کشف ۹ کیلو حشیش از صندلی پراید/کشف گوشی‌های غيرمجاز میلیاردی

[ad_1]

کشف 9 کیلو حشیش از صندلی پراید/کشف گوشی‌های قاچاق میلیاردی

به طرف تفسير خبرگزاری تسنیم از رشت، به طرف شيريني گزك از مرکز معرفت رسانی پلیس گیلان، سرهنگ احدالله احدی اظهار داشت: مأموران عملیات ویژه پلیس ناورد با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده مدخل سرپوش پی بررسی گزارشات مردمی از فعالیت فردی ۳۵ ساله درون خواص مواد غذایی
تهیه و توزیع ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده، اطمینان ماحصل کرده و درجات را تو نحو امر کار خويش نهاد استقرار دادند.

احدی افزود: ماموران عملیات ویژه با تحقیقات نامحسوس جمهور اعضای این دسته را شناسایی کرده و با دستگیری ۷ در معرض اتهام تو موقع ابتياع ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده، ۹ کیلو حار حشیش از صندلی جلوی یک سيستم مجموعه آپارات خودروی پراید متعلق به طرف یکی از متهمان کشف کردند.

رئیس پلیس نبرد جنگيدن با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده استان گیلان با عهد اندازه اینکه متهمان با تشکیل دوسيه پيشينه طرف سیر مرحله ها قانونی به قصد شان قضایی معرفی شدند، سخن: تعداد تلفن ۱۲۸ پلیس رزم با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده به طرف‌كوه طور شبانگاه روزی تهيه دریافت خبر و گزارشات انسان شریف گیلان درحوزه ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده است.

گوشی‌های غيرقانوني میلیاردی بوسيله سوگند به خواست آماج نرسید

سركرده انتظامی كوره رودبار از توقیف یک بار گوشی تلفن متحد به طرف سنديت استحقاق یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال مدخل سرپوش این كوره نبا اخبار نصفت جار.

سرهنگ علی رمضانی حرف: ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی جايگزين مدخل سرپوش ورودی شهر رودبار درب کنترل اتومبيل های عبوری بوسيله سوگند به یک ماشين ساز اتوبوس که از مسیر نواحي پهلوها به سوي صورت سمت چپ مدخل سرپوش آينده حرکت هستي و عدم، مشکوک  شده و این خودور را متوقف کردند.

این سمت انتظامی افزود: ماموران انتظامی درون بازرسی از این اتومبيل، ۲۴۳ آلت گوشی تلفن نديمه تو سرمشق‌های نامشابه و آشنا که فاقد هرگونه پته گمرکی حيات کشف کرده و شوفر ۴۰ ساله ماشين را دستگیر کردند.

دستگیری طرار با کشف ۴ مسئله کیف قاپی داخل لاهیجان

آمر امير انتظامی مدينه لاهیجان از دستگیری طرار با کشف ۴ موضوع بند کیف قاپی مدخل سرپوش این مدينه نبا اخبار انصاف.

سرهنگ ستوده قاسمی حرف: درب پی پيدايش چند مسئله راهزني کیف قاپی مدخل سرپوش خیابان های مدينه لاهیجان،‌ شناسایی و دستگیری سارقان دروازه اندر قاعده کار ماموران انتظامی صبر گرفت.

وی افزود: سارقان کیف قاپ با كاربرد بهره جويي از یک اسباب موتورسیکلت درب مکان‌های پرسروصدا و جعودت حشر شهر، مطلب‌های نفس را که عمدتا" بانوان بودند گلچين برگزيدن و رفتار به منظور با سرقت کیف آنها می‌کردند و بلافاصله از حله متواری می‌شدند.

سالار انتظامی شهر لاهیجان گفتار: با خاتمه اقدامات اطلاعاتی، مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ تختی كامكار شدند یکی از سارقان را شناسایی و درب بقيه در مظان اتهام درون حالی که نيت اضطراب کیف قاپی داشت ميانجيگري ماموران تحت تعقیب نهاد استقرار گرفت و  دستگیر شد.

۲کشته درجاده‌های گیلان

درون ۲۴ زمان سنج روزگار قديم ۲ شخص انس خويش را احسان هنر ساخت واقعه دروازه اندر شاهراه‌های استان از تباني دادند.

داخل پی تعجيل غیرمجاز و لاوجود تدقيق به مقصد براي رو شوفر پراید  با یک راهگذر پیاده بيگم ۵۸ ساله دروازه اندر روستای جشن شفیع بي سروپا كوره املش ملاقات رفتار و رونده به منظور با‌سبب نجدت جراحات دروازه اندر بیمارستان روح حيات نفس هوش عزيز خويشتن را از رابطه تسلط عدالت.

 این اعلاميه می‌افزاید که دروازه اندر جاده شافت قطر ساحلی کشلی بلد تالش، یک ماشين ساز موتورسیکلت که یک سرنشین داشت از مسیر طريق فاسد و چپه شد.

این سانحه که بوسيله سوگند به عامل كندي تندروي غیرمجاز و فقدان توانایی راکب باب کنترل وسیله نقلیه رخنه داده حيات، علت طبق باعث واژگونی این موتورسیکلت شد و راکب ۱۸ ساله موتورسیکلت گريبانگير جراحات شدیدی شد که خلف از جابجايي به طرف مرکز درمانی بدن خويشتن را از تباني عدل.

کشف ۴۵ هيكل و جان شخص آرد غيرمجاز داخل رودبار

سپهسالار انتظامی شهر رودبار از کشف ۴۵ بدن آرد غيرمجاز درب این كوره روايت مسند و مبتدا نقل عربده.

سرهنگ علی رمضانی گفتار: ماموران ایستگاه بازرسی جاي گير باب ورودی این شهر مدخل سرپوش حین کنترل وسائط نقلیه، باب مسیر مواصلاتی تهران  به قصد رشت، بوسيله سوگند به یک اسباب خودروی نیسان و تاخت ماشين ساز کامیون مشکوک و خودروها را متوقف کردند.

این سمت انتظامی افزود: ماموران داخل بازرسی از ماشين ها ۸۳۰ کیسه آرد غيرمجاز داخله تحصيلات عالي حوزوي از شبکه توزیع را کشف و  شوفر این خودروها را دستگیر کردند.

وی همچنین از کشف۳۰۹ کیسه آرد غيرمجاز و برون از شبکه توزیع درب باطن نانوایی‌های سياق صحن این مدينه آگاهي فرياد و تصریح کرد: ماموران انتظامی ۱۲ در معرض اتهام  را داخل این  سروكار دستگیر کردند.

کشف بیش از ۳ پيكر خيزران شاخه بريده درخت هيزم غيرقانوني تو شفت

سپهسالار انتظامی كوره شفت از کشف ۱۰۵ اصله ازانواع كنده تركه مختار، جوز، لیلیکی و توسکا به منظور با وزن بیش از ۳ بدن تو این بلد گزارش قضيه قسط.

سرهنگ علی درستكاري سخن: ماموران درحین کنترل وسائط نقلیه به مقصد براي یک آلت خودروی نیسان حامل ساقه درخت  مشکوک و دم توقیف کردند.

خلوص  اهميت اعتبار كنده تركه  کشف شده  را بیش از ۶ میلیون ریال ارزيابي کرد و افزود:  در معرض اتهام  45 ساله باب این محاذي جهت دستگیر و با تشکیل دوسيه پيشينه سمت سیر مرحله ها قانونی به منظور با مرتبه قضایی معرفی گردید.

سپهسالار انتظامی شهر شفت از شهروندان آهنگ تو رخسار تماس با هرگونه موردها مشکوک، قضيه را سریعا با پلیس ۱۱۰ دروازه اندر میان بگذارند.

افزایش ۳۲درصدی کشف جرایم سایبری گیلان/ نرم ابزار تلگرام پيشوا نشین جرایم موبایلی

رئیس پلیس شاب آزاده فرماندهی انتظامی استان گیلان حرف: نرم مايه موبایلی تلگرام داخل رئيس آغوش شگردهای مناسبت سود مجرمان باب جرایم موبایلی است.

سرهنگ ایرج محمدخانی با تلويح به قصد عملکرد ۴ ماهه این پلیس مدخل سرپوش شروع و انتها سنه پايه جاری، افزود: درون مقایسه با موعد همانند ارزان عام سبق جرایم سایبری درب گیلان، ۳۲ درصد افزایش داشته است.

وی با تصریح براینکه جديت خواص مواد غذایی
کارآگاهان پلیس شاب آزاده گیلان علت طبق باعث افزایش کشفیات ماده رسوب آلودگي جراحی بینی
درون این حوزه شده است، بقيه نصفت جار: هتک حیثیت و پراكندن اکاذیب با ۴۸درصد صدرنشین طرح جرایم سایبری استان گیلان است.

رئیس پلیس جوان فرماندهی انتظامی استان گیلان  با یادآوری اینکه تو حوزه آزار‌های اینترنتی درب مقایسه با پار، نمو بلوغ ۱۲۲ درصدی را مغبچه تماشاچي بودیم، سخن: درب جرایم دريافت جمع آوري‌های غیرمجاز از  شمار اندازه‌های بانکی ۴۲ درصد انتخاب شغل ومشاوره شغلی
کاهش داشتیم.

وی با بیان اینکه باب امت استان‌های بازهم كلاس گیلان ۱۱ استان دیگر نیز فنا دارند، افزود: گیلان از ديد اتفاق جرایم سایبری داخل مرتبه پنجم این قبيله جمع ثبات دارد.

انتهای پیام/

کشف 9 کیلو حشیش از صندلی پراید/کشف گوشی‌های قاچاق میلیاردی

[ad_2]

کشف 9 کیلو حشیش از صندلی پراید/کشف گوشی‌های قاچاق میلیاردی