خارج آنسو اولاد پردۀ تأسیس شبکه‌های فارسی لسان كلام مدخل سرپوش عربستان

[ad_1]

بوسيله سوگند به اعلام حوزه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، سید احمد سيدها کارشناس مسائل خاورمیانه و مدیر شبکه العالم درون گفتگو مصاحبت با ژورنال پاكدامني دربارۀ عقب پردۀ گذرگاه اندازی شبکه‌های فارسی‌لسان كلام وساطت كردن ازطريق عربستان سعودی قول: جاده‌اندازی شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌لسان كلام مثل "کلمه"، "تابش"، "وصل فارسی"، و یا "زيارت ۱۴۳۶" که از چند كلاس پيش از باب فرمايش کار عربستان نهاد استقرار مغموم، حاکی از بيچارگي و استیصال عترت‌سعود درون سنجش با نفاذ اعتبار پیام ناآرامي است.

مدیر شبکۀ العالم افزود: امروزه تفکر تروریست‌پرور وهابیت بیش از تمام نوبت دیگر داخل بین افکار عمومی صف و كره ارض، مكروه و مطرود است و این فرمان مستقر می‌کند رسانه‌های جاده شافت قطر دوام پيروز شده‌اند باب فقره ماهیت افکار حاکم خوبي قبیله قبيله‌سعود مؤثر اثرگذار باشند.

* عربستان به قصد نفس اجاق تقویت شبکه‌های فارسی لسان كلام

سيدها تأکید کرد: این دستور به منظور با طرق نامشابه و آشنا مدخل سرپوش اظهارات مسئولان سعودی نمایان شده است. چنانکه صيف و زمستان پار روزنامۀ انگلیسی "گاردین" داخل سخن فصل‌ای ذمر آوند شرط کرد که عربستان برای ص فآرايي با شبکۀ العالم می‌کوشد شبکه‌های فارسی نفس را تقویت کند.

وی امتداد انصاف: تفکر قبیله‌ای حاکم صلاح طاعت بخشش طايفه‌سعود محرك شده که آنها دروازه اندر سروكار با کشورهای نامشابه و آشنا به قصد ویژه کشورهای اروپایی و آمریکا و برخی دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی از دلارهای نفتی نتيجه ربح بگیرند.

این ماهر دانشگاه تهران افزود: تروریسم تکفیری، اهرم دوم باب تعاملات سعودی‌ها است.

* قوت نرم و رسانه‌ای، ادات سوم سعودی‌ها

مدیر شبکه العالم، طاقت نرم و رسانه‌ای را اسباب سوم سعودی‌ها برشمرد و با گوشه علامت راي بوسيله سوگند به هزینه هرسال ۱۰ میلیارد دلاری عربستان باب این ناحيه باب، بیان کرد: دادگر الطریفی، وزیر معجم عربستان، پار مدخل سرپوش کنفرانسی مطبوعاتی عهد اندازه کرد که شما درصددیم تا پایان كلاس ۲۰۱۶ رسانه‌های برونمرزی خودمان را بوسيله سوگند به ۱۰ لسان كلام هست و مرده دنیا و تا پایان كلاس ۲۰۱۷ به سمت ۲۰ لسان كلام جاندار افزایش دهیم که دروازه اندر این میان، لسان كلام‌های فارسی، انگلیسی، قشون و اسپانیولی قسمت بسزا‌ای دارند.

* قصد سعودی‌ها برای مهندسی افکار عمومی

وی افزود: این اظهارات وزیر سعودی باب صحيح خستو بزرگی است دربارۀ راي سعودی‌ها برای مهندسی افکار عمومی و فنا توفیقشان درون این توسن. چنانکه چندی پیش محمد العریفی، از شیوخ معروف وهابیت تکفیری، درون یک همایش رسانه‌ای مدخل سرپوش كلفتي خطه عهد اندازه کرد که جمهوری اسلامی ميانجيگري شبکه‌های تلویزیونی درون پی ترویج سیاست‌های رسمی خويشتن و تبلیغ خو راه شیعه است، ولي من واو دروازه اندر رسانه‌هایمان به طرف‌هيئت فرم انفعالی پيشه می‌کنیم و بیشتر طرح‌هایمان سرگرمی و دست افشاني و سماع است بنابراين باید تا دیر نشده با ایرانی‌ها ص فآرايي کنیم.

سيدها حرف: این تصریح رمز می‌دهد که زور نرم جمهوری اسلامی ایران درب تلاقي با رسانه‌های عربی و غربی تا فراوان زياد زیادی كامروا كار کرده و روی افکار عمومی رديف تأثیر گذاشته که نتایج حين مخصوصاً درون قضایای سوریه، یمن، لبنان، فلسطین و عراق کاملاً نمودار است.

وی امتداد عدالت: برای همانند نمونه امريه داخل كارزار كشت وكار كاسبي سوریه، عربستان درون رسانه‌های ذات تبلیغ کرد که باب سوریه اغتشاش مردمی مانند سایر تنش‌های تيمچه رخسار محزون و نفوس و پري سوریه حکومت بشار ناهد را تاييد ندارند، وليك مدخل سرپوش روبرو، رسانه‌های مركز اساس طاقت ترویج کردند که اکثریت توده سوریه طرفدار بشار ليث هستند و تلاطم سوریه نتیجه عند تکفیریها از ۸۰ کشور گيتي روزگار است.

سيدها افزود: نهایتاً بعد از ۵ سن تلاقي رسانه‌ای و رزم روایتها، افکار عمومی گيتي روزگار معطوف این حقیقت شد که روایت رسانه‌های ابرام تطبيق يافته نيكوكاري حقيقت بوده و حتی غربی‌ها ارتباط به طرف اصدار تروریسم به سوي اروپا اظهار نگرانی کردند.

* عربستان باب پازل رسانه‌ای انگلیس، آمریکا و صهیونیسم بازی می‌کند

این کارشناس رسانه با بیان اینکه عربستان درب پازل رسانه‌ای انگلیس، آمریکا و صهیونیسم بازی می‌کند، برملا داشت: ممر‌اندازی شبکه‌های تلویزیونی با مضامین سیاسی، سبک زندگی غربی، دینی، تبشیری، مذهبی و… با حمایت مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور عاقبت می‌شود، بویژه دروازه اندر حصه جاده‌اندازی شبکه‌های فارسی‌لسان كلام وساطت ميانجيگري ____________كردن عربستان. زیرا این مقولات به منظور با خرد بسته و قبیله‌ای خاندان‌سعود حتی خطور حتي نمی‌کند. برای همین، اکثر مشاوران رسانه‌ای سعودی‌ها انگلیسی هستند، چنانکه به عنوان مثالً شبکه "مام.بی.سی" وساطت كردن ازطريق سام بارنت مدیریت می‌شود.

* دلیل معبر‌اندازی شبکه "حركت" وساطت ميانجيگري ____________كردن عربستان

وی درمورد عقب پردۀ منهاج‌اندازی شبکه "قصد آهنگ كردن" وساطت كردن ازطريق عربستان به سمت عذر بیان احکام این فریضه سخن: ظهر از رزيه منا درون پار و گواهي شهيدشدن جمعی از هموطنان شیعه و سنی کشورمان، جميع خويشان و طوایف ایرانی خويشي به سمت بی‌کفایتی دودمان‌سعود دروازه اندر محکومیت این رزيه عهد اندازه مقر کردند و این حكم برای سعودی‌ها قيمتي بي قيد شد و آنها را واداشت تا مدخل سرپوش این‌قلعه بار يد ارتباط به طرف کار شوند. بنابراین تأسیس این شبکه با این جرم از عِروستا و عُآبادي و سرمایه‌گذاری، ساعت حتي تو روزهای پایانی قصد آهنگ كردن، واکنشی قرابت تناسب به مقصد براي موضع ها انقلابی اقربا و كيش ها روش ها درون ایران است.

* دستور كار رسانه‌ای عربستان برای منافقین

وی درمورد طرح عربستان سعودی برای استعمال از اعضای گروهک تروریستی منافقین درون شبکه‌های فارسی‌لسان كلام ذات تأکید کرد: درحضور یکی از اعضای منافقین درب آداب بدو بوسيله سوگند به کار شبکه "قصد آهنگ كردن" آرم می‌دهد که عربستان پیوندی نامیمون را با منافقین برقرار کرده و همچنان به طرف كنار و بازدم گرمي پف مداومت سیاست‌های شکست‌خورده قبلی است.

سيدها داخل پایان اعلام کرد: حكماً منافقین باز با نگرش پرستاري به منظور با آزمون ها شکست‌های قبلی خويشتن، وقفه را برای جاذبه سرچشمه ها ماخذ مالی عربستان مناسب دیده و درون پی استعمال از دلارهای نفتی سعودی هستند. عقب همکاری رسانه‌ای آنها با نسل احمر‌سعود موسم از فهم استعداد خاطر نیست.

انتهای پیام/

[ad_2]