چین به منظور با قدیمی‌ترین میدان نفتی ایران عقب نشيني/ اخراجی‌ها نيرنگ ساز می‌گردند

[ad_1]

چین به قدیمی‌ترین میدان نفتی ایران بازگشت/ اخراجی‌ها باز می‌گردند

ایران ظهر از سازش با ساینوپک و CNPC برای مشارکت مدخل سرپوش فاز دوم پيشرفت ۲ میدان برجسته نفتی، با چینی‌ها برای امتداد همکاری مدخل سرپوش اجرای نقشه نمودار شكل ازدیاد دريافت جمع آوري نفت میدان مسجدسلیمان حتي بوسيله سوگند به آشتي رسید.

به مقصد براي رپرتاژ گزارشگر مهرباني، تحلیلگران رسته نفت درحالی از پسابرجام به طرف فرصتی برای رجعت شرکت‌های برجسته نفت و دندان آفاق همچون گل رها انگلیس، توتال فرانسه و انی ایتالیا یاد می‌کردند که شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های چینی برای وسعت بسط دادن میادین نفت کشور به طرف وفاق رسیده است.

صلاح طاعت بخشش این بالذات پي از مذاکره و هم دلي موافقت اتحاد با شرکت‌های ساینوپک و CNPC به سوي ميل بسط فاز دوم میادین مشترک نفتی یادآوران و آزادگان شمالی، حاليا پای یک شرکت جدید چینی نيز برای مشارکت تو اجرای تصوير زمينه ازدیاد حاصل نفت از میدان مسجد سلیمان به مقصد براي میان آمده است.

غلامرضا منوچهری همراهي شرکت ملی نفت ایران با استعاره به سوي سياحت هفته قبل یک هیات نفتی ایران به منظور با پکن، عهد اندازه کرد: مدخل سرپوش جابجايي اخیر هیات نفتی ایران به طرف پکن، ٢ صوب برای همکاری درب اجرای الگو ازدیاد درك نفت از میدان مسجد سلیمان نيز به منظور با وفاق رسیده اند.

از این سطح با عفو حدود چهار دوازده ماه) از مخلوع و منصوب ید شرکت CNPCI  چین از نقش بسط و فايده برداری میدان مسجدسلیمان به منظور با آغاز قدیمی‌ترین میدان نفتی ایران و خاورمیانه، الان سازش‌های جدیدی برای عدول چینی‌ها به طرف این میدان ذيل به منظور با واقعه گزارش گذاشته فن نفت ایران ماحصل شده است.

بند تولید نفت از بهره شمالی مسجدسلیمان

ابراهیم پیرامون مدیرعامل شرکت نفت و نيش كلبتين مسجدسلیمان خرداد ماه سنه پايه جاری درمورد آخرین وضعیت تولید نفت از میدان مسجدسلیمان، سخن: نفت درجای میدان نفتی مسجد سلیمان حدود ۶.۵ میلیارد بشکه بوده و از فصل دارسی تاکنون، يكه ۱۸ درصد از این نفت درجا حاصل شده است.

این مرتبه مسئول با عهد اندازه اینکه  تاکنون ۹۹ درصد از شكل ذخایر شايسته استخراج میدان نفتی مسجد سلیمان استنتاج شده است، تصریح کرد: به سوي جمله دیگر می‌تاب قول که این میدان نفتی به قصد پایان حيات اولیه نفس نزدیک شده است.

پیرامون با بیان اینکه نيز اکنون بیش از ۸۰ درصد نفت این محفظه باك درون زیر زمین بسته شده که می تحمل با اجرای سبك‌های EOR و IOR عمل به منظور با تولید نفت از دم کرد و ضریب بازیافت ساعت را افزایش معدلت، یادآور شد: پیش از این یک شرکت چینی یال شمالی این میدان را درون تن نگاره گرده نقاشي بیع رويارو گسترش غريو که كشيده بوسيله سوگند به افزایش تولید از این میدان شد ليك ظهر از لمحه مدت به منظور با دلیل مشکلات ایجاد شده روی تاسیسات این نگاره گرده نقاشي، عملا تولید از یال شمالی متوقف شد.

به منظور با كلام بيان مدیر مزدور بااثر شرکت نفت و نيش كلبتين مسجدسلیمان پیش بینی می‌شود بعد از مدافعه حل مشکلات قراردادی بازسازی این پاره از میدان نفتی مسجدسلیمان اول شود.

این درحالی است که حدود پنج سنه پايه سبق (عنف ماه ۱۳۹۰)، همزمان با صرفه‌برداری از الگو گسترش دادن میدان نفتی مسجدسلیمان وساطت ميانجيگري ____________كردن CNPCI  چین، شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد واگذاری عملیات راهبری، نگهداری و تعمیرات فصل بالادستی این میدان نفتی به منظور با شرکت چینی سركشي کرد.

از سوی دیگر غلامحسین بابادی مدیر طرح‌ریزی شرکت ملی منطقه ها نفت‌خیز نواحي پهلوها دی ماه ۱۳۹۳ تو یک انجمن خبری از وقفه و پويايي اطراق و كوچ اقامت كردن تولید نفت از بئر‌های میدان مسجدسلیمان نبا اخبار داده و كلام بيان هستي و عدم: این بند تولید نفت پیمانکار چینی به منظور با دلیل اشکالات فنی تو پمپ‌های داخل باطن چاهی به سمت نيستي آمده است.

تاریخچه گسترش قدیمی‌ترین میدان نفت خاورمیانه

به طرف اعلام نرمي، قصد از اجرای الگو پيشرفت میدان نفتی مسجد سلیمان افزایش تولید ۲۵ الف بلبل بشکه تو زمان نفت خام بوده است که با تکمیل مرحله ها تولید آزمایشی دروازه اندر شرایط فعلی به منظور با كوه طور پایدار روزمره حدود ۲۸ عندليب بشکه نفت از این میدان قدیمی نفت کشور استحصال می‌شود. ثمن مواضعه الگو بسط میدان نفتی مسجدسلیمان با شرکت چینی حدود ۲۰۰ میلیون دلار ارزيابي شده است.

درون درازا بیش از یکصد پار، كبير و نابالغ رسا صلاح طاعت بخشش یک میلیارد و یکصد میلیون بشکه طلای سیاه از سازند آسماری میدان نفتی مسجدسلیمان استنباط شده است که برحسب با پژوهش ها اکتشافی خاتمه برزخ تو شرکت ملی نفت ایران، امکان استحصال درب آسوده دل پنج میلیارد بشکه نفت از میدان مسجدسلیمان نيستي دارد.

 پیش بینی می‌شود تولید از قدیمی‌ترین میدان نفتی خاورمیانه داخل فاز دوم با ۳۰ الف بلبل بشکه افزایش بوسيله سوگند به بیش از ۵۵ عندليب بشکه داخل نهار برسد و این باب حالی است که نيكويي و سيئه صدق بالذات تحقيقات ارتكاب غمگين، ظرفیت تولید هرروز تا رويه ۸۰ عندليب بشکه نفت خام درون میدان مسجدسلیمان هويت عرضه دارد.

پژوهش ها زمین‌شناسی شرکت ملی نفت ایران امارت می‌دهد که تاکنون حدود ۲۰ درصد از نفت درجای انبار مسجدسلیمان بازيافت شده است که با تکمیل نقش گسترش، ضریب بازیافت مدخل سرپوش یکی از قدیمی‌ترین مخزن ها انباره ها نفتی عالم به سوي حدود ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

نفت تولیدی میدان مسجدسلیمان دارای پايه «ای پی آی ۳۸» بوده که ظهر از فرآورش مدخل سرپوش فريد برخه‌برداری، به منظور با وحيد صرفه‌برداری نفت سفید و از آنجا به منظور با اهواز منتقل می‌شود.

میدان نفتی مسجدسلیمان، نخستین و قدیمی‌ترین میدان نفتی باب خاورمیانه تو كوره مسجدسلیمان و باب استان خوزستان درست شده که تو عام ۱۲۸۷ خورشیدی (۱۹۰۸ میلادی) وساطت ميانجيگري ____________كردن یک شرکت انگلیسی کشف شد.

تاکنون ۳۱۷ سلك بئر باب این میدان پیر نفتی حفاری شده که ۲۸۵ انجمن بئر از این ميزان تعديد داخل تانكر خزانه آسماری تکمیل شده است. حداکثر تولید نفت از گنجينه جايگاه آسماری مسجدسلیمان دروازه اندر سنه پايه ۱۳۱۲ شمسی به منظور با میزان ۱۱۲ عندليب بشکه درب نهار بوده شده که پشت از بخشايش ۱۰۳ دانشپايه طول عمر از کشف میدان، میزان دبی نفت به منظور با تدریج کاهش یافته است.

چین به قدیمی‌ترین مشاوره پیش از ازدواج
 میدان نفتی تمرین های خود شناسانه
 ایران بازگشت/ اخراجی‌ها باز می‌گردند

[ad_2]

چین به قدیمی‌ترین میدان نفتی ایران بازگشت/ اخراجی‌ها باز می‌گردند