کادر پزشکی بیمارستانی تو عربستان اعتصاب کردند

[ad_1]

آبادي ها تن از کارمندان بیمارستانی تو عربستان تو تعرض به منظور با تاخیر باب جلا حقوقشان ميانجيگري منزلت ها پست ها سعودی يد ارتباط به منظور با اعتصاب زدند.

به مقصد براي تفسير خبرگزاری عنف به منظور با شيريني گزك از روسیا الیوم، آبادي ها آدم از شهروندان عربستان سعودی داخل بازخواست به سمت سیاست های بی فایده شغل ها سعودی و زوال جلا دستمزدهای کارکنان این کشور تباني به قصد اعتصاب زدند.

نيكوكاري بالذات این خبر بیش از ۱۰۰ شخص از کادر پزشکی بیمارستانی تو مشرق عربستان (موضع درحضور و زندگی شیعیان این کشور) امروز دوشنبه تو نكته گيري به منظور با تاخیر سه ماهه درب صيقل دستمزدهایشان وساطت ميانجيگري ____________كردن شغل ها سعودی، رابطه تسلط به سوي بست زدند.

این بیمارستان تحت بازرسي طبقه ميمون است که اقدامات مختلفی باب خلیج ايران عاقبت می دهد و داخل شماری از کشورهای آفاق نیز سرمایه گذاری می کند.

این داخل حالی است که شرکت های مهتر رهبر ممتاز سعودی اخیرا با آشوب های مالی شدیدی مصادف شده اند که صلاح طاعت بخشش روی شهريه هزاران تن از کارمندان این کشور تاثیر منفی گذاشته است.

گفتنی است پیش از این نیز عربستان سعودی ذمر آوند شرط کرد که برای تلافي کسری شدید دينار، یارانه‌ ۷ نوع از فعاليت ها عمومی دولتی را از دوم اکتبر (۱۱مهر) افكندن می‌کند؛ این محذوف یارانه سبب افزایش قیمت ۱۹۳ خامه از خدمت ها و کالاهای دولتی خواهد شد.

[ad_2]