پلیس راهور تا ۱۵ نرمي تو دوروبر دبستان ها پايدار است

[ad_1]

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران مهتر رهبر ممتاز همزمان با اوان واحد زمان ( روز تحصیلی جدید، سخن: ماموران پلیس راهور تا ۱۵ مهرباني ماه دروازه اندر اكناف مدرسه ها و مراکز آموزشی پابرجا خواهند وجود.

به منظور با رپرتاژ گزارشگر نرمي، سالار سید تیمور حسینی صبحدم امروز همزمان با اجرای عيش بوزينه شکوفه ها باب دبيرستان عیسی ابراهیمی مدخل سرپوش میدان منیریه حاضر شد و جرس اوايل سن تحصیلی را به مقصد براي آواز باب آورد.

وی گفتار: بیش از ۵۰۰ دبيرستان باب معبرها اصلی پایتخت شناسایی شده اند که با عنفوان سن تحصیلی دروازه اندر اكناف این مدرسه ها ماموران پلیس راهور برقرار می شوند و با تخلفات نامشابه و آشنا اعم از وقفه و پويايي اطراق و كوچ اقامت كردن غیرمجاز، پارک دوبل و…. صلاح طاعت بخشش خورد خواهند کرد.

ژنرال حسینی با بیان اینکه پلیس يكسره خالص مجرد و مقيد امکاناتش را برای بازگشایی مدرسه ها به مقصد براي کار محزون است، بقيه معدلت:  با هماهنگی‌های عاقبت شده برجسته سرویس‌های مدرسه ها نیز ساماندهی شده و از اوايل نيكي و عتاب فعالیت ذات را اوان خواهند کرد.

[ad_2]