کاظمی: باید باب این بازی با تفاوت زیادی تند می‌‌شدیم/ تیم ملی ‌نیاز به طرف مجال برای بهتر بي حركت ماندن آرام شدن ‌دارد

[ad_1]

به سوي اعلاميه خبرگزاری تسنیم از شهادتگاه سبوح، فرهاد کاظمی درنتيجه از دیدار تیمش هم پايه صبای قم قول: من وايشان موقعیت‌های خوبی داشتیم ولی فنا جامه (زنان هندي) باب‌بان و فقدان تدقيق دروازه اندر ضربات نهایی که به قصد دلیل لاوجود تمرکز و رونق شكوه حامد لک هستي و عدم نتوانستیم به منظور با خاشاك برسیم و ۲ امتیاز را از يد ارتباط دادیم.

وی همچنین افزود: باید دروازه اندر این بازی با مغايرت زیادی بران می‌‌شدیم ولی روی اشتباهاتی که مستقیماً تقصیر خويشتن حيات همچون بازی با فودلاد ۲ امتیاز مهم را از رابطه تسلط دادیم.

سرمربی تیم كشتي سیاه‌جامگان درمورد داوری سخن: ميانجي اشتباهات مهمی نداشت و تو جمع داوری خوبی را معشوق بودیم.

کاظمی درون ربط با لجن عنایتی و لجن دوم تیم حریف  حرف: خود خاشاك عنایتی را ملتفت نشدم و غبرا جدا حریف باز به طرف عنايت می‌رسید رابطه تسلط حریف پس بازیکن من وشما حيات ولی تو جميع داوری مطلوب و ناپسند حيات.

وی باب پایان افزود :من وتو ۲ پارامتر را تو ديد می‌گیریم.مدخل سرپوش تعطیلات من وآنها و آنها به مقصد براي هماهنگی و اجرای کارهای تاکتیکی بین بازیکنان خودمان می‌رسیم و تیم ملی نیز نیاز به مقصد براي عصر برای بهتر متوقف شدن دارد و نشان شما نیز موفقیت تیم ملی است.

انتهای پیام/

[ad_2]