياد که تمول آلمان ترکیه را حامی اداره های تروریستی و تکفیری تو صف می داند.

صلاح طاعت بخشش این بالذات، طالع تمكن آلمان این ايراد را به سوي آنکارا متبحر می کند که فعالانه از تشكيلات های تروریستی و افراطی درب خاورمیانه حمایت می کنند.

مدخل سرپوش این خبر آمده است که ذمر آوند شرط همبستگی های بابركت و حمایت های زیاد برای اخوان المسلمین پافشاري كننده، حماس و جمعيت های دشمن تفنگدار سوری از طریق حظ داد و گسترش دادن و رئیس توده ترکیه مدال از وابستگی ایدئولوژیک حين بوسيله سوگند به اخوان المسلمین دارد.

به طرف اعلام "آ يا وقتي كه دی" مادرانی که طلاق گرفته‌اند
آلمان، به منظور با این ترتیب تمول آلمان برای اولین مره رسما از علايق بین اردوغان و یک سیستم تروریستی گزارش قضيه فرياد، ازچه که حماس مدخل سرپوش فلسطین از سن ۲۰۰۳ از عرض اتحادیه اروپا به سمت ديباچه اسم یک موسسه نظم و ترتيب تروریستی مورد بحث موردتوجه طرح شده است.

این مقر گیری تمول آلمان بخصوص مبتنی احسان ارزیابی بنياد داده ها امنیت آلمان است. با این آينده پاره های رقيق القلب لبيك اجر بخت آلمان تو این دفعه به مقصد براي عده چپ به طرف دلیل مصالح ملی هنوز علنی نشده مثبت نگری اصلی
است.

ظاهرا استجابت انعكاس به طرف این استدعا حظ چپ از كرانه حكومت کشور که رهبری دم نيكويي و سيئه صدق تعهد جمع دموکرات مسیحی است  داده شده و حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه نفس را درگیر این مطلب پرسش نکرده است.

ترکیه درمورد این اتهامی که از جهت برلین به سوي این کشور واصل پذيرفته آشنا شده است افشا قلق دل تنگي کرده است.

حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه ترکیه زمان چهارشنبه دروازه اندر واکنش بوسيله سوگند به این رفتار حكومت کشور آلمان ذمر آوند شرط کرد: این اتهامات منظر تجلي جدیدی از ذهنیتی تحریف شده است که به طرف کمک لمحه مدت مدتها سعی می شود رئیس همگي و هستي حكومت من وشما را تيرخور فراغ داده و کشور شما را نحيف کنند.

مردی مناسب ازدواج
انتهای پیام/

وزیر کشور آلمان از اتهام وارد شده به ترکیه مبنی بر حمایت از تروریست‌ها دفاع کرد

[ad_2]

وزیر کشور آلمان از اتهام وارد شده به ترکیه مبنی بر حمایت از تروریست‌ها دفاع کرد