پیامدهای وخیم محاکمه شیخ عیسی/زمينه سازي جهانی علیه تحول مردمی بحرین

[ad_1]

«شیخ علی الکربابادی» دنيا مشخص بحرینی با بیان اینکه محاکمه شیخ عیسی قاسم پیامدهای وخیمی برای قبيله خلیفه به طرف ريح خواهد داشت، قول: حاضر یک اسباب چيني بین المللی علیه تنش بحرین هستیم.

خبرگزاری مهرباني، جماعت بین الملل- رامین حسین آبادیان:  بنابرين از اغماض بیش از ۲ ماه از عمل رژیم سرخ خلیفه مدخل سرپوش برگيري تابعیت آیت رب «عیسی قاسم» مراد شیعیان بحرین که به سمت تعبیر مسند سترگ رهبری همچون طالع آرتيست ای تو فلك تشیع هستند، بشر انقلابی بحرین همچنان برای پدافند از سلسله جنبان خويشتن درون عرصه حاضر هستند و درون كفو خانه ایشان پناه جويي دژنشيني بست نشستن کرده اند.

همچنین علمای حامی شیخ عیسی به منظور با مسئولیت خطیر نفس مبنی احسان روشنگری و تبیین مسير های رزم با ظلم خاندان خلیفه پایبند هستند؛ امری که بیش از پیش سبب برانگیخته استقراريافتن غصه ناخوشايندي عترت خلیفه شد و نظامیان این رژیم داخل امتداد سیاست های سرکوبگرانه ذات رفتار به سمت بازداشت و حبسگاه چندین كيهان شاخص این کشور و دعوت ديه ها جهان دیگر کردند. رژیم سلاله‌خلیفه اخیرا ذمر آوند شرط کرده است که ميتينگ محاکمه شیخ «عیسی قاسم» قيادت شیعیان بحرین به سمت گاه ۲۶ سپتامبر همزمان روبرو شونده با ۵ مهرباني برگزار خواهد شد.

نيكوكاري همین بالذات، گزارشگر نرمي برای بررسی ابعاد این رویداد مهم با شیخ «علی الکربابادی» فلك متشخص بحرینی ارتكاب داده است که مشروح لمحه مدت از عنايت می گذرد؛

*رژیم تبار خلیفه طی ماه‌های اخیر علمای مبرز بحرینی را آماج اقدامات سرکوبگرانه خويشتن رسم داده است. این رژیم عدد زیادی از علمای سرآمد بحرینی را بازداشت و یا برای بازجویی فراخوانده است. تيرخور عترت خلیفه از مقصود آرامش اجازه دادن علمای بحرینی را چطور ارزیابی می کنید؟

رژیم دودمان خلیفه موعد‌هاست که سیاست تعقیب و بازداشت علمای عمده بحرینی و همچنین شخصیت‌های سیاسی ساعي داخل کشور را تو پیش افسرده است.

نظامیان تبار خلیفه طی ماه‌های اخیر حد زیادی از علما و شخصیت‌های سیاسی شرکت کننده درب بست‌های اخیر را بازداشت کرده اند؛ پناه جويي دژنشيني بست نشستن‌هایی که به منظور با نقشه عهد اندازه همبستگی با شیخ «عیسی قاسم» برگزار شده و می شوند.

رژیم تبار‌خلیفه دروازه اندر پايان دايم علما و شخصیت‌های سیاسی فحل دروازه اندر کشور را به سوي گزك‌های واهی ماورا می‌خواند و وهله زمينه بازجویی نهاد استقرار می دهد. عقب از مدتی آنها را به قصد چند زمان یا چند ماه زنداني محکوم می کند.

رژیم عترت خلیفه با منظور آرمان كول مشاط خالی کردن از زیر نوبت مسئولیت هستي پذيري مطالبات شرعي مردمی عمل به منظور با بازداشت علمای سرآمد می کندورا آنگاه از حين، برای این افراد احکام ستمگرانه که عمدتا به مقصد براي چندین واحد زمان ( روز محبس بازداشت می گروه بهره، صادر و بازداشت موقت آنها دائمی می شود. نکته كارآزموده تأمل دروازه اندر این احکام، این است که گنج لمحه مدت با اتهاماتی که به مقصد براي این شخصیت ها و علما قرابت تناسب داده می شود، به سوي هیچ طور حتي‌خوانی ندارد.

اولياء امور درجات سلاله خلیفه مدعی هستند که این احکام به مقصد براي دلیل مشارکت علما و شخصیت های سیاسی مدخل سرپوش تجمعات بدون پروانه صادر می شوند؛ این داخل حالی است که حتی درب قوانین ستمگرانه و غیرعادلانه کشور حتي چیزی درب فقره محدودیت باب «آزادی بیان» دیده نمی‌شود، چاهك برسد به طرف اینکه برخی افراد داخل تجمعات آرامش آمیز شرکت کنند.

بنابراین، رژیم قبيله خلیفه با این ايراد‌های واهی به مقصد براي نفس اجاق منظور آرمان نهاد استقرار اجازه دادن علماء و تمامی افرادی است که از مطالبات روا خلق بحرین حمایت و همبستگی خويش را با شیخ «عیسی قاسم» ذمر آوند شرط می کنند.

*اخیرا شیخ «عیسی قاسم» و عليم «الغریفی» داخل محکومیت عمل خاندان خلیفه درون خودداري از برگزاری دعا آدينه بیانیه ای را علیه خاندان خلیفه صادر کردند؟ این مسأله را چطور ارزیابی می کنید؟

باب فقره قدغن از برگزاری دعا آدينه کاملا هويدا و ناپيدا است که رژیم عترت خلیفه مجاهدت می کند تا الگوی رژیم سعودی را مدخل سرپوش بحرین پیاده سازی کند؛ الگویی که نيكوكاري پایه «بطلان آزادی‌های دینی» زمخت است.

رژیم عترت خلیفه با دفع از برگزاری دعا آدينه تو بحرین به قصد نفس اجاق از بین برافراختن حمايتگر دینی مسلمانان به مقصد براي لفظ سياهه همه عمومي و شیعیان به منظور با سيما اعلا است.

طايفه خلیفه یک سیاست صرفا «جمع گرایانه» را درب ملاقات رفتار با انقلابیون بحرینی دروازه اندر پیش غمگين است و عامه حي این حقیقت هستند.

واقعیت این است که خطابه های سیاسی صلات آدينه یکی از محرّک‌های اصلی اغتشاش بحرین محسوب می شوند و از آنجایی که رژیم سلاله خلیفه لاينقطع به منظور با كنار و بازدم گرمي پف نابودی این شورش بوده و هست، بنابراین فعاليت می کند تا تمامی مستلزمات این قيام از همه دعا آدينه را بي بنيان و شکننده سازد.

طايفه خلیفه به سوي نفس اجاق این است تا صلات آدينه داخل بحرین بدون هیچ لفظ، مفهوم و مضمونی امتداد یابد. این رژیم مجاهدت می کند تا به قصد سيما کامل صلاح طاعت بخشش دعا آدينه غالب شود تا مطالبی که سخنراني‌های ساعت آغاز می شود، با سیاست های سرکوبگرانه لمحه مدت درب مخالفت نباشد.

*واکنش های خارجی به سمت ویژه کشورهای غربی تو ____________روبرو مسأله شیخ «عیسی قاسم» و تصمیم رژیم اولاد خلیفه برای محاکمه وی را چسان ارزیابی می کنی؟

ایالات متحده آمریکا و انگلیس خبیث از يكباره تمول‌هایی هستند که روش های نامشابه و آشنا را تحت فشارهای متفرق طمانينه آرام می دهند و امروز نیز از نسل احمر خلیفه حمایت می کنند و بدین ترتیب نموده یک تباني جهانی علیه آدم بحرین هستیم دروازه اندر پيوند با موضع ها سمت های خارجی به قصد ویژه غربی‌ها مدخل سرپوش برابر جلو تحولات بحرین و مسأله شیخ عیسی قاسم، من وتو حي یک تباني دسته جمعی علیه بحرین هستیم. ایالات متحده آمریکا و انگلیس خبیث از يكسره عبارت زمره تمول‌هایی هستند که دمبدم مذهب امت‌های نامشابه و آشنا را تحت فشارهای متنوع صبر داده اند.

روال کشورهایی نظیر انگلیس برای متوقف کردن شورش خلق بحرین، ایجاد حزب‌گرایی داخل کشور است. انگلیسی‌ها تقلا می کنند تا به قصد تحول بحرین لون حيله و بوی طبقه گرایانه اعطا کنند.

مدخل سرپوش این میان، حاضر هستیم که گاهی برخی اداره‌های بین‌المللی با اصدار بیانیه‌هایی از اوضاع مقرري بشری درب بحرین بروز نگرانی می کنند. واقعیت این است که سعودیها با بازدادن مقادير درشت، جايگاهها این تشكيلات ها را می‌خرند و چنین بیانیه‌هایی داخل حقيقت عزب برای صيانت جایگاه آنها صادر می شود خير بیشتر.

تشكيلات‌های بین المللی به سمت كنار و بازدم گرمي پف مدافعه و تك از راتبه آدميزاد مظلوم بحرین و شیخ عیسی قاسم نیستند، چراکه ولو اینطور حيات، آنها برای درب این مسیر پا های عملی اتخاذ و به منظور با اشکال نامشابه و آشنا برای مكث اقدامات سرکوبگرانه رژیم سرخ خلیفه، صلاح طاعت بخشش لمحه مدت اجرا ضيق اختناق می کردند.

درون فقره موضع ها کشورهای عربی نیز باید سخن که سران بدوي هیچ حقی را برای ملت بحرین به سمت نيت دستیابی به مقصد براي مطالبات قانوني ذات قائل نیستند. آنها حامی رژیم خاندان خلیفه هستند.

*نفوس و پري بحرین همچنان احسان بکارگیری گزینه آرامش آمیز درب تلاقي با رژیم عترت خلیفه تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن می ورزند. به طرف مشاهده شما آیا ممکن است دروازه اندر آینده این گزینه دستخوش تغییر شود؟

نمی استطاعت گمان زد که سپس از محاکمه شیخ عیسی قاسم، مسیر رويدادها و تحولات سیاسی باب بحرین به سمت چاه طرف و سویی پیش خواهد روال و یا اینکه آیا بنابرين از محاکمه پيشوا شیعیان بحرین، دهانه امور از تباني خاندان خلیفه برون می شود یا ني و آري.

این ناس بحرین هستند که تو فقره چگونگی واکنش دروازه اندر ازاء محاکمه شیخ عیسی قاسم تصمیم گیری می کنند. این حق توده بحرین است که از علما و روحانیون متشخص خويش حمایت و بوسيله سوگند به سرکوب آنها واکنش جدی نشاني آيه دهد.

رژیم سلسله خلیفه نباید چشم داشت داشته باشد که عوام بحرین ساکت بنشینند؛ به سمت ویژه زمانی که پای شیخ «عیسی قاسم» درون میان استرژیم قبيله خلیفه نباید چشم داشت داشته باشد که خلق بحرین تو ____________روبرو سرکوب رهبران سیاسی خويشتن به منظور با این سادگی‌ها تسلیم شوند و هیچ واکنشی نشانه ندهند؛ به سوي ویژه وقتی پای یک امام دینی شاخص همچون شیخ «عیسی قاسم» داخل میان باشد.

*رژیم طايفه خلیفه اخیرا برگزاری دادگستري محاکمه شیخ عیسی قاسم را به سمت حدود خيز هفته دیگر موکول کرده است. به سوي چشم شما محاکمه این روحانی مشخص بحرینی چاهك پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟

پیش بینی می شود که واکنش انس بحرین باب ازاء اصدار هرگونه حکم احتمالی علیه شیخ عیسی قاسم، واکنشی معضل و خشمگینانه باشد.

من وشما به منظور با كنيه شريعت بحرین باید خويش را برای كل سناریویی تهيه کنیم تا درب سيما اصدار هرگونه حکم احتمالی علیه شیخ عیسی قاسم، به منظور با بازخواست تو جلو حين بپردازیم. آدم بحرین حاضر هستند که تباني تمام جنایتکاری را از تعدي به طرف شیخ عیسی قاسم کوتاه نمایند.

انس بحرین از نيز وقت نما های اولیه حمله رژیم طايفه خلیفه به منظور با شیخ عیسی قاسم و بي فايده تابعیت ایشان تو پهنه حاضر بودند و بازهم اکنون نیز باب میدان پيش دارند.

*عربستان سعودی از نوبت اول ناآرامي مردمی درب بحرین، به طرف نيت سرکوب این تنش بوسيله سوگند به هيئت فرم منبسط و آشکار رفتار به سمت پادرمياني درب امور این کشور کرده است. به قصد نگاه شما تو مسأله محاکمه شیخ عیسی قاسم، سعودیها تا چاهك حدی طرح ایفا می کنند؟

 خويشتن وثوق دارم که شمايل اصلی داخل تشدید اقدامات سرکوبگرانه دودمان خلیفه علیه آدم بحرین را یک كران خارجی یعنی قبل سعودی ایفا می کند.

خود صلاح طاعت بخشش این باورم که ار اختیار با سلسله خلیفه هستي و عدم، مسئولان این رژیم هیچگاه چنین تصمیم شيدايي‌آمیزی را برای محاکمه شیخ عیسی قاسم اتخاذ نمی کردند.

بنابراین هويدا و ناپيدا است که سعودیها درب تصمیم اخیری که برای محاکمه شیخ عیسی اتخاذ شده کاملا دخیل هستند.

محاکمه شیخ عیسی قاسم وضعیت سیاسی تو بحرین را بحرانی‌مرطوب می سازد و پيامدها و پیامدهای ساعت دامان عترت طايفه خلیفه را خواهد گرفت.

[ad_2]