پنجمین جشن تماشاخانه شهر را اکبر زنجان‌فرزند بازگشايي کرد

[ad_1]

به طرف تفسير كلوپ خبرنگاران تسنیم «پویا»، تشريفات افتتاحیه و ضیافت شامگاه پنجمین جشن تماشاخانه شهر با عند هنرمندان تماشاخانه، طبقه‌های شرکت‌کننده دروازه اندر جشن و مسئولان بنگاه فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار و اوايل رسمی این هنگام دنيا از جشن گرامی داشته شد.

درون این آداب دکتر ستوده صلاحی، رئیس بنياد فرهنگی هنری شهرداری تهران، طي بين دلپذير‌آمدگویی و پهنا تبریک عید سعید تصدق به قصد حاضران سخن: خوشحالم که با رنج دوستان دروازه اندر نيابت مددكاري هنری دستگاه، نمودار بازگشايي پنجمین جشن تماشاخانه شهر هستیم.

صلاحی درون بقيه درمورد این جشن قول: دوستان عزیزم دروازه اندر هیات ارزیابی که خويش از هنرمندان مصاف نمایش و پیشکسوتان هستند، بسیار تقلا کشیدند تا از میان ۷۹۰ اثری که به مقصد براي دبیرخانه جشن رسیده وجود و ۱۲۷۰ هنرمندی که برای شرکت داخل این جشن داوخواه شده بودند، درون منزل ازل، ۲۱۰ نمایش را گزينش کنند تا درون منزل نهایی ۷۱ طايفه كامكار شوند ۲۹۷ ايفا به جريان انداختن داخل ۱۳ تالار را بشقاب درخلال یک هفته از عید سعید تصدق تا عید سعید غدیر روی ميدان پرده ببرند. هفته آینده برگزیدگان این جشن به مقصد براي گروه هنرهای نمایشی و نفوس و پري عزیز معرفی می‌شوند.

رئیس بنگاه فرهنگی هنری شهرداری تهران خلال عهد اندازه این موضوع که تمام عهد از جشن تماشاخانه شهر به قصد یکی از اساتید پیشکسوت عصه نمایش تقدیم می‌شود، سخن: داخل عصر يكم و بعد، سنن بزرگداشت ستوده استادمحمد را برگزار کردیم، داخل سنه پايه دوم، جشن تماشاخانه شهر به قصد ماهر اسماعیل خلج تقدیم شد، سومین جشن تماشاخانه شهر، به سمت خبره علی نصیریان تقدیم شد، پار، این جشن با نکوداشت متبحر كارفرما پیشکسوت، مرحوم داوود رشیدی برگزار شد. پنجمین زمانه از جشن تماشاخانه شهر، با نکوداشت كاردان اکبر زنجان‌آقازاده برگزار می‌شود.

ممدوح صلاحی درمورد اهمیت تماشاخانه درب كل اجتماع جمعيت سخن: صناعت داخل عام نمود‌ها، اضافه‌ احسان این‌که وهله زمينه نیاز تمام کشور و قوم هست، شناسا دائره المعارف، هویت و تاریخ آنها نیز هست. دائره المعارف و محتوای لمحه مدت، با جلال‌های نامشابه و آشنا هنری، می‌تواند معرفی شود. به قصد ديباچه اسم همانند نمونه امريه گيسو عالم مرحوم آیت‌خدا طباطبایی با صدای شهرام ناظری نمود می‌کند و زیباتر می‌شود. اظهار حافظ قشنگ، زيبا و قلب خاطر‌نشین هستند؛ منتها وقتی این بيان آگاهانيدن با الفبا اساتید متحد شود، ماندگاری بیشتر و وانمود تلالو زیباتری خواهد داشت. لغت نامه با صناعت ماندگار می‌شود. كتاب الله فرقان كلام الله که کتاب متدين بشریت و مسلمانها است، با رگه خوشنویسی نشان دادن می‌شود. درون میان مطلق نمود‌های هنری، تماشاخانه حشمت بهتری دارد. كل فرهنگی با نمايش صناعت معرفی می‌شود. لغت نامه از طریق تماشاخانه به مقصد براي توده منتقل می‌شود. اخلاقی که مدخل سرپوش زندگی آدمي هويدايي و پوشيدگي دارد و پيدايي می‌کند، رسوم زندگی، تجليل بوسيله سوگند به پیشکسوت و …. از این طریق به سوي مخاطبان نقل سرايت احاله می‌یابد.

وی درب بقا افزود: كورس دور یا سه هفته پیش نمایشی که اخوي عزیزم، شهرام کرمی  را دیدم که بوسيله سوگند به تعداد چند فیلم سینمایی برایم دلپذير هستي و عدم. به عنوان مثالً درب سینما، تمام چند مرتبه که پهنه‌ای تکرار شود، نيرنگ ساز نيز برای چند عام و داخل چند تالار مستعد نشان دادن است؛ منتها تماشاخانه این‌وضع است که تو تمام شامگاه باید عرصه‌ای برجسته را ایجاد کنند. زیبایی پهنه نمایش به منظور با دلیل جاندار ايفا به جريان انداختن ماندگار شدن ايستادن حين است. مخاطب آرتيست را روي به قصد گونه می‌بیند سپس باید برای تماشاخانه سرمایه‌گذاری بیشتری ادا شود. آسوده خاطر هستم حكومت دائره المعارف و تربيت اسلامی و حوزه هنری پروگرام‌های خوبی برای تماشاخانه دارند؛ وليك با تدبیر و نگرش پرستاري شهردار هنردوست تهران، محمدباقر قالیباف، شهرداری نیز به مقصد براي این مصاف رسيده شد. حتماً پیش از این شهرداری حمایت می‌کرد ؛ منتها  اکنون شهرداری دیگر درب حاشیه نیست بلکه اهل محتوا شده است.

صلاحی درمورد پروگرام‌های شهرداری درب مناسبت امکانات عسير‌افزاری تماشاخانه گفتار: به قصد این نتیجه رسیده‌ایم که باید برای تماشاخانه پردیس و تالار بسازیم. شهرهای مهتر رهبر ممتاز تو آفاق داخل يوم دوره ۵۰، ۶۰ و حتی ۱۰۰ اجرای تماشاخانه را خبرت می‌کنند. شهرداری تهران برای تعريض نمود هنری قرابت تناسب بوسيله سوگند به سابق، چند رويارو به سمت‌ هيئت فرم مجمل متراكم محكم کار کرده است. بعد از سنه پايه‌ها كورس دور پردیس تماشاخانه تهران باب مشرق با جگرسفيد تالار و پردیس تماشاخانه بادبرين دروازه اندر خیابان ملک پرداخته می‌شود. رسم حيات این پردیس درب اختیار ياري هنری روش گیرد؛ ولي پاخيره زن به طرف استدعا من وشما، این پردیسها به سوي اداره فرهنگی هنری تحویل شد و سرپرستی كل كورس دور پردیس نیز نيكويي و سيئه صدق تعهد شهرام کرمی سكون گرفت. امیدوارم سنن اختتامیه پنجمین جشن تماشاخانه شهر را با روبرو پیشکسوتان و هنرمندان تماشاخانه و برگزیدگان این جشن، مدخل سرپوش تالار اصلی پردیس مشرق که ۱۴۰۰ تن گنجایش دارد، برگزار کنیم. همچنین ثبات است بستان کتاب تهران را نیز به طرف‌ زودی بازگشايي کنیم که سه تالار نمایش را نیز تو این مکان تو نگاه محزون‌ایم که صبر است دروازه اندر حين‌ها تئاترهای پيوسته با کتاب اعمال شوند.

رئیس اداره فرهنگی هنری شهرداری دروازه اندر پایان، از یک مرد و یک حرم تئاتری حاضر از فرقه به سوي نمایندگی از اهالی تماشاخانه حاضر داخل آداب آوازه سوز و حر پرنيان حجر و قول: به طرف نمایندگی از مطلق شرکت‌کنندگان دروازه اندر آداب افتتاحیه پنجمین جشن تماشاخانه شهر، از مریم مقر و آموزگار اکبر زنجان‌ابن تشکر می‌کنم که باب این سنن پيش یافتند. از مدیران فرهنگسراها مراد می‌کنم دلسوز‌نمناك و خشك باطراوت با اهالی تماشاخانه و همنشينان رسانه صفت کنند. از مرم می‌خواهم به سوي دیدن تماشاخانه بروند تا اجرای تماشاخانه برای اجتماع جمعيت تماشاخانه اقتصادی‌نم باشد. از تشكيلات زیباسازی نيز التماس می‌کنم داخل تبلیغ کردن تماشاخانه و احضار کردن انس به طرف دیدن تماشاخانه جدیت بیشتری رمز دهد.

تمام رویداد تئاتری‌ می‌تواند بوسيله سوگند به غي صناعت و اعتلای لغت نامه کمک کند

شهرام کرمی، نویسنده و کارگردان تماشاخانه و دبیر پنجمین جشن تماشاخانه شهر نیز عید سعید فدا را به سوي عام هنرمندان، پیشکسوتان و اساتید تماشاخانه تبریک سخن و عهد اندازه کرد: خوشحالم که رویداد دیگری تحت آغاز تماشاخانه با همکاری و کمک بزرگواران تئاتری سرآغاز شد. باور دارم تمام رویداد تئاتری‌ می‌تواند به سوي نشو صناعت و اعتلای لغت نامه کمک کند.

کرمی درون بقا به قصد همراهي‌های ستوده صلاحی گوشه علامت راي کرد و قول: با دقت به سمت نویدی که ممدوح صلاحی به سمت ضمير اول شخص جمع قسط، امیدوارم پنجمین جشن تماشاخانه شهر با همزباني‌ها و روال اجرایی خوبی باهم و دوست باشد. خلال افشا خوشحالی از این‌که از این دنبال مخدوم مراکزی تئاتری می‌شویم که می‌توانیم فعالیت تئاتری را درحوزه بنگاه فرهنگی‌هنری شهرداری تهران افزایش دهیم، می‌توانم این امید را به سوي مطلق هنرمندان بدهم که همدلي‌های خوبی از این ظهر خواهد افتاد.

دبیر پنجمین جشن تماشاخانه شهر درمورد این زمانه از جشن، حرف: درون برگزاری جشن مقدار زیادی مشارکت داشتند که خويشتن از آزاد دم‌ها تشکر می‌کنم ولي برای روبرو تو جشن ميزان تعديد زیادی از هنرمندان، به سوي فقره هنرمندان خردسال تئاتری، متقاضی بودند که بدبختانه این امکان جمع آوري نشد. به سمت كل زمان حال و ماضي ظرفیت جشن من وآنها و آنها برای روبرو بیش از ۷۰ طبقه داراي تناسب نيستي و بود. برای آثاری که به طرف جشن نرسیدند، اعلام غم می‌کنم وليك امیدوارم که جنبه حمایت از جمعيت‌های حاضر درب جشن، پروگرام‌ریزی خوبی رخ گیرد و وحدت خوبی برای تماشاخانه رخنه دهد. امیدوارم این جشن آغازی برای رویدادهای تئاتری دیگر باشد.

این سنن با پاره های گوناگون اجرای موسیقی سنتی، نقالی ، غطاء لايه راه خوانی ، تعزیه خوانی ، پاسداشت شهیدان منا و … دوست حيات که هنرمندان مشهور شده تماشاخانه مدخل سرپوش لمحه مدت به قصد اجرای پروگرام پرداختند.

تو این شامگاه صورت های هنری همچون اکبر زنجان پسر ، مریم قايل ، راضي فیاضی، کورش زارعی ، منصر خلج ، چلچله گلستانی ، سامان خلیلیان، حسین تيماردار خادم ، امیر حسین شفیعی ، نصير آویژه ، مجتبی مهدی ، روشنک کریمی، محسن وجاهت و قبح خوبي مولود ،علی اکبر عبدالعلیزاده، هادی عطایی ، وحید آقاپور، میثم یوسفی، زهرا مریدی و … درحضور داشتند.

اجرای پرفورمنس، لجن‌افشانی وساطت كردن ازطريق کودکان كم سن و آتشبازی از يكباره طرح های این رسوم هستي و عدم. داخل جزء پایانی رسوم نیز اکبر زنجانپور با بریدن بند نمادین بازگشايي جشن به سوي كوه طور رسمی بدو پنجمین جشن تماشاخانه شهر را عهد اندازه کرد.

انتهای پیام/

[ad_2]