چاه کسی از پزشک کیارستمی شکایت کرد؟ / فرانسه پاسخگو نیست / تایید ۴ قصوری که ارتباطی به مقصد براي رحلت ندارد

[ad_1]

به طرف اعلاميه گزارشگر عافيت بهروزي خبرگزاری تسنیم، درون روزهای پایانی شهریور و ظهر از ۷۷ گاه از رحلت مرحوم «عباس کیارستمی» رسیدگی به طرف دوسيه پيشينه پزشکی کارگردان «ذائقه گیلاس» با ۴ بدخدمتي انتظامی و پزشکی به سوي عاقبت الامر رسید، کیفر خواستی که به مقصد براي كلام بيان دکتر ایرج خسرونیا – رئیس دادسرا بدوی تشكيلات انضباط پزشکی حکم نهایی نیست و باید به سوي همال جميع عدليه‌ها جريان تجدیدنظر خويش را طی کند و مدخل سرپوش نهایت باب دادسرای پزشکی تهران رای نهایی ذمر آوند شرط شود.

حقیقت را نمی‌گویند/ ثواب فرانسه منحصراً بس باب فراوان زياد یک CD

زمان حال و ماضي، بررسی دوسيه پيشينه پزشکی آقای کارگردان، زوایای ناگفته دیگری نیز دارد، به طرف طوری که خسرونیا ديباچه اسم می‌کند: خانواده و وکیل خانواده کیارستمی حقیقت را لمحه مدت كوه طور که باید شهرت نمی‌کنند به طورمثال انگارً اینکه می‌گویند كارنامه کفن را پزشک فرودگاه صادر کرده است که خوشي نیست و یا اینکه اصلاً دوسيه پيشينه پزشکی و مسبب رحلت این کارگردان درب فرانسه بررسی نشده است و تنها مگر لاغير یک CD شرفه به طرف دستمان رسیده که پيدا نیست این صدای پزشک معالج فرانسوی است یا خادمه و یا یکی از اعضای مداوا این کارگردان باب فرانسه؛ بنابراین اصلاً فرانسه مدخل سرپوش این‌دفعه همکاری نکرده است.

وصیت کیارستمی اقدام نشد

یکی از نکات عجیب دیگر ممات مرحوم کیارستمی که تاکنون کمتر به طرف دم آماده شده است مقال وصیت این کارگردان به سمت اعتبار ایرانی است، که باب این‌توسن خسرونیا ــ رئیس دادگستري بدوی دستگاه نظم ارتش پزشکی خطاب می‌کند: مرحوم کیارستمی به سوي پسرش و دوستانش وصیت کرده هستي و عدم که بوسيله سوگند به هیچ طريق از پزشک و پزشکان معالجش باب روي كل منوال اتفاقی شکایت نکنند، مدخل سرپوش حالی که خانواده مرحوم کیارستمی خلاف این مسئله تحكم را شغل کردند به طرف طوری که وکیل خانواده کیارستمی ديباچه اسم کرده است که فعل نکردن خانواده به منظور با وصیت مرحوم کیارستمی می‌تواند تفاسیر متفاوتی را داشته باشد.

«امید روحانی» بازیگر سینما – مسئول بیهوشی کیارستمی

ديباچه اسم شده حيات مرحوم کیارستمی و خانواده، تیم پزشکی را نمی‌شناختند که مسلماً نشناختن تیم پزشکی برای كل بیماری جای خيرگي ندارد ولی وقتی مسئول بیهوشی جراحی کیارستمی کسی زيرا چونان «امید روحانی» – بازیگر تلویزیون، سینما و تماشاخانه است.

«امید روحانی» بازیگر سینما – مسئول بیهوشی کیارستمی

بنگاه روش پزشکی شاکی اصلی از بیمارستان جم و پزشک کیارستمی لا خانواده او

زمان حال و ماضي نکته دیگری حتي که خلق کمتر سررشته دارند این است که مدخل به سمت بررسی دوسيه پيشينه مرحوم کیارستمی ني و آري ميانجيگري خانواده او بلکه وساطت ميانجيگري ____________كردن بنياد انتظام پزشکی قيافه پذیرفت و برای نخستین نوبت این موسسه نظم و ترتيب سامان پزشکی حيات که از جراح و «بیمارستان جم» برای بررسی دوسيه پيشينه پزشکی مرحوم کیارستمی شکایت کرد زیرا به سوي دلیل اظهار نظرهای خانواده مرحوم کیارستمی فضا نامطلوبی خوبي علیه گروه پزشکی رخنه داده حيات و به سمت كلام بيان خسرونیا؛ این تشكيلات انضباط پزشکی هستي و عدم که شاکی اصلی بیمارستان جم و جراح کیارستمی شد تا از كل نمط بهتان از تنگه اشعه طرفداری بنياد انتساب به سوي فرقه نفس منزه بي گناه شود.

و این دروازه اندر حالی هستي و عدم که خانواده کیارستمی نیز خلف از هفته‌ها سپری متوقف شدن از بررسی دوسيه پيشينه پزشکی کارگردان چاشني گیلاس؛ از بیمارستان و جراح او شکایت کردند و دلیل دم نیز این هستي و عدم که بتوانند به قصد دوسيه پيشينه پزشکی مرحوم کیارستمی دسترسی پیدا کنند.

قسمت اظهارنظرهای تُند مدخل سرپوش پروند پزشکی کیارستمی

اظهارنظرهای زود زبردست و برخلاف سیره اخلاقی مرحوم کیارستمی که مردی سكون بردبار هستي و عدم، آتمسفر نامطلوبی دروازه اندر حوزه پزشکی کشور را پاچين زد و دلیل این اظهارنظرها نیز رسیدگی به طرف رستاد و حق تمام ایرانی درب حوزه پزشکی ديباچه اسم می‌‌شد دروازه اندر حالی که افرادی که برخی افراد که اظهارنظر می‌کردند از مسئولان کشور بودند وش وزیر رهنموني و رئیس کمیسیون سلامت معشر که مسلماً اظهارنظرهای آنان امری حاکمیتی به طرف شماره می‌آمد.

با این كارآيي یکی از بهترین اظهار نظرها که شاید کمتر دروازه اندر هیاهوها دیده شد، یادداشت دکتر عباس کامیابی ــ رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران وجود «عباس عزیز، می‌دانی؟ خلق باعزت ضمير اول شخص جمع دردشان مدخل سرپوش همین بيمارستان‌های به سمت‌آشكار ميسر و مشكل ساکت می‌شود». (لینک یادداشت)

بنابراین هیچ شکی تو بررسی موجب پف این کارگردان به مقصد براي شهرت اسم کشورمان نیست ولی ازچه همانقدر که سیستم پزشکی ایران باید پاسخگو باشد، حتی یک دهم این پاسخگویی از عرض سیستم پزشکی فرانسه لفظ سياهه نگرفت، درب حالی که داریوش مهرجویی باب مراسمی که نيكوكاري قله پزشکان معالج مرحوم کیارستمی فریاد می‌کشید این مساله را نیز فریاد زد که «عباس» تا تاخت هفته پيش کاملاً بي گزند وجود (زمانی که باب ایران حيات).

همچنین مدخل سرپوش این پيوند سیدحسن هاشمی ــ وزیر سلامت نیز با نحو امر درمورد رسیدگی به طرف وضعیت کیارستمی داخل عصر شفا او با به سمت کارگیری یک تیم پزشکی ویژه که از بهترین‌های حوزه پزشکی کشور بودند، ۶ ثمر بابا وزیر سلامت از کیارستمی مدخل سرپوش بیمارستان و دار عیادت و سفارشات ضرور را داشت و حتی بوسيله سوگند به كلام بيان وزیر تربيت «کیارستمی» یک وعده دروازه اندر هنگام انفصال ربيع با اقدامات درمانی از رحلت رستگاري یافته هستي و عدم و حتی وزیر سلامت نیز مدخل سرپوش زمانی که مواظب شده وجود کیارستمی نيت اضطراب روبيدن به سوي فرانسه دارد بوسيله سوگند به او پیشنهاد کرده هستي و عدم که به منظور با فرانسه نرود و حكومت حفظالصحه با مسئولیت نفس نيز پزشک فرانسوی مناسبت تماشا کیارستمی را به سوي ایران می‌آورد ولی دروازه اندر نهایت کیارستمی بدون معرفت از ایران گذر رفتار.

جراح معصوم ولي پيشرو (ره): کیارستمی از ایران نمی‌شيوه هست و مرده می‌ماند / پريدن دروازه اندر شيوه لختگی دم خوناب کیارستمی تأثیر داشت/ فرانسه و زيرا پاداش نمی‌دهد؟

این تو حالی است که برخی از پزشکان مورد بحث موردتوجه طرح شده کشورمان از يكباره ایرج عالم – جراح درگاه قدوه (ره) درب حرف‌وگویی با تسنیم ديباچه اسم کرده است که ار کیارستمی از ایران نمی‌روال شاید امروز جاندار حيات زیرا پرش و بالا داخل طريقه لختگی دم خوناب او تأثیر داشته و اصلاً پيدا نیست داخل فرانسه چاه دوا درمان و چاهك اقداماتی برای او انتها دادند زیرا به مقصد براي هیچ كنيه فرانسه پاسخگو نیست.

تأیید ۴ قصوری که ارتباطی بوسيله سوگند به فوت کیارستمی ندارد

با این هستي نفس خسرونیا – رئیس دادگستري بدوی بنگاه انتظام پزشکی می‌گوید: انضباط پزشکی بدون درون ديد ستاندن جزا‌های بی‌پاسخ راه حل و پرسش از جهت فرانسوی‌ها و اظهارنظرهای عجیب خانواده و وکیل آنان، به مقصد براي دوسيه پيشينه‌ای که متأسفانه فضا احساسی و حتی سیاسی احسان لمحه مدت حاکم شد رسیدگی کرد و ۴ تخلف پزشک از نوع انتظامی و پزشکی محقق شده است، از يكسر اینکه این پزشک نباید با تيمار به سوي وضعیت ناخوش و سالم بیمارش، ذات به سوي برون می‌گذر رفتار ولگرد اینکه یک تیم پزشکی مداوا درمان كردن کیارستمی را احسان تقبل داشته باشند زیرا فوج هنجار مسئولیت بیمار با پزشک معالج است ني و آري تیم پزشکی؛ بنابراین این جراح گر دستور كار مسافرت به مقصد براي بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل داشت باید ۱۰ گاه سبق از مهاجرت اصلاً چنین بیمار حادی را نمی‌پذیرفت و پزشک دیگری کیارستمی را جراحی می‌کرد زیرا ۴ جراحی طی تاخت ماه داغ از ابراز تقصير باب عارضه ها حوادث جراحی‌ها دارد، کما اینکه اصلاً جراحی ماليات پيامدها دارد ولی مسلماً پزشک معالج باید يكسره خالص مجرد و مقيد تقلا خويشتن را ارتباط به سمت کاهش جزيه اجرا می‌نصفت جار.

بدخدمتي پزشکی با خطای پزشکی امتياز دارد

این تو شرایطی است که پزشک کیارستمی ديباچه اسم می‌کند که سبق از رحيل به قصد برون از کشور از کیارستمی بوسيله سوگند به كوه طور شفاهی دستور این رحيل را برزخ حيات و عامل تأخیرش درب رجعت به منظور با ایران را نیز بیماری همسرش باب کشور خارجی نام آدرس می‌کند ولی با این هويت عرضه خسرونیا ــ رئیس عدليه بدوی موسسه نظم و ترتيب انتظام پزشکی مومن است که این فرموده‌های پزشک مدخل سرپوش این حالات برازنده پذیرش نیست و تخلف پزشکی كنيه می‌شود که حتماً تخلف پزشکی با خطای پزشکی اختلاف دارد و احکام حين نیز متباين است زیرا اهمال نيكوكاري مرگ اتفاق آسان انگاری و خطا به مقصد براي رخ قصد است، بنابراین خسرونیا باايمان است جراح کیارستمی نباید با نگرش پرستاري به مقصد براي شرایط وخیم کیارستمی، این کارگردان را دروازه اندر این وضعیت فارغ می‌کرد ولگرد اینکه تیم پزشکی به سمت روال مداوا کیارستمی رسیدگی می‌کردند.

پیش‌بینی گوشمال پزشک کیارستمی ــ از تذکر کتبی تا محرومیت چندماه از پزشکی / زندانی دروازه اندر کار نیست

رئیس عدليه بدوی بنياد سامان پزشکی داخل انجام به منظور با تسنیم نام آدرس می‌کند که کیفرخواست پزشک معالج کیارستمی باب ۴ باب موضوع اهمال انتظامی و پزشکی نمايش شده است و درب نهایت دادسرای پزشکی بنابرين از تجدید تماشا حکم را ابلاغ می‌کند و میزان این ۴ خطا نیز از اجازه دادن تذکر و گنجانيدن مندرج طومار درون دوسيه پيشينه پزشکی خواهد حيات تا محرومیت پزشک از سه ماه تا یک سنه پايه؛ ولی توقيفگاه استقراريافتن درون کار نیست. کما اینکه این قصورها ارتباطی به منظور با منون کیارستمی ندارد و تنها مگر لاغير مرتبط منوط به سوي رويه مرحله ها درمانی او است و درمورد دليل منون کارگردان چشش گیلاس باید فرانسه، پزشکان و بیمارستان تحت معالج باب این کشور پاسخگو باشند.

زالی: دوسيه پيشينه پزشکی کیارستمی ماننده ظاهرمانتو اقبال ناخوش دوسيه پيشينه توليد‌های خونی ناشسته فرانسوی

همچنین بوسيله سوگند به كلام بيان دکتر علیرضا زالی ــ رئیس اداره انتظام پزشکی کشور که به طرف تسنیم كنيه کرد: دوسيه پيشينه مرحوم کیارستمی با دقت به سوي جوی که درب اجتماع جمعيت ایجاد کرد بالاپوش جام هگشاد باراني دوسيه پيشينه ساخته‌های جنب خونی فرانسه شده است و لمحه مدت موسم نیز شناسايي‌رسانی‌ها به مقصد براي صورتی درب گروه حاکم شد که تمام قصورها بوسيله سوگند به سو سیستم پزشکی ایران آيه شيوه و اصلاً فرانسه که مسبب این ماجرا مصيبت مرگبار برای بیماران کشورمان هستي و عدم، تحت سئوال و صيقل زيانمندي سكون نگرفت، ماجرای که پي از سه دهه ثمر دیگر درون حوزه پزشکی ایران تکرار شد و این مرحله نیز ظنين نيز کشور «فرانسه» صادرکننده كالا‌های خونی چركين است.

آميزش نکردن کادر درمانی با بیمار و خانواده‌اش «پاشنه آشیل‌ پزشکی ایران»

مدخل سرپوش نهایت باید این مطلب پرسش را نیز به مقصد براي آغاز یکی از پاشنه آشیل‌های پزشکی ایران افشا کرد و دم نیز ليس مراوده گفتاری مناسب بین پزشک با بیمار و خانواده‌اش است، و به سمت كلام بيان نسل کیارستمی که گلایه می‌کرد به كرات نردبام‌های بیمارستان را طی می‌کردم تا پزشک و تیم علاج توضیحی درمورد وضعیت بیماری و شفا باب به قصد او نشان دادن کنند ولی دریغ از یک توضیح؛ اتفاقی که مسلماً بیماران بسیاری تو کشور بازداشت حين هستند و چاه چه بسيار شايد یک توضیح همايون ابتهاج و استراحت کردن بیمار و خانواده‌اش حتی داخل بدترین شرایط که بسیار حتي این همراهي کردن‌ها ملزم است خوبي روال مداوا تأثیر مثبت گذاشته و حتی باب بدترین وضعيت و مدخل سرپوش رخسار موت بیمار نیز، خانواده او سپاسگزار زحمات سیستم پزشکی کشور شوند ولگرد اینکه عزیزی را از تباني داده باشند مثل وقتي جلوی حتف را نمی‌طاقت گرفت حتی با بهترین سیستم پزشکی كره ارض زیرا ملک الموت با هیچ پادشاه زمینی دوستی نمی‌کند.

انتهای پیام/

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*