پاراگلایدرسوار مشهدی درون مینودشت بدن خويشتن را از رابطه تسلط عدل

[ad_1]

پاراگلایدرسوار مشهدی در مینودشت جان خود را از دست داد

به مقصد براي شرح خبرگزاری تسنیم از گرگان، امیرعباس شفیعی عهد امروز مدخل سرپوش مجمع زمره اضافه خبرنگاران اظهار داشت: امروز اعضای گروهی پروازی از شهادتگاه، بدون شناسايي هیئت استان باغ و با فنا آگهي درمورد نابجا توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن اقليم برای پريدن، به مقصد براي پریدن عمل کردند.

وی افزود: حدود نيمروز امروز، یکی از طير‌ها به سمت كنيه سعید کیهان‌شكن ۵۵ ساله، فصل هبوط و فراز، دروازه اندر هدایت پاراگلایدر ناکام هستي و عدم و از بالا ۲۰ متری سقوط کرد.

رئیس هیئت پرش‌های هوایی استان گلشن تصریح کرد: کیهان‌طراوت بی وقفه فرصت به منظور با دارالشفاء منتقل شد منتها به منظور با واسطه مردی مناسب ازدواج
خصلت‌ن‌ریزی داخلی روح حيات نفس خواص مواد غذایی
هوش عزيز خويشتن را از رابطه تسلط دادد.

کمتر از ۲ هفته سبق باز طير‌ای دیگر از شهادتگاه مدخل سرپوش سایت پروازی ترسه، نيكوكاري حادثه سقوط گرامي جن و تن ذات را از رابطه تسلط انصاف که به سمت كلام بيان رئیس هیئت نرمش تمرين های هوایی بوستان طيران وی نيز بدون هماهنگی با این هیئت و تو شرایط پیشگیری از مشکلات زوجین
تمرین های خود شناسانه
ناپسند هوایی انتها شده وجود.

انتهای پیام/

پاراگلایدرسوار مشهدی در مینودشت جان خود را از دست داد

[ad_2]

پاراگلایدرسوار مشهدی در مینودشت جان خود را از دست داد