کشف سیاره ای به منظور با شمار زمین با ویژگی حیات

[ad_1]

کشف سیاره ای به اندازه زمین با ویژگی حیات

محققان اروپایی سیاره ای را نظارت کرده اند که از ویژِگی حیات رستي خوار است.

بوسيله سوگند به اعلان خبرگزاری مهرباني،  اخترشناسان رصدخانه بهره جنوبی اروپا آب و عسل
سیاره ای را شناسایی کرده اند که پايه دم تقریبا به سمت بزرگی زمین و متبحر سکونت است که بعد بسیار نزدیکی با نجم و خورشيد خويشتن دارد.

بعد این سیاره فراخورشیدی با طالع آرتيست ذات به مقصد براي پايه ای است که رخصت پروانه می دهد دمای ملایمی برای نابودي ماء مايع شيره مایع درون ميزان جنبه حين پندار شود.

شهرت اسم این سیاره جدید Proxima b است که دروازه اندر دوري ۴.۲ سنه پايه نوری با زمین نهاد استقرار دارد.

اخترشناسان صلاح طاعت بخشش این ايمان هستند که Proxima b دارای ميزان جنبه تخته سنگ ای و تو یک ناحيه رده بازار مجرب سکونت است.

هواخوري جولان این سیاره به سمت دواير فرضي موازي باخط استوا مسير دور اقبال نفس ۱۱ زمان به قصد درازا می انجامد خلال اینکه درون دواير فرضي موازي باخط استوا مسير دور پروکسیما قنطورس که نزدیک ترین سيستم به منظور با سيستم شمسی است، درست شده است.

ماده رسوب آلودگي سيستم Proxima b مدخل سرپوش حدود ۱.۳ مستوي ماده رسوب آلودگي زمین است.

نتیجه این تحقیق داخل نشریه Nature منتشر شده است.

کشف سیاره ای به اندازه زمین با ویژگی حیات

[ad_2]

کشف سیاره ای به اندازه زمین با ویژگی حیات