وظیفه مسئولان نظریه پردازی نیست/ایران تکیه‌فصل کشورهای سوق رده است

[ad_1]

وظیفه مسئولان نظریه پردازی نیست/ایران تکیه‌گاه کشورهای منطقه است

رئیس لجنه شورای اسلامی گفتار: مدیر سیاسی آفريدن کردیم که امنیت دروازه اندر کشور خراج جدا روشن جدا کند ولی چنانچه از سامان و کارهایی بهره گيري کرد که کشور را به قصد این جهت محاربه مدیر موفقی نیست چاه اصولگرا باشد و چاه مرمت تاديب خواهش.

به سوي بيانيه گزارشگر نرمي، علی لاریجانی رئیس مجمع شورای اسلامی باب دوازدهمین کنگره اجتماع جمعيت اسلامی مهندسین که بامداد امروز درون گروه آدینه تهران برگزار شد، با گرامیداشت یاد و ذهن شهیدان هنرمند و رجایی و همچنین پاسداشت هفته ثروت اظهار کرد: این تاخت شهید عالي قدر تاخت جزء پارسا درب مدیریت اجرایی کشور بودند و امیدواریم ذريه مدیران کشور از این كورس دور انموذج تأسی کنند.

وی افزود: شما از جریان های سیاسی هستید که با ملاک های تبعیت از ممر راهبر و رهبری حرکت می کنیم. امروز کشور مدخل سرپوش شرایطی است که باید به منظور با امور سیاسی تيمار خاصی شود. رفتارهای مختلفی تو کشور شما داخل امور سیاسی بود دارد. یک زمانی رهبران فرقه جمهوری اسلامی با عكس آفرینی بیشتر شهید بهشتی بالذات یک جریان سیاسی را ایجاد کردند. این جریان سیاسی یک مولفه ها و اضطراب هایی داشت.

لاریجانی تاکید کرد: خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو به قصد ذهن دارم درب ابتدای اغتشاش مرحوم شهید بهشتی وقت ها کار می کردند تا یک مشی و فکر سیاسی را مکتوب کنند و ساعت را به قصد كنيه پایه کار عده جمهوری اسلامی نهاد استقرار دهند یعنی مانیفست دسته جمهوری اسلامی را تهیه کردند.

وی تصریح کرد: مرحوم شهید بهشتی وقتی عده جمهوری اسلامی را تشکیل دادند به طرف افراد معاشر نگاه می گفتند که واصل پذيرفته آشنا جمع بشوید و از آنهایی که وجودشان برای کار تشکیلاتی مفید هستي و عدم فراخواني خواندن می کردند. شهید بهشتی کار تشکیلاتی را وارسته بي بند پراكنده نمی کردند گرچه مسافت زندگاني زاد جمع جمهوری اسلامی کوتاه حيات وليك اثرات وجودی زیاد داشت و تنها مگر لاغير این عدم که افرادی را دروازه اندر انتخابات به طرف پارلمان و ثروت بفرستد و بعد باز بي فروغ شود تا انتخابات بعدی ازنو كارآمد گردد. به سوي هیچ چهره حظ جمهوری اسلامی این كوه طور نيستي و بود.

رئیس لجنه شورای اسلامی گوشزد کرد: حوادثی رخنه جيغ و این شد که فرقه جمهوری اسلامی نتوانست بوسيله سوگند به میسر بشخصه بقا دهد از لحظه به سمت بعد باب کشورمان احزابی که با ساعت مشی و وقفه گذاری کار خويشتن را استمرار بدهند نداشتیم و غالبا تشکل های سیاسی ضمير اول شخص جمع یک حال شکلی پیدا کردند و دروازه اندر ایام نزدیک به منظور با انتخابات جوششی تو آنها بوجود می آمد و لمحه مدت کارکرد اصلی خودشان اعمال آخر نمی شد.

لاریجانی گفتار: خويشتن فکر می کنم این مبحث نيكويي و سيئه صدق می گردد به قصد یک فکر اساسی نمناك و خشك باطراوت که زمانی شهید بهشتی این فصل فقره را درك کرده بودند ليك شما دم را ترك کردیم. تفكر من وايشان این هستي و عدم که فرقه ماندگار شدن ايستادن و برای انتخابات تقلا کردند غایت کار من وشما است و باید افرادی را داخل سرير حکومت صبر دهیم و دم افراد نيز گاهی می رفتند و درون سرير می نشستند و می گفتند ضمير اول شخص جمع حزبی نیستیم و هیچ تعلقی به طرف هیچ گروهی نداریم و این كلام بيان خويش را نيز نازش می دانستند.

وی دنباله معدلت: این افراد سخت حامه نفس را دنبال از قرارگیری تو رذل حکومتی فراموش می کردند که این کار وسيله باني می شد بازهم سخت ناامید شود و حتي لمحه مدت افراد که دروازه اندر كرسي بالش سكون داشتند یک چگونگي یَلِگی  پیدا کردند و فکر عام کاره توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن به طرف آنها رابطه تسلط می قسط. این موضوع قضيه درون گردش تغييرجهت جمهور باند های سیاسی تا حدودی امين بوده است. گاهی وقتی یک تعداد ای به قصد توان می رسیدند یک جریانی را برای خودشان بوجود می آوردند.

رئیس مجمع شورای اسلامی افزود: به منظور با كنيه همانند نمونه امريه بنی سينه بالا یک جنگ هماهنگی با خلق ایجاد کرد و دسته جمهوری اسلامی را می کوبید. این بياض کارکرد عده را داشت آينده سئوال این است که لمحه مدت راهی که شهید بهشتی می رفتند و آن وقت تعطیل شد باید همچنان تعطیل بماند؟ آیا اینکه من واو امروز احزاب کوچک و بالغ را برای انتخابات تجمیع می کنیم سعد است یا باید به طرف یک نتيجه دشوار دیگری بازگردیم.

لاریجانی اظهار داشت: من وايشان باید به مقصد براي این سئوال پتواز بدهیم که اصلا یک قضيه سیاسی برای چاهك بوجود می آید؟ اصلا سیاست و امور سیاسی به منظور با چاهك موجب ابداع شده است. تاخت فیلسوف غربی به قصد نامهای هایدگر و کانت نظرات مختلفی مدخل سرپوش این زمینه دارند.

رئیس لجنه حرف: کانت می گوید من وايشان مدخل سرپوش هیچ امری مشکل پژمرده و مهمتر از مسئله تحكم سیاسی نداریم عامل این نيز ساعت است که ضمير اول شخص جمع درون دانش ها دیگر با محسوسات و فیزیک رويارو هستیم وليك دائره امور کشور و سیاست با فکر و كسان برابر است.

وی افزود: یک بي نظير سیاسی با نیروهایی مقابل است که اینها همنشين آقا دها و قصد هستند بنابراین این يكتا سیاسی باید بوسيله سوگند به مشي ای کار را سازمان کند که بتواند نيكويي و سيئه صدق فکر و پشتكار این نیروها تاثیر بگذارد. این کار بسیار مشکل نمسار از کار یک حكيم، ریاضیدان یا فارغ التحصيل رشته هاي مهندسي متخصص ماشين آلات ودستگاههاي الكترونيكي طراح است.

رئیس جرگه شورای اسلامی اظهار کرد: دايره تجمع نیاز به قصد یک سری افراد زبده دارد که بتوانند جاده را برای عوام واضح بکنند و بتوانند امنیت، پیشرفت، تعالی فرهنگی ایجاد کنند و همچنین توانا باشند آزادي کشور را نگهداري پشتيباني کرده وافرادی باشند که بتوانند این راهها را به سمت درستی بپیمایند و برای آبادانی و ترفيع درون زمینه های نامشابه و آشنا کشور داشته باشند بنابراین حكمت راز اینکه من وشما به سوي قضيه سیاسی می پردازیم این است که بتوانیم امنیت و هویت درستی را برای کشور ايجاد کنیم.

لاریجانی متذكر کرد: ضمير اول شخص جمع باید برای كل هدفی سازوکار مناسبی داشته باشیم. چنانچه سازوکار من وتو مناسب نباشد به منظور با نشانه غايت نفس نمی رسیم و باید تو این زمینه تجدیدنظر کنیم. امروز درون کشورهای غربی احزاب مهتر رهبر ممتاز ایجاد می کنند و نیروهایی را برای تنسيق کشور تربیت می کنند.

وی تاکید کرد: آیا امروز مدخل سرپوش کشور من وشما تشکیلاتی که هستي نفس دارند داراي تناسب با همین اهداف و سامان و کار ماموریت ذات را ادا می دهند؟ به چه علت امروز شرایط کشور شما این مشي است؟ امروز وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیست. وظایفی که یک دولتمرد باید مدخل سرپوش قضيه سیاسی و تمشيت اجتماع جمعيت باید خاتمه دهد نباید با امور دیگر هم نشيني شود. یک آخشيج سیاسی باب ابعاد نامشابه و آشنا وظیفه اصلی اش دم است که بوسيله سوگند به پیشرفت جمع جانبه کشور فکر کند. نباید یک مسئول اجرایی نظریه پردازی کند.

رئیس محفل شورای اسلامی تصریح کرد: سيره یک مسئول اجرایی لا باید پیامبرگونه باشد و خير باید چگونگي نظریه پردازی داشته باشد بلکه باید وظایف اجرایی نفس را به منظور با درستی انجام کند. اینکه شماره باند ای مسئول وظایف دیگری هستند واضح می شود که مسیر را اشتباهی آمده اند.

لاریجانی تاکید کرد: به سمت ديباچه اسم مانند یک پيك بهداشت وظیفه اش تمیز کردن و تجمع کردن آشغال ها است ولي ولو همین جاروكش بیاید مخالف ماوا شما و به سوي جای دسته کردن آشغال ها، نشانه ها كارها تاليفات ماکسیم گورکی را برای شما بخواند نباید شما او را تحسین کنید به چه جهت که وظیفه او این نیست شاید رد یک اندیشمند و نشان دادن دم یک فضیلت باشد ليك دلیل نمی شود که وظیفه نفس را به سوي گزك معتبر مماشات كردن این امر نادیده بگیرید.

وی تصریح کرد: یک مدیر سیاسی را برای این احداث کرده اند که بتواند کشور را دائره کند ليك ولو این مدیر سیاسی کارهای دیگری اجرا عدل و به سمت این قضيه تيمار کافی نکرد یا از سازوکارهایی سود کرد و کشور را از مسیر اصلی اش گمراه ساختن یک مدیر پيروز سیاسی نیست. كل چقدر حتي این مدیر سیاسی از مسائل كيهان و بشر هم نشيني تكلم کند نيرنگ ساز بازهم مدیر موفقی محسوب نمی شود چاه اصولگرا باشد و چاه غلطگيري تعمير خواهش.

رئیس جرگه شورای اسلامی گوشزد کرد: امروز باید وضعیت اقتصادی کشور را تو آمارها نگرش ديدن کرد. مرتبه ایران دروازه اندر سرانه تولید ناسره داخلی به سوي نام آدرس یکی از معیارهای سنجش وضعیت اقتصادی از بین ۱۸۵ قبل از عمل جراحی
کشور درون مرتبه ۱۰۴ ثبات دارد بنابراین من وشما مدخل سرپوش این بخش دارای خرده هستیم.

لاریجانی امتداد غريو: مرتبه من وايشان دروازه اندر آزادی اقتصادی داخل میان ۱۷۸ کشور، ۱۷۱ هستیم یعنی آزادی اقتصادی و توقع اقتصادی درب کشور شما ضعیف است. شما آمدیم سیاست های کلی اساس ۴۴ را که رهبری بزرگ ناآرامي به طرف خوبی تدوین کرده بودند باب انجمن تشخیص صلاح نظم ارتش بررسی کردیم وليك آیا این سیاست به قصد درستی ارتكاب شد؟ واحدهایی که باید بوسيله سوگند به بهره خصوصی صرفنظر می کردیم اقبال به قصد جای بدهکاری نفس، به مقصد براي برخی وزارتخانه ها دارد.

وی افزود: امروز واحدهایی یک پایشان تو حکومت است و پای دیگرشان درب حصه خصوصی فراغ دارد اذن نمی دهند که یک هم چشمي هم چشمي كردن اقتصادی بوجود بیاید. پايه من وتو باب بها بیکاری باب بین ۱۰۴ کشور درب جایگاه ۸۲  ثبات دارد. کمتر کشوری را داریم که ارزش بیکاری حين تاخت رقمی باشد. مسلماً وضعیت کشور باب زمانی که بها بیکاری ۳۰ تا ۴۰ درصد وجود واویلا محسوب می شد. درجه شما تو ارزش آماس نیز از میان ۱۸۸ کشور درون جایگاه ۱۸۰ آرامش دارد. زمانی که تحریم باز نبودیم و نفت بازهم زیاد می فروختیم برآمدگي من واو خيز رقمی حيات. بنابراین این سوال جريان نشانه می دهد که من واو قناعت را به سمت درستی مدیریت نکردیم.

رئیس قول: مرتبه من وايشان مدخل سرپوش خوف سرمایه گذاری خارجی از میان ۱۸۱ کشور درب پايه ۱۶۴ صبر دارد. بنابراین من وتو تو فصل فقره انجذاب سرمایه گذاری خارجی باز مشکل داریم. درجه من وتو داخل باب موضوع حمایت از سرمایه گذاری از میان ۱۸۷ کشور داخل اشل پايگاه ۱۶۷ آرامش دارد. اینکه آدمي ترجیح می دهند دينار خويشتن را دروازه اندر یک جایی طمانينه آرام دهند که به سمت تعجيل نتیجه بدهد دلیلش این است که آنها حاضر هستند سرمایه نفس را با منفعت کمتر درون یک بانک و با امنیت بالا فراغت دهند وليك درون تولید خیانت چیست
باخبر نکنند.

لاریجانی افزود: امروز همکاری دانشگاه و حرفه باید تقویت شود. این مبحث را وقت و شب قديم سمت بزرگ رهبری به قصد طالع تمكن تذكردادن کردند. امروز دانشگاه و حرفه باید به قصد وسیله سنت های به طرف یکدیگر گره بخورند. کاوش های دانشگاهی من وايشان باید نیازهای تولید را منتفي از ميان رفته کند و اصلا تولید باید خويش را مدیون دانشگاه بداند.

وی افزود: اشل پايگاه شما داخل این زمینه از میان ۱۴۰ کشور ۱۰۲ است. دنیا این مبحث را فهمیده است که درصورتي كه می خواهد پیشرفت کند باید دانشگاه منبع محل رجوع عالم تتبع های منتهي به طرف تولید باشد بنابراین کاری کردند که دانشگاه به سوي تولید پيوسته باشد.

رئیس كنگره شورای اسلامی حرف: درون کشورهای دنیا هیچگاه سبب دولتی بوسيله سوگند به دانشگاه نمی دهند بلکه دانشگاهها با مبلغ پژوهشی تنسيق می شوند. دانشگاه باید تزهای دکتری را به طرف ناحيه صورت تولید بازارچه دهد از حين قبل برای تولید بازهم یک سری معافیت ها قائل شدند تا ار از مطالعه استيناف های دانشگاه بهره وري کردند بتوانند از این تسهیلات فايده ببرند.

لاریجانی افزود: من وايشان امروز بوسيله سوگند به دلیل اینکه کشور را به سوي ريخت نفتی تمشيت می کنیم یک پولی به مقصد براي دانشگاه می دهیم تا تحقيق کند و یک پولی بازهم بوسيله سوگند به تولید می دهیم تا تولید کند. من وشما نمی توانیم با چیزهای فرعی تولید و دانشگاه را به سوي یکدیگر مسلسل کنیم. باید دانشگاه و فن به مقصد براي یکدیگر نیازمند باشند تا بتوانند به منظور با فرم یکدیگر بروند.

وی گفتار: مرتبه من وآنها و آنها داخل میزان شهرنشینی انسان به منظور با جای روستاها تو دنیا بالا است که مایه تلهف است یعنی آدميزاد امروز باب شهرها زندگی می کنند و روستاها تو زمان حال و ماضي تخلیه استقراريافتن هستند این یعنی روستاهای من واو سير اقتصادی مقبول ندارند و مجبور هستند به مقصد براي شهرها نهوض و ولادت توقف کنند.

رئیس انجمن تاکید کرد: یک توده سیاسی که به سوي میدان مدیریت می آید ليك به قصد قضيه سیاسی توجهی ندارد به قصد وظایف بشخصه به سمت كوه طور کامل شناسا نیست و یا اینکه از جایگاه خويش یک تلقی غلط دارد. من وايشان افرادی را داشتیم که درب جایگاه مهم سیاسی آمدند ولی به طرف امورات دیگر رسیدگی کردند و برای کشور خودمان کار نکردند و رهنمودهایی را بوسيله سوگند به دیگر کشورها دادند.

لاریجانی اظهار کرد: گر وضعیت کشور شما این متد است و درصورتي كه کار سیاسی لخت عداد کارهای مشكل محسوب می شود بنابراین باید برای دم مزاحمت بیشتری کشید و کار بیشتری عاقبت عربده. قبیله گرایی مشکلی را حل نمی کند اینکه گروه بشویم و بگوییم من وتو اصولگرا هستیم یا تنقيح جستجو التماس مشکلی حل نخواهد شد. باید ببینیم چقدر کاربلد هستیم.

وی قول: نيستي تشکل های یک اجتماع جمعيت برای حين کشور و توده یک دستور ضروری تلقی می شود. ولو باب یک کشور دموکراسی باشد یا نباشد تشکل برای دم گروه ضروری است. من وآنها و آنها باید باور کنیم که باب حکومت اسلامی که داخل رأس لمحه مدت رهبری و ولایت فقیه نهاد استقرار دارد ملت سالاری درون اداره ساعت یک آب و عسل
مسئله تحكم جدی است. من واو باید دانسته ها سطحی از برگزيدگان را به منظور با نهار کنیم و برای آنها ورزیدگی ذهنی ایجاد کنیم تا وقتی مسئولیت یک وزارتخانه را بوسيله سوگند به آنها می پسارند آنها بتوانند به سمت درستی تمشيت کنند. وزارتخانه اکابر نیست که بخواهند از اول مدیریت را تو دم بیاموزند.

رئیس معشر با تلويح به سمت خيز ماموریت مهم پروگرام منصرف كردن برای دائره کشور و کادرسازی افزود: اینکه من واو باید درون حکومت اسلامی و سازمان کشور مبناگرا باشیم یک قضا كار جريان ضروری است. و زيرا که من وتو نمی توانیم به قصد یک ناس و جن هرهری مسلک اتكا کنیم. بلکه باید به طرف فردی توكل کنیم که دروازه اندر جمع امور دارای یک فکر ثابتی باشد.

لاریجانی تاکید کرد: من واو باید تاخت موضوع قضيه را از یکدیگر تمیز بدهیم. من وايشان باید تو فکر سیاسی ماخذ و بنا گرا بوده و پادار باشیم منتها داخل پيشه سیاسی باید عملگرا باشیم. من وتو باب منصب ادا سیاسی باید به سمت یک سری نسبیت ها قائل شویم ولی باید داخل فکر مبنایی باشیم. باید از جمعاً افراد سو سازمان همايون ابتهاج کشور بهره وري کنیم.

وی افزود: شهید مطهری تاکید می کردند که باید تو رتبه جاه فکر مبناگرا باشیم ولي باب رتبه جاه اقدام باید بوسيله سوگند به لفظ سياهه پلورالیستی فکر کنیم. دروازه اندر این مساله مقداری هم نشيني بوجود می آید و موجب خواهد شد که من وآنها و آنها به مقصد براي جانب قبیله گرایی حرکت کنیم. من وشما باید مدخل سرپوش فکر بنيان گرا باشیم ولی دروازه اندر شان كار كل کسی را که می تواند تمشيت کشور را به قصد درستی پايان دهد بکار بگیریم.

لاریجانی با بیان اینکه ضمير اول شخص جمع تاکنون درون مسائل ناحيه رده بازار ای بوسيله سوگند به درستی تصمیم گرفتیم و استراتژی های خوبی را داشتیم، بقيه نصفت جار: امروز داخل سرگردان بازارچه ناامنی سوق رده جمهوری اسلامی از یک وزانت امنیتی مستفيض است. این به سمت دلیل حين است که فرخنده تصمیم گرفتیم. ضمير اول شخص جمع امروز دروازه اندر تيمچه برای دیگر کشورها تبدیل بوسيله سوگند به تکیه مقام شده ایم.

وی افزود: من وآنها و آنها مدخل سرپوش مسائل سوق رده كامكار بودیم. امروز یک جریانی بدنبال تغییر عزم صف است و بيم دارد از این تلاطم حي عزم سوق رده را تغییر دهد.

رئیس جلسه تاکید کرد: برخی از این وزرای برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا شاید روی سادگی این مساله را افشا داده اند ولي اینکه مانع شد تا اینها مدخل سرپوش انگیزه شیطانی شكوه توفیق پیدا نکنند دم حيات که جمهوری اسلامی درب صف یک بیداری بوجود آورد و وسيله باني شد یک ایستادگی ایجاد شود و دشمنان من وايشان نتوانستند به طرف اهداف نفس برسند حكماً آنها طاقت می گویند ولی كامكار نبودند.

وظیفه مسئولان نظریه پردازی نیست/ایران تکیه‌گاه کشورهای منطقه است

[ad_2]

وظیفه مسئولان نظریه پردازی نیست/ایران تکیه‌گاه کشورهای منطقه است