پلمب ۷ سوپرماركت بيان پيشنهاد تقديم دثار‌های نامتعارف مدخل سرپوش یزد/کشف ۱۰ میلیارد ریال ظروف طباخ خانه غيرقانوني تو اشکذر

[ad_1]

پلمب 7 فروشگاه عرضه لباس‌های نامتعارف در یزد/کشف 10 میلیارد ریال ظروف آشپزخانه قاچاق در اشکذر

به مقصد براي شرح خبرگزاری تسنیم از یزد، سرهنگ محمدرضا مزیدی مواسات اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد تو تشریح این شايعه اظهار داشت: به مقصد براي تازگی برخی مراکز تولید و متصدیان واحدهای صنفی بدون رعایت ضوابط، آيين نامه ها و شئونات اسلامی، عمل به سمت تولید، نمایش و تقديمي اقسام مانتوهای نامتعارف می‌کنند که دروازه اندر این سمت، نقش بازدید و کنترل فرد های صنفی پوشاک وساطت ميانجيگري ____________كردن ماموران موسسه بازرسي احسان اماکن عمومی دروازه اندر یزد انجام شد.

وی اظهار داشت: ماموران بازرسي نيكوكاري اماکن عمومی پلیس پلیس امنیت عمومی استان از ۹۸ يكتا صنفی بازدید به سمت پيشه آوردند که باب نتیجه شمارش ۱۹ مقياس صنفی متخلف تذکر کتبی داده شد.

این نشيم اشل انتظامی از پلمب ۷ مقياس صنفی متخلف نبا اخبار عربده و حرف: برای ۱۹ فرد صنفی دیگر اخطاریه پلمب صادر شد که تو روي ليس رعایت قوانین و آيين نامه ها مربوطه مقابل هنجار با آنان ملاقات رفتار می‌شود.

سرهنگ مزیدی خطاب کرد: تصوير زمينه تشدید معامله اصابت با نمودن اظهار کنندگان جامه‌های پيش پاافتاده، دارای علامت، علایم، تبلیغات و تصاویر واژه نامه آداب داني غربی که بوسيله سوگند به روي غيرقانوني رسيده کشور شده مدخل سرپوش ميزان جنبه بازارچه و گروه‌های تجاری یزد اوايل شده و پلیس این مبحث را با جدیت نفخه دمش می‌کند.

هم دستي اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد جامه (زنان هندي)‌های نامتعارف را از كاملاً عوامل ناامنی به طرف ویژه آسیب‌های مواظب بانوان برشمرد و اظهار داشت؛ جامه (زنان هندي) مشابه با مرجع ایرانی و اسلامی از مهمترین سنديت استحقاق‌های سامان من وآنها و آنها است و وظیفه من وتو محارست این قيمت‌هاست.

کشف ۱۰ میلیارد ریال ظروف تنورخانه غيرمجاز باب اشکذر

سپهسالار انتظامی استان، پیشگیری از مشکلات زوجین
از کشف ۸۴۰ کارتن اشكال ظروف تنورخانه غيرقانوني به سوي مظنه ۱۰ میلیارد ریال باب بلد اشکذر شايعه عربده.

باشي  ایرج کاکاوند آمر امير انتظامی استان یزد اظهار داشت: مدخل سرپوش راستای ناورد با غيرقانوني کالا و ارزش، ماموران پلیس آگاهی بلد اشکذر، موعد تماشا‌زنی درب حدود اتوبان "سنتو" به سمت یکدستگاه تریلی"دانگ فنگ" مشکوک شده و حين را متوقف کردند.

وی امتداد عدل: ماموران باب بازرسی از این تریلی ۸۴۰کارتن اشكال ظروف آشخانه خارجی غيرمجاز و فاقد مدارک گمرکی را، به منظور با قيمت ۱۰میلیارد ریال، کشف کردند.

سپهسالار انتظامی استان یزد درب پایان با بیان اینکه شوفر خوردو این بار غيرقانوني را از "کنارک" بارگیری و بيم نقل سرايت احاله بوسيله سوگند به تهران را داشت افزود: کالاهای مکشوفه تحویل موسسه ضياع تملیکی استان شد و دوسيه پيشينه نیز حيث انگيزه سیر مرحله ها قانونی، به طرف تعزیرات حکومتی استان روانه شد.

کشف ۲ سامان بساط جهاز موتورسیکلت غيرمجاز درب یزد

رئیس پلیس آگاهی استان سخن: ماموران این پلیس داخل بازرسی از یک خزانه باب شهر یزد، خيز ماشين ساز موتورسیکلت غيرقانوني را کشف کردند.

سرهنگ حسین رضایی اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی استان درون راستای محاربه با غيرمجاز کالا، آگاه شدند فردی رفتار به منظور با خزانه کردن تعدادی موتورسیکلت سنگین غیرمجاز کرده است.

رضایی با حكم به سمت کار اطلاعاتی ماموران و شناسایی سيلو مناسبت نگرش زعم قول: مدخل سرپوش بازرسی از این سيلو، خيز ماشين ساز موتورسیکلت سنگین غیرمجاز حاوي یکدستگاه "هوندا" 250 سی سی و یکدستگاه "سوزوکی" 400 سی سی" کشف و یک در معرض اتهام نیز دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد نرخ ارج ریالی این موتورسیکلت‌ها را پانصد میلیون ریال بیان کرد و افزود: با مراقبت بوسيله سوگند به ممنوعیت شك آميزش موتورهای سنگین درب روي شهر و با تيمار به منظور با اینکه این موتورسیکلت ها به طرف هيئت فرم غيرقانوني باخبر می‌شوند و زمینه هول و رم شهروندان را جمع آوري می-کنند تماس با این قضيه درون گرامر کار پلیس است.

کشف ۲ میلیارد خشکبار غيرمجاز تو یزد

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان سخن: ماموران ایست و بازرسی شهید مدنی، تو بازرسی از یک اسباب تریلی کانتینردار "ولوو" 10 هيكل و جان شخص خشکبار خارجی غيرقانوني را کشف کردند.

سرهنگ حسین رضایی با عهد اندازه این روايت مسند و مبتدا نقل افزود: درب راستای ناورد با غيرمجاز کالا و رسيد بسته‌های خارجی فاقد اجازه گمرکی به سمت روي استان، ماموران ایست و بازرسی شهید مدنی، زمان کنترل خودروهای عبوری، یک سامان بساط جهاز تریلی کانتینر دار ولوو را برای بررسی مدارک و بارنامه متوقف کردند.

رضایی استمرار غريو: دروازه اندر بازرسی از این تریلی، ۱۰ جسم خشکبار غيرقانوني بوسيله سوگند به شايستگي ۲میلیارد ریال کشف و یک در مظان اتهام نیز دستگیر و به طرف ماخذها آيت اله ها قانونی معرفی شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان یزد افزود: در مظان اتهام، این بار¬ خشکبار غيرقانوني را از نواحي پهلوها کشور بارگیری و بيم جابجايي به مقصد براي استان "البرز" را داشت که وساطت ميانجيگري ____________كردن ماموران پلیس این استان شناسایی و خودروی حامل نوبت غيرمجاز، توقیف شد.

دستگیری ۲ قاچاقچی صنعت‌ای مدخل سرپوش یزد

ماموران کلانتری ۱۴ ابوذر شهر یزد تاخت تن از قاچاقچیان كسب‌ای را با كورس دور کیلو  و ۴۰۰ حار تریاک دستگیر کردند.

آمر امير انتظامی بلد یزد  اظهار داشت: ماموران کلانتری ۱۴ ابوذر این كوره  تاخت تن از فروشندگان كسب‌ای موادمخدر را ميقات تاويل بردن موادمخدر دستگیر مشاوره پیش از ازدواج
و به قصد عدالتخانه معرفی کردند.

نصیری امتداد عربده: كورس دور خردسال ۳۰ساله صالح اهالي یکی از استانهای همجوار با بازگشت به مقصد براي شهر یزد  پروا فروش ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده دروازه اندر یکی از برزن ها یزد را داشتند که با هوشیاری عوامل کلانتری ۱۴شناسایی  و دستگیر شدند.

سركرده انتظامی كوره یزد دروازه اندر پایان با بیان اینکه دروازه اندر بازرسی از كاميون آنها قدر كورس دور کیلو ۴۰۰ داغ تریاک کشف شد افزود: متهمان با فرمايش قدر قضائی، گسيل راهي سجن شدند.

انتهای پیام/

پلمب 7 فروشگاه عرضه لباس‌های نامتعارف در انتخاب شغل ومشاوره شغلی
 یزد/کشف 10 میلیارد ریال ظروف آشپزخانه قاچاق در اشکذر

[ad_2]

پلمب 7 فروشگاه عرضه لباس‌های نامتعارف در یزد/کشف 10 میلیارد ریال ظروف آشپزخانه قاچاق در اشکذر