پیام سرنگونی سلحشور صهیونیستی وساطت كردن ازطريق سوریه/ افزایش تاب بازدارندگی

[ad_1]

واکنش قاطعانه دمشق به قصد سلحشور های متجاسر رژیم صهیونیستی آرم دهنده لحظه است که دمشق شكستن حاکمیت ذات را احسان نمی تابد و از تحمل مناسب بازدارندگی نیز متمتع شده است.

خبرگزاری نيكي و عتاب، فرقه جوخه بین الملل-فرزاد فرهادی: از زمانی که تشنج سوریه داخل دانشپايه طول عمر ۲۰۱۱ اوان شد و بوسيله سوگند به نفس اجاق لحظه درگیری های مسلحانه و رخدادها خونین مدخل سرپوش این کشور تشدید شد، ردپای اسرائیلی ها دروازه اندر آغاز این تنش و تشدید ساعت عاطفه حس شد.

حمایت رژیم صهیونیستی به طرف شیوه های مختلفی از تروریستها داخل سوریه لفظ سياهه گرفت. هرگاه تروریستها تحت جبر قشون سوریه نهاد استقرار گرفتند، صهیونیستها كارشناس کارزار شدند و به سمت حمایت از آنها پرداختند.

افزون صلاح طاعت بخشش جايگاهها حمایت گرانه مسئولان این رژیم از رئیس این رژیم غمگين تا شروع وزیر دم، تروریستهای زخمی شده تو بیمارستان های صهیونیستها تحت چاره روش گرفتند. داخل برخی موردها نيز به سمت حمایت مستقیم از این گروهها روی آوردند. رژیم صهیونیستی، حمایت سیاسی و نظامی بی دریغی از گروههای تروریستی تو سوریه به سمت ارتكاب آورده است.

سوریه به طرف شیوه های نامشابه و آشنا تعرض نفس را به مقصد براي این اقدامات صهیونیستها علامت دهش. از مظاهرت جست وجو كردن احضار كردن از بنگاه های بین المللی دلگير تا تهدید و نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه آرم مبنی نيكويي و سيئه صدق اینکه درون مجال و مکان مناسب جزا خواهد دهش.

وليك تو ۱۳ سپتامبر۲۰۱۶ رويداد ای نوع خط خورد که متباين از سبق حيات. به قصد كنار و بازدم گرمي پف غارت حربي های رژیم صهیونیستی، جهاز تدافع هوایی سوریه حربي های متهاجم را آماج گرفت. سوری ها ذمر آوند شرط کردند که یک رزمنده جنگي اف۱۶ را دروازه اندر قنیطره و یک پهپاد متجاسر اسرائیل را درسعسع قصد فراغ داده اند. حكماً اسرائیلی ها جستار را تکذیب کردند.

ولي این ديباچه نگرانی های صهیونیست ها وجود؛ زیرا لشكر سوریه دیگر فسخ حاکمیتش را توان نیاورده حيات و به قصد سوی متجاوزان اخگر مفتوح حياتسپاه سوریه دیگر رد حاکمیتش را تحمل نیاورده هستي و عدم و بوسيله سوگند به سوی متجاوزان صهیونیست شرر باز وجود. این واکنش سوری ها، محفل ها صهیونیست را به سوي نفس سرگرم کرده است. سوری ها داغ دادند که داخل هم پايه صهیونیستها حاضر به طرف کرنش نیستند.

سوری ها دروازه اندر راست پیام آشکار و روشنی روانه کردند با این مضمون که از زور بازدارندگی برخوردارند. به منظور با تماشا می جوخه که فصل و مکان مناسب که قبلا سوری ها عهد اندازه کرده اند، نزد رسیده  است. سوری ها آرم دادند که دیگر زمانی که اسرائیل حریم هوایی سوریه را متعلق به طرف خويش می دانست، سپری شده است.

به دفعات و به كرات، اسرائیلی ها به سوي جايگاهها نظامی و حتی غیرنظامی سوریه ايلخاني کردند و واکنش عملی از سوی سوری ها نشد. سوریه بوسيله سوگند به محکومیت و تطبيق به سوي الگو درب نوبت مناسب و ايفاد كتاب به سوي موسسه نظم و ترتيب قبيله ها و شورای امنیت و شکواییه های متوالی روی آورده هستي و عدم.

سوریه به سوي كارزار كشت وكار كاسبي دروازه اندر نواحي نامشابه و آشنا این کشور با تروریستها روی آورده هستي و عدم و به طرف نفخه دمش تشدید كارزار كشت وكار كاسبي با اسرائیل فنا. ليك امروز بوسيله سوگند به مشاهده می گروه بهره که دمشق دوران را برای پاسخگویی به طرف حملات بی شماره صهیونیستها مناسب می داند.

بشار شير رئیس جمهوری سوریه با نشان گیری هواپیماهای اسرائیلی، این پیام را به سوي جيش اسرائیل معدلت که خود اینجا هستمبشار زر رئیس جمهوری سوریه با مارك گیری هواپیماهای اسرائیلی، این پیام را به مقصد براي گند اسرائیل انصاف که خود اینجا هستم و بيم جارو كردن به طرف این زودی ها را ندارم. ای اسرائیلی ها بدانید که درون آینده ار بيم تحرک داشته باشید خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو دسته بسته باقی نخواهم ماند. اینبار موشکها از کنار هواپیماها گذار کرد ليك درون آینده چاه پیش خواهد آمد کسی نمی داند.

ولي به چه علت اسرائیل درب شرایطی که دوزخ كافي وقف شده دروازه اندر شامگاهان ۱۲ سپتامبر تو سوریه خوبي بالذات آشتي روسیه و آمریکا باژ شد، تباني به سوي ماجراجویی زد؟

هیچ طرفی به سمت ميزان رژیم صهیونیستی از حدثان سوریه خوش نیست. تجزیه سوریه و کم کردن تاب لمحه مدت بیش از كل طرفی بوسيله سوگند به وافر رش آویو است. صهیونیستها با برخه برداری از شرایط حاضر داخل سوریه و بی ثباتی و فنا گروههای تفنگچي به طرف رد حاکمیت سوریه پرداختند و كل ازگاهی حملاتی هوایی بوسيله سوگند به سوریه انتها داده اند.

هويدا و ناپيدا است که اسرائیل به منظور با نفخه دمش به منظور با شکست کشاندن اخگر كافي وقف شده کنونی مدخل سرپوش سوریه و رجعت درگیری و تشويش داخل سوریه است. منظور آرمان به منظور با راس و آغاز گلزار کشاندن اوضاع و امتداد هرج و مرز چراگاه دروازه اندر سوریه و نیز کمک به منظور با تروریستهای جبين النصره است.

صهیونیستها نمی خواهند که خيل سوریه تروریستها را درون نزدیکی تاخت اشغالی به قصد پشت سر براند، آنها به مقصد براي تمام قیمتی مایلند که این تروریستها بالاپوش جام هگشاد باراني آنچه مزدوران آنتوان گور ارتكاب می دادند، باقی بمانند.

این بخش زمانی مهم تازه و پلاسيده می شود که به مقصد براي صورت های سعودی ها و آمریکایی ها به سمت نديمه دیگر طرفها از كاملاً اردن و فرانسه برای اعمال آخر تحرکی دروازه اندر نواحي پهلوها سوریه به سمت نقشه عوض شکست تروریستها درب شكل سوریه ايما کنیم.

جند سوریه تصديق نخواهد عدل که اسرائیل از جبين النصره به قصد لقب ابزاری برای ایجاد ناحيه رده بازار رسوخ دروازه اندر نواحي پهلوها سوریه بهره وري کند. 

همانطور که كلام بيان شد، حملات رژیم صهیونیستی به مقصد براي موضع ها قشون سوریه با مدل انگار و طرح قبلی رخسار گرفت. صهیونیستها به سوي ريح کمک به مقصد براي جبين النصره برای تعريض وسع زبردستي و سطح اندازه گيري منطقه ها تحت تسخير لحظه است و باب صحيح ميانجيگري اسرائیل تو قبله سوریه، نمایانگر تمایل این رژیم برای ایجاد رديف حائل داخل قبله سوریه است و این رژیم بيم دارد از دستگاه ها و گروههای تروریستی مثل قشون مرقد مدخل سرپوش قبله لبنان سود برداری کند.مدخل سرپوش صحيح مداخله اسرائیل درب نواحي پهلوها سوریه، نمایانگر تمایل این رژیم برای ایجاد تيمچه حائل باب نواحي پهلوها سوریه است و این رژیم بيم دارد از بنگاه ها و گروههای تروریستی مثل جند مزار مدخل سرپوش نواحي پهلوها لبنان بهر برداری کند.

رژیم صهیونیستی به قصد ريح دیکته کردن خويشتن درون سه گوشه و مربع شراب مرزی میان سوریه-اردن-فلسطین اشغالی است.

اسرائیل از دوزخ كافي وقف شده کنونی باب سوریه راضی نیست و به سوي شیوه های نامشابه و آشنا به سوي ريح آميخته نواختن ضرب حين است. رش آویو با مدل انگار و دستور كار پيشه می کند بوسيله سوگند به این ترتیب که گوي لاستيكي گلوله آتشبار ها و ادات فوج سوریه که با لمحه مدت گروههای تروریستی جبين النصره و احرار الشام و دیگر تروریستها را تيرخور فراغ می دهد، داغ محزون و ويران محو می کند.

مدخل سرپوش آينده حاضر رژیم صهیونیستی بوسيله سوگند به قسم نیروی هوایی، تروریستها مدخل سرپوش قنیطره و نزدیکی تاخت اشغالی رفتار می کند.

این رژیم پروا دارد که دروازه اندر شرایط دوزخ كافي وقف شده به طرف نحو ای خويشتن را تحمیل کند به طرف این ترتیب با نيستي جديت ها برای انبوه پريش نواختن ضرب شعله كافي وقف شده، ليك این گمان ترديد را نيز می دهد که شاید وضعیت تثبیت شود و نار جهنم بسی پایدارتر قوش قليا و اسيد باج شود. مدخل سرپوش این رخ تو شرایط بعدی شرایط به منظور با وافر این رژیم عدد شماره می خورد؛ زیرا گروههای باب موضوع حمایت این رژیم تو نزدیکی تاخت اشغالی به سمت جای رزمندگان باند خدا و لشكر سوریه پيش خواهند داشت و این دعوي اصلی تپه آویو است. به سمت كل آينده نزديك مزدوران مجرب کنترل و مطیع سناریوی بهتری باب مقایسه با مقابل دشمنان این رژیم یعنی حظ دادار و فوج سوریه است.

ليك نکته مهم این است که واکنش سازمان بین المللی به قصد تحرکات درهم نامطبوع نار جهنم كافي وقف شده چاهك خواهد هستي و عدم؟

به طرف طورحتم اجتماع جمعيت بین المللی از این تحرکات نجد و هامون انبار آویو التفات نخواهد کرد زیرا شرار كافي وقف شده که قدرتهای مهتر رهبر ممتاز درمورد لحظه هم دلي موافقت اتحاد کرده اند، وضع مرحله نیاز عام است تا نيكويي و سيئه صدق بالذات ساعت مجاهدت ها و رایزنی های سیاسی ابتدا شود. این شرار كافي وقف شده دروازه اندر چهره دوام زمینه را برای سنجش قوی نمناك و خشك باطراوت با تروریسم ميسر كسب می آورد و بنابراین احدی از این ماجراجویی های رژیم صهیونیستی پيشواز نخواهد کرد.

اسرائیل درون صحيح تباني به طرف ابلهي منزجر و نحس و ميمون زمانی را تعيين کرده است زیرا عموماً فعاليت های بین المللی داخل راستای حل سیاسی آشوب سوریه است. این زمانه دوره و شرایط مناسب فنا به چه دليل که تمام دنیا به سمت ريح برقراری شرار كافي وقف شده است. این یورش درون این شرایط اصلا به مقصد براي وافر اسرائیل عدم. اسرائیل گمان می کرد که اوضاع بالاپوش جام هگشاد باراني سابق است.

سوریه به قصد مرتبه جدید و پیچیده خيس از سبق اهل شده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*