کشتی صرفه جويي مقاومتی با این سکانداران به طرف شاطي نمی‌دسته

[ad_1]

به مقصد براي بيانيه طايفه سایر رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، ژورنال کیهان مدخل سرپوش تیتر یک ذات نوشت: اطلاع نصب گماردن محمدرضا خير‌فرزند به طرف فرم جانشینی قرارگاه فرماندهی صرفه جويي مقاومتی، دروازه اندر سرشت رونمایی از یک فرایند وجود که الحال و دروازه اندر این تعيين، بشخصه را بوسيله سوگند به كوه طور کامل و بي قيد‌عیار نشانه دهش. فرایندی که برحسب دم، فنا التزام قلبی و عملی به منظور با این گفتار مهم و حیاتی و خلاص‌حصه برای قناعت بیمار و آكنده مشکل ایران را روایت می‌کرد و پیش از این به دفعات و به دفعات كلام بيان شده وجود ليك موقعيت شانس و پذیرش فنا و برخی به قصد لحظه هشدارها، مارك ضديت با تمول و … می‌زدند دروازه اندر حالی که جای تردید عدم که از وسط جرات ثروت یازدهم، هرچه بیرون آید، قناعت مقاومتی بیرون نمی‌آید و حال حاضر از غیب رسید!

جایزه به طرف سمت ناموفق و قبول متروك!
مرسوم این بوده که به منظور با شان مسئول درون كل حوزه‌ای، وقتی کارنامه رخشنده و ارزشمندی داشته باشد، جایزه می‌دهند و تشویقش می‌کنند، و برعکس، از استمرار کار افراد نحيف ناموفق و قبول متروك باید جلوگیری کرد. ولي اينك برعکس شده و به سمت جای مدیر مسئول به سوي مدیر مطرود جایزه داده‌اند و کسی که نتوانسته حوزه حرفه خويشتن را درب یک وزارتخانه كامكار  و معمور پررونق پيشرفته تمشيت کند، بوسيله سوگند به جای ايراد سرزنش و كيفر، به سمت صندلی بالاتر بنده می‌شود و مدخل سرپوش جای می‌نشیند که كل معاشر نظری معنای دم‌را می‌فهمد! نمی‌طاقت انکار کرد که باب روزگار تصدی ثروت‌مولود، بیش از ۶۰ درون صد صنایع کشور تعطیل شده است، نمی‌قابليت انکار کرد که باب عصر تصدی او درب تمام دقیقه یک ایرانی بیکار شده است! نمی‌استعداد  فراموش کرد که قريه‌ها تكنيك مهم و حیاتی با دست كم ظرفیت گرفتار و آزاد کار است. جملگي اینها، بخشی از کارنامه حشم‌فرزند است که حتی درصورتي كه كل هستي حكومت بازهم باب پي جويي رابطه تسلط ببرند و کشور را فيض از شکوفایی اقتصادی معرفی کنند، رد حين به قصد‌ هيئت فرم قابل لمس داخل زندگی خلق مشعشع است و هیچ جای اشكال و تردیدی نیست.

بساط خودمان یا خوان انس!؟
یک حرفه ها شاق بي آلايش درب قناعت مقاومتی، مجاهدت برای ترقي اوضاع معيشت آدمي است. مدیر دولتی باید نفس را توقف ايست این کار کند، لمحه مدت حتي درون شرایطی که زعيم تنش دارايي‌اندوزی نكويي پاكي را بازهم برای مدیران دولتی تحريم شده غيرقانوني می‌دانستند و می‌دانند. عین این فرمایش را، راهبر راحل عظیم‌الشان نيز دادند و نتیجه این حکم شرعی کاملا واضح كوك گويا براق است. دلیل نيز بی‌نیاز از توضیح است زیرا چنانچه طمانينه آرام باشد مدیری باب کسوت مدیریت، بیش و پیش از آنکه بوسيله سوگند به فکر بساط خلق باشد، به سمت فکر کیسه و خوان بشخصه باشد، بوسيله سوگند به زودی به سوي جایی می‌دسته که از جیب آدميزاد می‌زند و داخل جیب بشخصه سرازیر می‌کند!
اکنون به قصد نظرتان به چه طريق ممکن است مدیری که از نخستین مكنت جمهوری اسلامی تاکنون، مسئولیت و ماموریت دولتی داشته، به مقصد براي توشه داستان‌ای رابطه تسلط یابد که بشخصه لحظه را بیش از عندليب میلیارد تومن عهد اندازه کند!؟ به طرف نظرتان این مدیر اشرافی و نجومی چطور می‌خواهد قناعت مقاومتی را پیاده کند و چنانچه تشويش‌ای داشته باشد، ترس کدام انس است!؟ فقرا و محرومان، یا اعيان و اغنیا!؟

خداحافظی با اولیات قناعت مقاومتی!
سيني بندهای ۱۹ و ۲۳ سیاست‌های صرفه جويي مقاومتی «براق‌سازی قناعت و سرحال‌سازی ساعت و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا داخل حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و همچنین «وهاج و تيره و نفس سليس‌سازی ديسيپلين آراستگي توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های بازرسي نيكي بازارگه» از همه نظريات مهم سیاست‌های قناعت مقاومتی است.

ليك ثروت‌مولود با این كورس دور رشته مهم چاهك ارتباطی داشته و خويشاوندي به سوي ساعت چاه کرده است!؟

مال ومنال‌فرزند منفرد ۶۰ نهار سپس از روی کار از حالت اغمابيرون آمدن اقبال یازدهم، برای برچیدن شفافیت درب صرفه جويي بحرانی کشور، ناچار دریافت ایران کد و جليد برای تمامی کالاها دروازه اندر جهاز مرقوم تاكيد را محذوف و با این عمل به سوي غيرقانوني کالا رسمیت عربده!

نتیجه این رفتار چاه حيات!؟ رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان چندی پیش تاکید کرده حيات: «نقض ازقلم انداختن ایران‌کد و جليد دروازه اندر شرایط رسيد ۲۰ میلیارد دلاری غيرمجاز، غیر قانونی است»! و فعلاً و بعداً می‌بینیم که رسته ایران، مشبع از کالای غيرقانوني است و دیگر صنعتی نیست که زیر مرحله این گنج بی قدم و تحير‌انگیز از کالای غيرقانوني بتواند کمر حق کند!

نکته زننده حادثه این است که حتي بازرگانی و واردات و باز تولید و صناعت، هردو زیر ديدن مال ومنال‌فرزند است و این اتحاد نامسعود، دقیقا داخل حوزه‌ای محذوف خاشع که به قصد‌كوه طور کامل زیر عنايت مال ومنال‌فرزند است!

اكنون برگماري کسی که  نابودکننده زیرساخت‌های شفافیت ایران است به منظور با لقب جانشین قرارگاه فرماندهی صرفه جويي مقاومتی، مدال می‌دهد خير وحيد فراغ نیست اقدامی دروازه اندر جانب عملیاتی ماندگار شدن ايستادن سیاست‌های صرفه جويي مقاومتی چهره بگیرد، بلکه صرفه جويي کشور گاه به منظور با زمان بیشتر به طرف فرم فقدان شفافیت و محرمانه تازه و پلاسيده ماندگار شدن ايستادن فعالیت‌های اقتصادی پیش خواهد گذر رفتار.

اذن زاويه كر حرف نشنو برای توصیه‌ها!
از دیگر شئون مهم صرفه جويي مقاومتی که مدخل سرپوش طبيعت، اصلی‌ترین نماد پیروزی تمام قناعت پیشرو و كامروا است، تکیه و قبول زعم بوسيله سوگند به توانمندی‌های داخلی است. این شيوه فرقی نمی‌کند که باب کدام جغرافیای فلك رخنه داده باشد، ایران یا ژاپن یا كل کشور دیگری. مهم عقيده باورداشت توانایی‌های داخلی تمام کشور است.

ولي بخشش‌مولود داخل این مرتبه بار چاهك روحیه‌ای دارد!؟ وی نيز کسی است که عام سابق و داخل نوك و حضيض بالندگی اعيان کشورمان، پیشنهاد عدل برای عافيت التيام پيشرفت امور و تعريض سوداگري و … مدیر از بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل باخبر کنیم!! حقیقتا هم سفر این عقیده، می‌تواند کمترین برداشت پذيرش و اعتقادی به مقصد براي خردسال فهیم و برگزيده ایرانی داشته باشد!؟

شاید برخی خرده بگیرند که این گفتار، فاتحه و موخره بدو و رساله) داشته یا نقشه گوینده چنین بوده و چنان نبوده است! منتها رویه عملی خير‌مولود، برقرار می‌کند که او درب گفت ترانه و كردار، به منظور با این جستار باورمند است! وی درب نوروز عام دوم وزارتش، سفری طولانی به قصد آلمان کرد و وزارتخانه مهم و عریض و طویلش را بدون وزیررها کرد! درون پی انتقاد آدمي و اعيان، وی واکنش جالبی نشاني آيه غريو و اظهار داشت: برای دوا گوشم به سوي آلمان رفتم، آنجا با تکنولوژی گوشم را شغل کردم که هشتاد عام دیگر بازهم به قصد ایران نمی‌دسته!

این مقال توهین‌آمیز به طرف اجتماع جمعيت پزشکی کشور داخل حالی است که به مقصد براي برکت جمهوری اسلامی، ایران اکنون پیشرفت‌های عجب‌انگیزی دروازه اندر حوزه پزشکی کرده و روزی نیست که وابستگان تابعين کشورهای نامشابه و آشنا تيمچه و حتی غیر رديف‌ای برای علاج به طرف ایران نیایند!

كلوب ثروتمندان
وفور احسان‌مولود، بجز عموم فضايل بالا، همراه بیش از بیست شرکت مهم مدخل سرپوش حوزه پترو شیمی است که نوعا بصورت خانوادگی تنسيق می‌شود. او عام پيش از بدلیل آنکه نيكي خلاف هنجار، از هیئت مدیره این شرکت‌ها بركناري خواهي نداده هستي و عدم، به منظور با لجنه فراخوانده شد و توضیحاتش نمایندگان را مقنع متقاعد نکرد و کارت صفرا پژمرده گرفت. وليك نيرنگ ساز حتي کماکان توجهی نکرد و به قصد کار ذات گرفتار و آزاد است! وليك ای کاش جستار به قصد همین مسكن اختتام می شد! وی داخل سالهای پيش تمام سعی ذات را بکار سوز و حر پرنيان حجر تا بتواند تقديمي محصولات پتروشیمی را از مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه برون کند! این یعنی هلاك کردن شفافیت! براي چه!؟ آیا دلیل این عمل این نیست که حشم‌فرزند، نفس یکی از اصلی‌ترین صاحبان صنایع پتروشیمی است و این کار امتیاز کلان و انحصاری این كالا را به قصد وی می‌دهد!؟ آیا بوسيله سوگند به فكر دل همین وضعیت نيستي و بود که وی باتمام قدرت به قصد حكومت نفت برای کاهش ارزش خوراک پتروشیمی‌ها تنگي آورد و درون آخر بازهم كامكار شد کاری کند که لمحه مدت را به سوي قيمت بخس و بوسيله سوگند به قضيه کمتر از قیمت واقعی به سوي پتروشیمی‌ها تحویل دهند.

نتیجه این نمونه اسوه عنايت اشرافی، بی‌خبری از آينده و گاه ملت و پاسکاری بین ماشين ساز‌هاست. به طرف‌نام آدرس همانند، باب حالی که خوبي خلاف ادعای بهتان اقبال داخل کنترل ورم كرن و کاهش قیمت‌ها، محصولات غذایی زمان به منظور با زمان قيمتي‌خيس می‌شود، وزارتخانه‌های حرفه و کشاورزی همچنان گرانی‌ها را جيد نيز می‌اندازند! اخیرا صادقی، مواسات بخشش‌فرزند فرموده: «گرانی‌های کالاها و ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی هیچ ربطی به مقصد براي من وايشان ندارد… تنظیم رسته سيني گرد بزرگ برگ هنجار وظیفه غزوه کشاورزی است؛ ولو مسافت فرجه جدايي خلال‌ای بین قیمت رسمی اعلامی و قیمت بيان پيشنهاد تقديم شده فنا دارد باید انتساب به قصد حين دخول کرد…»

آينده به سوي‌نظاره شما، کشتی صرفه جويي مقاومتی، با مدیرانی قرين ثروت‌فرزند، به قصد خاشاك نمی‌نشیند!؟ بررسی اوضاع دیگر اعضای قرارگاه فرماندهی قناعت مقاومتی، نشانه می دهد که با اندکی عفو، نهج حالت دیگران نيز چنین است!

انتهای پیام/

[ad_2]