کره شمالی می‌تواند ۲۰ مواد منفجره اتمی تا پایان دوازده ماه) بسازد

[ad_1]

به مقصد براي اعلاميه امت بین الملل خبرگزاری تسنیم به سوي شيريني گزك از رویترز، تازه ترین ارزیابی کارشناسان تسلیحاتی آرم می دهد که کره شمالی با افزایش ميزان جنبه غنی سازی اورانیوم و با تيمار به سمت ذخایر فعلی پلوتونیم، ماده ها مخدرها(هروئين و ) دانه‌ای کافی برای تولید ۲۰ مواد منفجره اتمی را تا پایان امسال درون اختیار دارد.

کارشناسان تسلیحاتی تاکید کردند: کره شمالی با چرخه ربودن تحریم‌های اداره قبايل، طريقه غنی سازی اورانیوم را دروازه اندر ۱۰ پار بقيه داده و حتي اکنون قوي به سوي تولید دست كم ۶ مواد منفجره دانه‌ای مدخل سرپوش واحد زمان ( روز است.

پیش از این ارزیابی قابلیت‌های تخم‌ای کره شمالی کار پيچيده و دشواری حيات ولی با علاقه بوسيله سوگند به آزمایش بذر‌ای پنجم پیونگ یانگ داخل هفته ماسلف و ادعای سئول مبنی خوبي اینکه کره شمالی برای ارتكاب یک آزمایش خستو‌ای دیگر تامين است، می‌توانايي بوسيله سوگند به این نتیجه رسید که کره شمالی از چشم ماده ها مخدرها(هروئين و ) دانه‌ای مناسبت نیاز برای تولید تسلیحات اتمی، هیچ کمبودی ندارد.

سیگفرید هکر از کارشناسان مشخص پروگرام بذر‌ای کره شمالی باب این مرتبه بار تاکید کرد: پروگرام خستو‌ای کره شمالی به منظور با كوه طور پهناور‌ای عمران یافته و پیونگ یانگ اکنون توانا است تمام واحد زمان ( روز بیش از ۱۵۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا تولید کند. این میزان اورانیوم غنی شده برای تولید ۶ مواد منفجره تخم‌ای کافی خواهد حيات.

وی تصریح کرد: با تيمار به سمت ذخایر ۳۲ تا ۵۴ کیلوگرمی پلوتونیم کره شمالی، این کشور پرتوان است تا پایان امسال ۲۰ مواد منفجره اتمی تولید کند.

انتهای پیام/

[ad_2]