رخداد جوشش تروریستی دروازه اندر شهر «غازی آنتپ» ترکیه

[ad_1]

وقوع انفجار تروریستی در شهر «غازی آنتپ» ترکیه

سرچشمه ها ماخذ خبری از حدوث انفجاری تروریستی درب شهر «غازی آنتپ» ترکیه گزارش قضيه دادند.

به قصد اعلاميه خبرگزاری نرمي بوسيله سوگند به شيريني گزك از روسیا الیوم، سرچشمه ها ماخذ خبری از رخداد غليان باب شهر «غازی آنتپ» ترکیه آگاهي دادند. رپرتاژ ها از رويداد بروز انفجاری انتحاری دروازه اندر نزدیکی قلمرو سوریه حکایت دارد.

شاهدان عینی می گویند یک كارپرداز انتحاری مواد منفجره دوست ذات را باب نزدیکی مقام برگزاری یک آيين عروسی تو این شهر صحيح درون نواحي پهلوها ترکیه شكافته کرده است.

شبکه تلویزیونی ان تی وی ترکیه نیز مدخل سرپوش گزارشی با ايما به قصد رويداد بروز «غنيمت ای تروریستی» داخل غازی آنتپ تاکید کرد نشان این تاراج، یک سنن عروسی بوده است. احسان این بالذات دهها خودروی امدادی و بيماركش بوسيله سوگند به مسكن غليان ارسال شده است.

كلام بيان می شود این غليان بیش از ۱۰۰ کشته و مجروح داشته است. با این آينده هنوز حساب رسمی از شماره تلفات احتمالی این سانحه منتشر نشده است.

میگرن

وقوع انفجار تروریستی در شهر «غازی آنتپ» ترکیه

[ad_2]

وقوع انفجار تروریستی در شهر «غازی آنتپ» ترکیه