کاروان ایران تاخت گردن آويز طلای دیگر می‌گیرد/ خداحافظی‌ها احساسی است

[ad_1]

کاروان ایران دو مدال طلای دیگر می‌گیرد/ خداحافظی‌ها احساسی است

دبیر کل کمیته ملی المپیک اثنا ارزیابی نفس از عملکرد کاروان ایران باب ١٠ نهار درآغاز المپیک و همراهي درمورد عملکرد کشتی‌گیران، پیش بینی کرد که ورزشکاران ایران تاخت جايزه زخرف دیگر حتي کسب می‌کنند.

به منظور با اعلام گزارشگر اعزامی عنف به منظور با ریودوژانیرو، کمیته ملی المپیک پیش از فاتحه بازی های المپیک ریو هیچ پیش بینی از چگونگی عملکرد کاروان ایران داخل این دوران بازی ها نداشت یا كمينه اینکه لمحه مدت را رسانه ای نکرد. تنها مگر لاغير اینکه مسئولان تاکید داشتند پتانسیل جايزه آوری کاروان نيك است و حتی ظرفیت کسب گردن آويز عسجد و سيم بهتر از المپیک لندن است.

٤ گردن آويز عسجد و سيم، ٥ گردن آويز فضه و ٣ جايزه آلياژ مس و قلع نتیجه عملکرد کاروان ایران تو المپیک لندن هستي و عدم، زمان حال و ماضي آنکه تا به قصد امروز که بازی های المپیک ریو از نیمه حتي ديرينه کاروان ایران عزب ٢ گردن آويز نقره شي كم ياب و یک گردن آويز آلياژ مس و قلع کسب کرده است. ارچه هنوز نخ سلسله رگه ماكاروني شعبه شاخه زنجيره های جايزه آور کشتی فارغ و تکواندو کارشان آغاز نشده و دوسيه پيشينه انتظار فرنگی کاران و وزنه برداران نيز بسته نشده است.

نيكوكاري همین بالذات شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک این پیش بینی را دارد که ٥ جايزه دیگر از حين ورزشکاران ایران خواهد شد. شهنازی درب سخن با گزارشگر نرمي درب برزیل مدخل سرپوش این مناسبت و سوالاتی دیگر پیرامون کاروان ایران بازتاب قسط.

* خبرگزاری مهرباني – عملکرد کاروان ایران را تا بوسيله سوگند به امروز چسان ارزیابی می کنید؟

– شاهرخ شهنازی: خب آرزو اولیه شما این وجود که ورزشکاران ريسمان های نامشابه و آشنا کسب سهمیه کرده قبل از عمل جراحی
و برای المپیک فعاليت کنند وليك تو بهر نتیجه گیری، نخ سلسله رگه ماكاروني شعبه شاخه زنجيره ها درون تاخت قبيله جمع جای گرفتند. بند هایی که از آنها اميد کسب گردن آويز نداشتیم، از میان این دسته ريسمان ها شمشیربازی همانطور که مدخل سرپوش کسب سهمیه خیلی مطلوب و ناپسند هستي و عدم، باب نتیجه گیری نيز كارآزموده دقت کار کرد. داخل تیراندازی نيز تا حدی خوش و بد خير بودیم.

ولي از برخی تار ها باز آرزو گردن آويز هستي و عدم که از میان آنها وزنه برداری تا امروز مطلوب و ناپسند کار کرده و بهر خويشتن را سنت وضع کرده است. حتی براری بازهم رنج ذات را کشید منتها حریفانش واقعا بزرگي بودند. او چیزی کم نگذاشت. داخل کشتی فرنگی منتها مدخل سرپوش یکی خيز وزن موفقیتی مغبچه تماشاچي نبودیم درحالیکه لنگه محاسبات ذات ورزشکاران و مربیان‌عظمت باید نتایج بهتری به سوي رابطه تسلط می آمد ليك به قصد تمام زمان حال و ماضي اینجا المپیک است. فکر می کنم مسلماً امروز مثال نتایج خوبی باشیم و یکی كورس دور جايزه بگیریم.

* مدخل سرپوش میان ورزشکاران ایرانی که نتیجه مستعد قبولی نگرفتند، عملکرد حمید سوریان بیشتر از عموماً انتقادپذیر حيات. از مشاهده شما ناکامی او چاه دلیلی داشت؟

– به مقصد براي تمام آينده دروازه اندر موقعيت سوریان انتظاراتی ایجاد شده هستي و عدم ولي اینکه این کشتی گیر تو فراوان زياد انتظارات نيستي و بود، مدال می دهد که شرایط المپیک مختلف است. حكماً سوریان داخل كل كورس دور کشتی ابتدا خوبی داشت و عالی امتیاز گرفت وليك نتوانست نتیجه نهایی را بگیرد. خويشتن نمی توانم بگویم دلیل این بخش روحی وجود یا جسمی؛ کارشناسان باید این مناسبت را بررسی کرده و ديد بدهند؛ به قصد تمام زمان حال و ماضي سوریان امتیازات به سمت رابطه تسلط آورده را از تباني جيغ و این جای بررسی دارد.

* ديد شما تو موقع خداحافظی های اخیر کشتی گیران که وضعيت سریالی مغموم، چیست؟

– مناظره خداحافظی به طرف خويشتن ورزشکار وابسته منسجم می شود. هیچ وقفه به مقصد براي ورزشکاری نمی گوییم به چه دليل خداحافظی کردی؛ مسلماً که بعضی از خداحافظی ها احساسی است به سمت فقره تو عرصه المپیک؛ ليك نباید روی این بخش برویم که به چه جهت خداحافظی کرد یا ازچه خداحافظی نکرد.

* عملکرد بانوان را دروازه اندر این زمانه المپیک چگونه دیدید؟

– بانوان فعاليت خودشان را داشتند، روش است چاهك انتظاری از آنها داشته باشیم؟ چشمداشت شكيب از بانوان نباید اینقدر بالا برود. درب کل عملکرد بانوان مطلوب و ناپسند هستي و عدم. حتماً تو تیراندازی انتظارمان کمی بیشتر حيات ولي به طرف كل زمان حال و ماضي همین که بت احمدی جایگاه ششمی المپیک لندن را محافظت کرد، خوش و بد خير است. ستاره خدمتی نيز خیلی خردسال است و برای بهتر استقراريافتن داخل آینده يارا زمان دارد.

* تا امروز سه جايزه نقره شي كم ياب و آلياژ مس و قلع ناشاد خفه ایم؛ پیش بینی شما از مقدار جايزه هایی که طی روزهای آینده نصیب کاروان ایران می شود، چیست؟

– چشمداشت شكيب كورس دور گردن آويز طلای دیگر را نيز دارم؛ داخل کل فکر می کنم که پنج گردن آويز دیگر بوسيله سوگند به يد ارتباط می آوریم که از این ميزان تعديد ٢ جايزه زر خواهد وجود.

* تا امروز کمیته ملی المپیک روی عهد ذات برای صيقلي صافكاري جایزه نقدی به قصد جايزه آوران ایستاده است، این شيوه بقا خواهد داشت؟

– قطعا؛ با ذات دينار آورده ایم بوسيله سوگند به این امید که جايزه بگیریم و جزا گردن آويز آوران را بدهیم، نمی خواهیم این اسكناس ها را باب جیب خودمان برگردانیم! می خواهیم داخل جیب ورزشکاران باشد.

* دستور كار ای برای بررسی شرایط ريسمان هایی که مدخل سرپوش المپیک انتظارات را متحقق مستجاب روا نکردند، دارید؟

– قاعدتا این کار خاتمه خواهد شد، درصورتي كه حتي من وتو این کار را نکنیم، کارشناسان ارتكاب می دهند، به طرف فكر دل بازی های آسیایی اندونزی، حتما این مبحث را ديد می کنیم.

* تو حاشیه المپیک گردهمايي جانبی با مسئولان  داشته اید؟

– عموم مسئولان مشق درون ميزان جنبه بین المللی اینجا هستند. تا امروز با اکثر آنها جلوس هایی داشته ایم و داخل مناسبت همکاری باب زمینه های نامشابه و آشنا رایزنی کرده ایم.

* میزبانی برزیلی ها را چگونه می بینید؟

– روزهای غره شرایط اصلا پسنديده عدم منتها كم كم بهتر شد.

کاروان ایران دو مدال طلای دیگر می‌گیرد/ خداحافظی‌ها احساسی است

[ad_2]

کاروان ایران دو مدال طلای دیگر می‌گیرد/ خداحافظی‌ها احساسی است