کره شمالی از آمادگی کامل برای نهب دانه ای نبا اخبار عدالت

[ad_1]

کره شمالی از آمادگی کامل برای حمله هسته ای خبر داد

قيادت کره شمالی ذمر آوند شرط کرد که این کشور برای بدايت یک نهب تخم ای از آمادگی کامل كامياب است.

به منظور با تفسير خبرگزاری نرمي به طرف شيريني گزك از خبرگزاری اسپوتنیک، به سوي ريح آزمایش موفقیت آمیز پرچين وشكن موشک بالستیک از یک زیردریایی کره شمالی، «کیم جونگ اون» قدوه این کشور عهد اندازه کرد که کره شمالی برای ابتدا یک تالان بذر ای از آمادگی کامل بهره ور است.

خبرگزاری رسمی کره جنوبی- «یونهاپ»- به سمت شيريني گزك از خبرگزاری مرکزی کره شمالی (کی سی اِن اِی) نهار پنج شنبه عهد اندازه کرد که «امام کره شمالی بعد از موفقیت آمیز قرائت تلاوت كردن پرچين وشكن آزمایشی موشک بالستیک از یک زیردریایی این کشور، از فراغت ستاندن کره شمالی مدخل سرپوش صف قدرتهای نظامی آماده به قصد قابليت يغما بذر ای مقال سخن».

این داخل حالی است که يوم دوره چهارشنبه، رسانه های خبری از پرگره آزمایشی یک موشک بالستیک از یک زیردریایی کره شمالی تو دریای ژاپن آگاهي دادند. گل كار نيكي گزارشات، این موشک بالستیک با طی مسافتی كبير و نابالغ رسا خوبي ۵۰۰ کیلومتر به طرف فرم ژاپن داخل «تيمچه شناسایی تدافع هوایی» ژاپن زير آمد.

لنگه ارزیابیهای قشون کره جنوبی، این طولانی ترین مطار سير یک موشک بالستیک از این نوع وساطت ميانجيگري ____________كردن کره شمالی است.

گفتنی است که از ابتدای دانشپايه طول عمر میلادی جاری، کره شمالی بوسيله سوگند به دلیل آزمایشهای موشکی نفس درب کانون توجهات بین المللی طمانينه آرام دارد. آزمایش دانه ای تو ماه ژانویه و آزمایش موشک سيكل سوز و حر پرنيان حجر مدخل سرپوش ماه فوریه وساطت ميانجيگري ____________كردن پیونگ یانگ، به طرف تشدید تحریمها علیه کره شمالی انجامید. 

کره شمالی از آمادگی کامل برای حمله هسته ای خبر داد

[ad_2]

کره شمالی از آمادگی کامل برای حمله هسته ای خبر داد