پزشکان بسیجی تو نواحي بي بهره استان گیلان ویزیت رایگان پايان می‌دهند

[ad_1]

سید ابراهیم پورعباس تو قول‌وگو با گزارشگر تسنیم درب رشت اظهار داشت: از اصلي فعالیت‌های بنگاه بسیج اجتماع جمعيت پزشکی تو رخدادها غیرمترقبه برپایی بیمارستان صحرایی است که باب مواقع رويداد باید به سمت كندي تندروي برپاشده و باب کوتاهترین هنگام فرصت ممکن خدمت ها عرضه شود و تمامی عوامل اجرایی و مسئولیتی ساماندهی شوند تا اقدامات ضروری سریع عاقبت پذیرد.

وی با بیان اینکه درون راستای برپایی بیمارستان صحرایی دروازه اندر ۳ سنه پايه اخیر تجربیات ارزشمندی کسب شده و سدها و مشکلات شناسایی شده است، ذمر آوند شرط کرد: برپایی بیمارستان صحرایی بلد رودبار از ۲۴ تا ۲۶  شهریور و برپایی بیمارستان صحرایی باب شهر تالش(روستای ویزنه) از ۷ تا ۹ مهر از دستور كار‌های بسیج گروه پزشکی گیلان است.

رئیس موسسه نظم و ترتيب بسیج اجتماع جمعيت پزشکی گیلان با استعاره به سوي اینکه بیش از ۵۰ درصد از رها التحصیلان حفظالصحه و تداوي استان جزو بسیج سازمان پزشکی گیلان هستند، افزود: این توده‌های شغلی با برابر كاري خويشتن تو ویزیت‌های رایگان منطقه ها معرا درب گستره تداوي به سوي قضا كار جريان سبوح پرستش طاعت و خيانت پرستاري رسانی می‌پردازند.

 وی تصریح کرد: تمامی فارغ البال التحصیلان حوزه حفظالصحه و چاره با بازگشت به سوي کانون‌های بسیج اجتماع جمعيت پزشکی مدخل سرپوش روي استان با عضویت و شرکت باب طرح‌های بسیج از همه دور صالحین و طرح‌های فرهنگی و ویزیت رایگان بعد از ۶ ماه فعالیت می‌توانند به سوي عضویت پركار درآیند.

پورعباس با بیان اینکه داخل حوزه فضای مجازی، اینترنت داخلی(برنايي) برای کانون‌های بسیج سازمان پزشکی و ایجاد و منهاج اندازی سایت صالحین برای انجمن‌های صالحین کانون‌ها آماده شده است افزود: هماهنگی فرض با کانون‌ها بوسيله سوگند به‌ميل عضویت اعضای بسیج باب شبکه‌های اجتماعی داخلی(سلامت تعظيم) درب آينده خاتمه است.

رئیس بنگاه بسیج گروه پزشکی استان گیلان با نظر امر به قصد شهدای عالي رتبه بسیج سازمان پزشکی گیلان و فداکاری‌های آنان، عده این دلاوران را ۱۱۵ شخص عهد اندازه کرد و  با تقدیر از دکتر حبیبی‌آقازاده و میرزایی و محبی از شهدای ممتاز این حوزه یاد کرد.

وی حرف: تو زمینه علمی و پژوهشی سروكار خوبی با مراکز تحقیقاتی حوزه تندرستي بهبود استان همچون مرکز تحقیقات تروما و مرکز تحقیقات تحليل و ارولوژی داریم و به طرف برگزاری همایش‌های علمی با همکاری این مراکز ویژه پزشکان و پیراپزشکان درب راستای اجرای دستور كار‌های ابلاغی و اهداف راهبردی تشكيلات تاديه شده صاف‌ایم.

پورعباس با بیان اینکه بعد از منهج اندازی دستگاه نظام ملی غمامه و مندرج كتابت ایده‌ها، حمایت از نقش‌ها و اختراعات اعضاء مدخل سرپوش روي تصویب کمیسیون تخصصی از مهر ۹۵ امکان پذیر است افزود: حمایت مادی و معنوی از مدل انگار‌های تحقیقاتی از اولویت‌های بسیج سازمان پزشکی گیلان محسوب می‌شود.

وی از برگزاری وقت آموزشی تدافع غیرعامل با پيش اساتید متمايز کشوری ویژه پزشکان و پیراپزشکان مدخل سرپوش ۲۸ و ۲۹ مهر شايعه غريو و افزود: کنفرانس علمی یکروزه ديدار با بیمار مولتیپل تروما با همکاری مرکز تحقیقات ترومای شارع‌ای دانشگاه حقايق پزشکی گیلان و بسیج سازمان پزشکی ۸ مهر برگزار می‌شود.

انتهای پیام/

[ad_2]