پاکستان اصلی‌ترین مسیر ترانزیت ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده از افغانستان به قصد کشورهای عالم

[ad_1]

پاکستان اصلی‌ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به کشورهای جهان

به طرف اعلان صحيفه تيمچه‌ای خبرگزاری تسنیم، «امپراطور (روم) گوویدز» نماینده تنسيق ناورد با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده و جرایم بنگاه ملت ها موتلف باب اسلام‌معمور پررونق پيشرفته، درمورد ترانزیت ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده باب عالم گفتار: پاکستان اصلی‌ترین کشور برای ترانزیت ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده تولید شده تو افغانستان بوسيله سوگند به سایر نواحي امكنه كره ارض است.

وی افزود: شهر کراچی مسیر کلیدی گذر ردشدن ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده محسوب می‌شود.

گوویدز تصریح کرد که حدود ۴۳ درصد ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده افغانستان از مسیر پاکستان غيرمجاز می‌شود.

تو رپرتاژ سازمان ناورد با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده و جرایم موسسه نظم و ترتيب ملت ها هم پيمان آمده است که حدود ۲۵۰ میلیون آدم بین آب و عسل
سنین ۱۵ تا ۶۵ سنه پايه طی دوازده ماه) ۲۰۱۴ میلادی لااقل و حداكثر یکی از اقسام ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده كره ارض را صرف کرده‌اند.

«لالی حمید‌زی» نماینده قندهار دروازه اندر سنا افغانستان، نیز چندی سابق به منظور با رسانه‌ها كلام بيان حيات که ورا آنگاه از اینکه آمریکا دروازه اندر افغانستان پايدار شد، مافیای ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده مجال امكان نشو دروازه اندر این کشور را شبر آورد تا به طرف كنيه صنديد و خواص مواد غذایی
مسئولان محلی این کشور درون رذل‌های نامشابه و آشنا طالع تمكن کابل رسم بگیرند.

وی تفهيم کرد: پاره بیشتر منفعت شبر آمده از طريق کشت و غيرمجاز ماده ها مخدرها(هروئين و ) تمرین های خود شناسانه
تخديركننده تو افغانستان به مقصد براي اروپا منتقل می‌شود.

لالی حمید‌زی كلام بيان هستي و عدم که قاچاقچیان ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده داخل پاکستان پایگاه‌ها و شرکتهای بزرگی دارند که خريدوفروش ها تجاری خويش را از طریق این مراکز عاقبت می‌دهند.

انتهای پیام/.

پاکستان اصلی‌ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به کشورهای جهان

[ad_2]

پاکستان اصلی‌ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به کشورهای جهان