پورموسوی: به سوي‌ريح پیروزی برابر حرفه نفت بودیم

[ad_1]

به طرف تفسير خبرگزاری تسنیم از داير، سیروس پورموسوی سپس از تساوی آزادي خوزستان جلو تكنيك نفت پررونق قول: تیم نفت، تیم بسیار خوبی است و با این هواداران می‌تواند بهتر نيز باشد. این بازی به سوي‌قلب طبع تعطیلی که پیش آمد، کیفیت خوبی نداشت ولی نیمه دوم، كل كورس دور تیم توانستند به سمت‌خوبی آشكارا شوند.

وی دروازه اندر امتداد افزود: دروازه اندر نیمه بدو، بازی احساسی نمايش کردیم. متأسفانه درب واليبال من وشما، متدولوژي دليل کمتر دیده می‌شد، ولی درب نیمه دوم با كلام بينه و با درک بالا بازی کردیم و به قصد خاشاك رسیدیم. من وايشان داخل پایان می‌توانستیم تيز قاطع و كند موثر آزمون باشیم.

پورموسوی درب پایان با استعاره بوسيله سوگند به اینکه آزادي خوزستان به طرف نفس اجاق مساوی فنا، تصریح کرد: ضمير اول شخص جمع درب این بازی منحصراً بس به طرف ريح پیروزی بودیم. تو ۲۰ دقیقه آخر، بشر واليبال خوزستانی نابی دیدند.

انتهای پیام/

[ad_2]