«کاراپتیان» يكم و بعد وزیر ارمنستان شد

[ad_1]

رئیس توده ارمنستان بنابرين از استعفای مقدمه وزیر این کشور، « کارِن کاراپِتیان» را برای تشکیل کابینه جدید معرفی کرد.

به سمت شرح خبرگزاری نرمي به سمت شيريني گزك از كاسه لگن، «سرژ سرکیسیان» رئیس‌توده ارمنستان، «کارِن کاراپِتیان» یک تکنوکرات طرفدار روسیه را به منظور با لقب دربدوامر آغاز‌وزیر جدید این کشور برگماشته کرد.

کاراپتیان ۵۳ ساله سابقاً شهردار ایروان هستي و عدم و جانب‌های بالایی دروازه اندر شرکت «مِزریجن‌ دندان» از شرکت‌های تابع شرکت گازپروم روسیه و همچنین گازپروم بانک (جايگزين باب مسکو) داشت.

هوویک آبراهامیان، شروع‌وزیر پیشین ارمنستان چندی سبق داخل پی تشنج گرو اسباب‌گیری تو این کشور و نارضایتی عمومی به قصد دلیل ناکارآمدی تمول باب حل فوری این آشفتگي بركناري خواهي کرد.

تنش گرو اسباب‌گیری از ۲۷ تیر امسال با تسخير یک مرکز پلیس وساطت كردن ازطريق مخالفان تفنگدار طالع تمكن دروازه اندر ایروان اوايل شد و خلف از تاخت هفته مذاکرات و درگیری مدخل سرپوش نهایت باب ۱۰ مرداد بوسيله سوگند به پایان رسید.

باب جریان این ناآرامي و آرامش خطر چند صاحب منصب تاج عالی‌مرتبه به طرف گرو اسباب دلتنگ شده‌ بودند و كورس دور صاحب منصب تاج پلیس نیز کشته شدند.

گرو اسباب‌گیران سلاحدار راغب آزادی ژیرایر سفیلیان، قدوه مخالفان اقبال و استعفای رئیس‌گروه شده بودند.

[ad_2]