چالوس فردا یک كمياب است/ترافیک نیمه‌سنگین دروازه اندر رها سبيل کرج-تهران

[ad_1]

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک مسلك‌های کشور با تشریح آخرین وضعیت معبر‌های مواصلاتی سخن: برای تسهیل داخل دودلي مسافران تابستانی فردا شاهراه چالوس به سمت فرم کرج یک كمياب است.

به مقصد براي شرح خبرگزاری عنف، سرهنگ بي مانند رحمانی سخن: ورق تا آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک جاده‌های کشور، نيز‌ اکنون درب جمعيت جنوبی رها جاده کرج – قزوین از جسر مقياس تا جسر فردیس و فرودگاه جنوبی مستقل ممر کرج – تهران از جسر فردیس تا خدك کلاک ترافیک نیمه سنگین و درون سایر شارع‌ها و گذرگاهها کشور وضعیت ترافیکی عادی و متداول جان خبر شده است. 

وی افزود: احسان همین بالذات مدخل سرپوش تمامی سبيل‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی استراحت اعلان شده است.

سرهنگ رحمانی با تلويح به مقصد براي مبنا راه کرج – چالوس بیان کرد: فردا از گاهنما ۱۵ تا ۲۴ دودلي کلیه وسایل نقلیه از کرج به طرف مرزن مترقي تندرست قدغن بوده و از زمان ۱۸ تا ۲۴ پنج شنبه آمدوشد وسایل نقلیه از مرزن سالم بسامان به قصد کرج به سوي ريخت یک كمياب اعمال آخر می‌شود.

وی افزود: مدخل سرپوش فرودگاه نواحي پهلوها به سمت صورت سمت چپ اتوبان تهران- قم از وقت ۸ تا ۱۱ حشر اقسام وسایل نقلیه درون دايره خدك فرودگاه و فرعی گرو مترقي تندرست به منظور با تهران غيرمجاز است. 

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک جاده‌های کشور بیان کرد: کمربندی دهلران، مركز اساس فرعی اولنگ- شاهرود آگاهي ثانوی باز است. 
 

[ad_2]