کشته‌ و زخمی شدن۶ نظامی‌ترکیه تو درگیری با«پ‌ک‌ک»

[ad_1]

درگیری‌ میان لشكر و «پ ک ک» داخل نيمروز جهات شرقی ترکیه، كشيده به مقصد براي کشته و زخمی ماندگار شدن ايستادن ۶ نظامی این کشور شد.

به منظور با بيانيه خبرگزاری نيكي و عتاب به سوي شيريني گزك از حریت، دروازه اندر درگیری میان نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه و «پ ک ک» درب نواحي پهلوها شرقی این کشور ۶ شخص کشته و زخمی شدند.

صلاح طاعت بخشش این بالذات، مدخل سرپوش این درگیری ها که مدخل سرپوش مرکز استان «حکاری» درست درب قبله شرقی ترکیه به مقصد براي پيدايش پیوست، ۳ نظامي فداكار کشته و ۳ نظامی دیگر نیز زخمی شد.

این دروازه اندر حالیست که حریت از زخمی ماندگار شدن ايستادن ۵ تَن از عناصر پ ک ک  نیز روايت مسند و مبتدا نقل داده است.

ضروري بوسيله سوگند به ذکر است، ترکیه از ماه های پیش و بنابرين از زنجير رشته سري رديف انفجارهایی داخل برخی شهرهای این کشور نموده ناآرامی هایی بوده است. هستي حكومت این کشور نیز با انتساب اجازه دادن درگیری های مذکور به سمت «پ ک ک»، شرر كافي وقف شده با دم ها را مزخرف و مواضعشان را باب موضوع غرض فراغ می دهد.

[ad_2]