حدوث جوشش تروریستی تو شهر «غازیانتپ» ترکیه

[ad_1]

وقوع انفجار تروریستی در شهر «غازیانتپ» ترکیه

منبع ها خبری از رويداد بروز انفجاری تروریستی تو شهر «غازیانتپ» ترکیه گزارش قضيه دادند.

به طرف بيانيه خبرگزاری نرمي به قصد شيريني گزك از روسیا الیوم، سرچشمه ها ماخذ خبری از رويداد بروز تركيدن باب شهر «غازیانتپ» ترکیه گزارش قضيه دادند. اعلام ها از رخداد انفجاری انتحاری درون نزدیکی سامان سوریه حکایت دارد.

شاهدان عینی می گویند یک ثمربخش انتحاری مواد منفجره نديمه نفس را دروازه اندر نزدیکی جا برگزاری یک رسوم عروسی داخل این شهر صحيح تو نيمروز جهات ترکیه تركيده کرده است.

شبکه تلویزیونی ان تی وی ترکیه نیز باب گزارشی با گوشه علامت راي به سمت اتفاق «غنيمت ای تروریستی» درب غازیانتپ تاکید کرد غرض این غارت، یک سنن عروسی بوده است. نيكويي و سيئه صدق این بالذات دهها خودروی امدادی و بيماركش به سمت كوي غليان ارسال شده است.

فرموده می شود این غليان بیش از ۱۰۰ کشته و مجروح داشته است. با این زمان حال و ماضي هنوز احصائيه رسمی از نمره اندازه تلفات احتمالی این اتفاق منتشر نشده است.

وقوع انفجار تروریستی در شهر «غازیانتپ» ترکیه

[ad_2]

وقوع انفجار تروریستی در شهر «غازیانتپ» ترکیه