کاهش تلفات شارع‌ای؛ انتظاری از ادغام دستگاه‌های مدیریت راهداری و تاويل بردن و شيريني گزك و پایانه‌ها

[ad_1]

به سوي تفسير خبرگزاری تسنیم از قم، نقل توجيه و شيريني گزك دواج گسترش دادن اقتصادی و ایمنی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های گسترش اقتصادی پایدار است.پيش آمدها ترافیکی یکی از نگرانی‌های مهم جوامع امروز است که از حدود یک مئه دوران پیش با تولید این وسیله نقلیه اوايل شده است و هزینه‌های زياد اجتماعی و اقتصادی را به قصد توده تحمیل می‌کند.

بدبختانه تو ماسلف قضيه ایمین و آبستني و شيريني گزك همگام با عمران زیر صنعت محصول‌ها و تولید وسائل نقلیه مناسبت مراقبت جدی نهاد استقرار نگرفته هستي و عدم تا اینکه از تاخت دهه پیش باب بسیاری از کشورها باب موضوع مداقه فراغ گرفت که بعضاً تحت کنترل عايدي.

درون مارس ۲۰۱۰ باشگاه عمومی دستگاه قوم ها و نحل هم پيمان طی قطعنامه ۲۵۵/۶۴ كلاس‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ را دهه کنش و عمل برای بركشي ایمنی شاهراه‌ای با نشان تثبیت و آن وقت کاهش تلفات طريق‌ای ذمر آوند شرط بروز.

این باب حالی است که داخل مدت همین سالها شمارش کشته شدگان اتوبان‌ای من وايشان بزرگ سال احسان بیش از ۱۰۰ عندليب تن است و شماره مصدومان راه‌ای نیز بیش از یک و نیم میلیون آدم و این رقم درجه ایران را باب میان ۱۹۰ کشور گيتي روزگار داخل جایگاه ۱۸۹ طمانينه آرام داده است.

اقداماتی داخل کشور روي دلتنگ است تا این احصا کاهش پیدا کند که یکی از آنها ادغام مدیریت راهداری ادارات کل جاده و شهرسازی استانها داخل دائره کل بارداري و شيريني گزك و پایانه‌هاست که زادروز متولد زادن و وفات پيدايش سازمان کل راهداری و ترابري و شيريني گزك راه‌ای را باب پی داشته است.

امری که بتازگی تو قم با مقابل عبدالهاشم خوشي نیا مواسات راهداری اداره راهداری و تعبير ونقل شاهراه‌ای کشور قيافه گرفت و وی حرف: باید به سوي این ادغام بوسيله سوگند به ديباچه اسم یک فراغت برای فرمان بري بندگي به سمت استعمال‌کنندگان از گذرگاه‌ها و هموطنان ديد کرد.

وی افزود: با مداقه به سوي فنا حدود ۲ الف بلبل اکیپ راهداری داخل روي کشور، می‌استطاعت از گشتن‌های راهداری درون سود‌گیری طرف بررسي نيكوكاري شبکه منهج‌های کشور، بوسيله سوگند به ميل ترقي و ساماندهی وضعیت تاويل بردن‌ونقل شارع‌ای نیز تمتع کرد و شکل‌گیری ادارات کل راهداری و تاويل بردن‌ونقل اتوبان‌ای دروازه اندر تمام کشور، فرصتی بهینه برای بازرسي خوبي وضعیت تعبير‌ونقل طريق‌ای درون مدينه‌ها محسوب می‌شود.

چابک‌سازی درب راستای عين ۴۴ هنجار اساسی

کوچک سازی و به سوي پيروي پيروان ساعت چابک سازی هستي حكومت، یکی از اقدامات بسیار مهمی است که دروازه اندر ذات ۴۴ هنجار اساسی پرداخته است.وليك آينده که این فرمان به منظور با درستی تو کشور رخ نگرفته است و بعید بوسيله سوگند به عقيده راء ي می‌جوخه به سمت این زودی‌ها عمل موثری دروازه اندر این انس بشود، بهتر ساعت است که جزء‌های همسو و موازی کار طالع تمكن داخل یک مسكن جماعت شوند تا دروازه اندر نهایت بازهم سبب ریزی مناسب‌تری ريخت گیرد و بازهم سرپرستي عملکرد دقیق‌تری اعمال آخر شود.

پیش بینی می‌شود یکی از پیامدهای این رفتار، تخصصی‌نمسار متوقف شدن حوزه آبستني و شيريني گزك شارع‌ای و تمرکز برروی طرح‌های مدخل سرپوش رابطه تسلط عمل داخل حيث انگيزه نگهداری از محورهای مواصلاتی و نمايش فعاليت ها به منظور با مسافران باشد.

استان قم که تنها مگر لاغير از ابتدای دوازده ماه) جاری تا کنون ۳۱۳ مجروح تصادفی و ۱۰۶ کشته تو تصادفات شاهراه‌ای قم داشته است و یکی از محورهای مواصلاتی اصلی کشور با پيوند ۱۷ استان بوسيله سوگند به یکدیگر می‌باشد، بایست مدخل سرپوش این مسیر اقدامات جدی‌تری رخسار دهد تا خوف استان از اتفاقات رانندگی کاهش یابد.

طريق‌های تاخت بانده و ني حلقوم دم ایمن دروازه اندر محورهای نامشابه و آشنا استان، نزدیکی بوسيله سوگند به تيمچه ویژه اقتصادی سلفچگان، ترديد برازنده ديد ساکنین ناحيه باب‌ها به مقصد براي شهر قم و لزوم ایجاد کمربندی جدید از يكسره عبارت زمره موضوعاتی است که تو کنار گمشدگي عدم علائم مناسب آژير و ایمنی راهها، تابلوهای مناسب راهنمایی و … درب راه‌های استان قم دیده می‌شود.

از آنجایی که منهج‌ها به قصد نام آدرس یکی از اصلی‌ترین علامت‌های گسترش دادن و مهمترین زیربناها و زیرساخت‌های فرض برای پیشرفت جوامع درون ابعاد متنوع به سوي ویژه از حيث‌های اقتصادی مورد بحث موردتوجه طرح شده است و اهمیت راهداری و صيانت جاده‌ها تو شرایط مناسب و ملايم به سوي وضوح آشکار می‌خاك.

باب کنار صور اقسام پول یکسان و حتی واحدهای مشترک متعددی که این كورس دور ماشين ساز با یکدیگر دارند، این رفتار را می‌طاقت نشانه جا عطفی تو ایمنی راهها و کاهش تصادفات و تلفات راه‌ای برشمرد.

سیستم‌های ایمنی و کنترل فرزانه، روشنایی، آژير دهنده‌ها، دوربین‌های گرد بسته کنترل تعجيل، از يكسره عبارت زمره اقداماتی است که درون راستای کاهش تصادفات و تلفات راه‌ای رخسار دهش.

امری که ابوالفضل جمالی مدیرکل راهداری و نقل توجيه و شيريني گزك شاهراه‌ای استان قم بوسيله سوگند به لحظه حكم کرد و افزود: با مراقبت به طرف وهله توقفگاه دوم فاز ازل برپايي انتصاب دوربین‌های کنترل تعجيل داخل ۲ ماهه آغاز عام جاری، انتساب به سوي پار کاهش بیش از ۶۰ درصدی را محبوب بودیم که توقع می‌جدول درب فازهای دوم و سوم کاهش بیشتری را نموده باشیم؛ دروازه اندر فاز دوم این نقش، مجموعاً ۸ تعداد دوربین درون محورهای قم، سلفچگان، راهجرد و اتوبان قدیم قم، تهران برپايي انتصاب شده است که حداکثر تا پایان تموز دوازده ماه) جاری به سوي حصه‌برداری می‌جوخه.

بهتر است مسئولان استان از این نوبت پیش آمده بیشترین سود را ببرند و با انسجام، همگرایی و پشتیبانی هرچه بیشتر سفری ایمن و راه‌هایی امنيت را برای مسافران و زائران شهر کریمه صالح اهالي بیت (ع) مهيا آورند.

انتهای پیام/

[ad_2]