کلاف واردات پیچیده‌تازه و پلاسيده شد/۲۰آفت قرنطینه‌ای را چاه کسانی باخبر کردند؟

[ad_1]

مسئولان حكومت غزوه کشاورزی مدخل سرپوش حالی از دخول حدود ۲۰ صدمه قرنطینه‌ای به منظور با کشور آگاهي می دهند که رسته فرافکنی و دوگانه گویی‌ درمورد چگونگی مدخل این آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای گرم علامت است.

به مقصد براي اعلام گزارشگر نرمي، پريشان‌کننده‌ترین و مهم‌ترین عواقب واردات و غيرقانوني محصولات کشاورزی، رسيد آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای دوست با این بسته‌ها به سمت کشور است؛ مساله‌ای که داخل آينده حاضر دردسرهای زیادی برای هستي حكومت و کشاورزان ایجاد کرده است و سالاسال میلیاردها ده قران برای کنترل این آفات و بیماری‌ها هزینه می‌شود.

به سمت كلام بيان مسئولان حكومت غزوه کشاورزی، تاکنون  ۱۵ تا ۲۰ نوع فتنه قرنطینه‌ای از طریق واردات واصل پذيرفته آشنا کشور شده است که از كل آنها می‌تحمل به طرف  پشه ذباب میوه زیتون، پشه ذباب مدیترانه‌ای، سوسک حنایی ميوه نخل، کرم تنه دون همت آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو و  بیماری‌های جاروک و گرینینگ حكم کرد؛  آفات و بیماری‌هایی که به سمت فرموده کارشناسان امکان ریشه کن کردن و نابودی آنها هويت عرضه ندارد و يكه کاری که می‌تحمل ارتكاب نصفت جار کنترل این آفات با سود هزینه‌های سرسام آور است.

تو حالی که برخی معتقدند فتور نظارتهای قرنطینه‌ای علت طبق باعث رسيد این آفتهای پررنج و پرهزینه به قصد کشور شده است،  برخی مسئولان دولتی می‌گویند که آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای از طریق غيرقانوني محصولات کشاورزی، رسيده کشور شده و امکان مدخل آنها از طریق مبادی رسمی فنا ندارد.

فرایند واردات محصولات کشاورزی و کنترل آفات

داخل این زمینه مدیر کل سفينه قرنطینه موسسه نظم و ترتيب حمايت ازبر كردن نباتات دروازه اندر مشافهه با نيكي و عتاب با بیان اینکه آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای از طریق واردات رسمی مطلع کشور نشده است، اظهارداشت: بار‌هایی که بوسيله سوگند به شکل رسمی اهل کشور می‌شوند، موقع سرپرستي صبر می‌گیرند و دارای گواهی سلامت گیاهی از کشور آغاز هستند که این گواهی، شفا آنها را تایید می‌کند.

وی افزايش کرد: اضافه نيكويي و سيئه صدق این همکاران ضمير اول شخص جمع درب گمرکات، خلال بررسی گواهی سلامت گیاهی، از ذات بسته نیز همانند‌برداری کرده، همانند‌ها را دروازه اندر آزمایشگاه مناسبت بررسی طمانينه آرام می‌دهند و داخل صورتی که مشکلی نيستي نداشته باشد، به منظور با لحظه بار اجازت ترخیص می‌دهند.

مدیر کل جنگ قرنطینه تشكيلات محارست نباتات با بیان اینکه بار‌های گیاهی وارداتی از چشم قرنطینه گیاهی به سمت ۴ دسته تقسیم می‌شوند، افزود: دسته ابتدا، صرفا مشمول بازرسی هستند چراکه ظن آلودگی آنها به قصد آفات و بیماری‌ها بسیار ناچیز است و این بار‌ها تو گمرکات به مقصد براي این دلیل بازرسی می‌شوند که واضح شود بسته نيز کالایی که اظهار شده است، باشد و کالای دیگری را جای دم بلد نکنند.

آهنگران دنباله انصاف: دسته دوم را بسته‌های با ریسک کم تشکیل می‌دهند؛  این بسته‌ها گواهی سلامت گیاهی کشور آغازگاه را دربايست دارند و خطرشان کمی از دسته عنفوان بیشتر است.

وی دسته سوم را نیز بار‌هایی با ریسک متوسط ديباچه اسم کرد که مخافت مدخل آفات و بیماری‌ها متفق آنها هويت عرضه دارد ليك آفاتی که می‌توانند متفق با این بسته‌ها مطلع شوند، ریسک زیادی ندارند.

این مسند مسئول افزود:  داخل این اوضاع شما از کشور اصل می‌خواهیم برخی موازین بهداشتی گیاهی را روی بار‌های مذکور اجرا کند بعنوان مثل استدعا می‌کنیم بار با بهمان جرم شیمیایی حتما ضدعفونی شود.

بار‌های پرریسک منفرد از ۲ گمرک اجازت رسيد دارند

آهنگران با بیان اینکه دسته چهارم بار‌های با ریسک زیاد هستند، حرف: این بار‌ها تحت العاده برای کشور خطرناک هستند و من واو با فايده ستاني و زيان از برخی آيين‌ها، میزان این تهديد را کاهش می‌دهیم.

وی دنباله قسط: تو این اوضاع ضمير اول شخص جمع از کشور سرچشمه می‌خواهیم بسته‌های وارداتی را از عقيده راء ي آفاتی که برای ایران خطرناک هستند آزمايش، بررسی و دروازه اندر گواهی حفظالصحه گیاهی قید کنند که بار عاری از این آفات و بیماری‌هاست.

آهنگران افزايش کرد: افزون نيكوكاري این محصولاتی وش بذور، حنطه گیاهی و مواردی از این تباني را عهد اندازه می‌کنیم که حتما ضدعفونی شوند تا خاطرجمع شویم که قبراق و ناسالم بي عيب هستند.

مدیر کل كتاب قرنطینه اداره محافظت نباتات با تاکید صلاح طاعت بخشش اینکه واردات بار‌های با ریسک زیاد، مداقه چشم زیادی بايسته دارد، اظهارداشت:  بازرسان قرنطینه گیاهی ضمير اول شخص جمع باب کلیه گمرکات جايگزين هستند و ماموران گمرک بسته‌ها را به قصد خالص دخول بوسيله سوگند به این بازرسان انتقال می‌دهند که آنان نیز بسته‌ها را بررسی و نتایج را به طرف گمرک عهد اندازه می‌کنند.

آهنگران با بیان اینکه واردات بار‌های با ریسک زیاد از گمرکات تخصصی انتها می‌شود و از كلاً گمرکات به طرف آنان دستور مدخل داده نمی‌شود، قول: گمرک شهریار و گمرک فرودگاه راهنما خمینی(ره) درحال حاضر عزب تاخت گمرکی هستند که بار‌های با ریسک بالا از آنجا دستور دخول به طرف کشور را دارند.

وی پیاز گیاه، قلمه، درخت و گیاهان زینتی را از يكسره عبارت زمره بسته‌هایی معرفی کرد که ریسک ته العاده بالایی دارند.

مدیر کل جنگ قرنطینه دستگاه نگهداري پشتيباني نباتات با بیان اینکه بسته‌های وارداتی باب گمرکات تخصصی همانند برداری و دروازه اندر آزمایشگاه ماخذ دستگاه حمايت ازبر كردن نباتات بررسی می‌شوند، سخن: چنانچه این بار‌ها آلودگی قرنطینه‌ای داشته باشند، سيني گرد بزرگ برگ ماچه ۱۲ هنجار محارست نباتات محو شده و یا به سمت کشور خاستگاه بازگردانده می‌شوند.

آهنگران بقيه قسط: ممکن است آلودگی گیاهان، قرنطینه‌ای نباشد و من وايشان آرام باشیم که با ضدعفونی کردن، این آلودگی خطزدن خواهد شد  که باب این روي بار ضدعفونی و پس مجددا هماننده برداری می‌شود و درصورتي كه آلودگی افكندن شده باشد بار ته ترخیص موقت خواهد شد.

مدیر کل سفينه قرنطینه دستگاه حمايت ازبر كردن نباتات افزود: بعد از ساعت، بسته به قصد گلخانه‌های قرنطینه‌ای منتقل می‌شود، گلخانه قرنطینه‌ای نیز مکانی کاملا ایزوله است که امکان رسيد و بيرون رفت آفات از دم نيستي ندارد.

آهنگران دنباله عربده: دلیل نقل سرايت احاله بسته به سوي گلخانه‌های قرنطینه‌ای این است که منحصراً بس نمايش و متضاد‌ای از بسته وهله زمينه آزمايش فراغ محزون ني و آري جميع لمحه مدت.

وی با بیان اینکه فردی که نيت اضطراب اعمال آخر واردات دارد باید ورق تا شرایط و ضوابط بنياد نگهداري پشتيباني نباتات کشور، سابق از واردات رفتار به سوي صنع بنا كردن چنین گلخانه‌ای کند، حرف: همکاران من واو این گلخانه را بازرسی می‌کنند و درصورت تایید دم، پته واردات برای کالای باب موضوع تماشا صادر می‌شود.

 مدیر کل جنگ قرنطینه بنياد محارست نباتات افزود: بسته به سمت نوع گیاه و ریسک آفاتی که ممکن است دوست دم باشد، بار بین یک ماه تا یک عام در گلخانه می‌ماند و گاهی نیز ممکن است این زمان ۲ سن به منظور با درازي ضلع بزرگ تر ديرش بینجامد.

آهنگران اظهارداشت: یکی دیگر از دلایل جابجايي بار‌ها به سوي گلخانه این است که برخی عوامل بیماری زا موسم کمون دارند و مدتی مدت می‌کشد تا گیاه علایم بیماری را ظهور دهد.

به مقصد براي فرموده وی با سپری ماندگار شدن ايستادن این عصر و جلي استقراريافتن ليس آلودگی گیاه  به سوي آفات و بیماری‌ها، بار ترخیص قطعی خواهد شد.

آهنگران درمورد واردات میوه نیز با بیان اینکه واردات میوه غيراز نارگیل، انبه، موز و آناناس به سمت کشور ناروا است، قول: این میوه‌ها قسمت بسته‌های با ریسک متوسط هستند و من وآنها و آنها از کشورهای سرچشمه می‌خواهیم ضدعفونی‌های خاصی را باب این زمینه خاتمه دهند.

مدیر کل بياض قرنطینه اداره محارست نباتات با گوشه علامت راي به منظور با اینکه تو میان این میوه‌ها، انبه از ریسک بالاتری مستفيض است، افزود: درحال حاضر این میوه از پاکستان بلد کشور می‌شود حتماً درب هندوستان نیز متقاضی‌هایی دروازه اندر این زمینه لياقت و عدم دارد که من وايشان دروازه اندر آينده بررسی این مبحث و تحلیل ريسك ساعت هستیم.

آهنگران با بیان اینکه من واو از کشور پاکستان می‌خواهیم این بار‌ها را ضدعفونی کند، بقا فرياد:اضافه نيكويي و سيئه صدق این سالاسال یکبار بازرسان ضمير اول شخص جمع با مسافرت به سوي پاکستان، شرکت‌های ضدعفونی کننده این کشور را  بررسی  و جلساتی با مسئولان حمايت ازبر كردن نباتات پاکستان برگزار می‌کنند داخل اینکه منحصراً بس شرکت‌های ناسازگار خصم عفونی کننده‌ای می‌توانند به مقصد براي ایران انبه صادر کنند که وساطت ميانجيگري ____________كردن کارشناسان من وايشان تایید شده باشند بعنوان شبيه پار ۲۵ شرکت ضدعفونی کننده برای این نقشه بوسيله سوگند به من وشما معرفی شده حيات که از میان آنها تقریبا ۱۵ شرکت وضع مرحله تایید فراغ گرفتند و باقی الغا شدند.

تاخت روی یک سکه سیاه؛ غيرقانوني یا واردات رسمی!؟

وی با نظر امر به سمت اینکه آفات قرنطینه‌ای از شاهراه واردات غیرمجاز و غيرقانوني متبحر کشور شده است، سخن: بار‌هایی که این آفات را متحد نفس آورده‌اند از کانال‌های بهداشتی گذر ردشدن نکرده‌اند.

بوسيله سوگند به خبر گزارشگر نيكي و عتاب، طی سالهای سابق با مدخل  ۲۰ زيان قرنطینه‌ای به مقصد براي کشور، مشکلات زیادی برای کشاورزان بوجود آمده و سالاسال صدها میلیاردها ده قران خسران ملتفت آنها می‌شود؛  این آفات پرمخمصه و پرهزینه حتی چنانچه از مسير واردات غیرمجاز و غيرقانوني به منظور با کشور باخبر شده باشد، نشاني آيه از حماقت سيستم مجموعه آپارات‌ها از ادا مسئولیتهایشان دارد؛  غفلتی که دليل شده آفات و بیماری‌های خطرناک محصولات کشاورزی، بسیاری از کشاورزان را با صدها میلیون تومن بدهی و برباد روبيدن سرمایه های زندگی‌شكوه و هستي حكومت را با هزینه های تمليت پارازيت ناشی از اقدامات مواجهه ضديت‌ای مصادف کند.

حتماً سخنان مدیر کل جنگ قرنطینه بنگاه صيانت نباتات یک روی این سکه سیاه است؛  روی دیگر این سکه لمحه مدت است که به قصد ايمان بسیاری از کارشناسان و يد ارتباط‌اندرکاران حوزه کشاورزی،  آفات و بیماری‌های قرنطینه ای، لا از طریق واردات محصولات غيرقانوني بلکه از طریق واردات رسمی محصولات کشاورزی واصل پذيرفته آشنا کشور شده و شرر به قصد انس محصولات کشاورزی دلزده است.

مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران درب این مورد بغاز به قصد نرمي گفتار: دروازه اندر برداشت پذيرش کسی نمی‌گنجد که بار‌هایی مهتر رهبر ممتاز که دوست خويش آفات کشاورزی را باخبر کشور کرده و به طرف گرامي جن و تن محصولات داخلی انداختند،  را بتوان از جایی غير درب‌های اصلی کشور، مطلع کرد.

محمدرضا شعبانی از اقدامات سامان بساط جهاز‌های مربوطه درون این زمینه ايراد کرد و افزود: آلت‌های مربوطه باقي گوي لاستيكي گلوله آتشبار را به قصد زمین یکدیگر می‌اندازند و همین سبب می‌شود من وشما امیدی به سمت متوقف بي حركت ماندن آرام شدن این پدیده نامبارك نداشته باشیم.

 عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی باز تو این زمینه به طرف عنف گفتار: امير ايمان ندارم که میوه به منظور با قيافه غيرمجاز متبحر کشور می‌شود.

وی با بیان اینکه واردات میوه از مرزهای رسمی ادا  می‌شود، افزود: این واردات یا با اجازه جهادکشاورزی پايان می‌گیرد یا نشريه اعضا‌هایی این کار را می‌کنند که قوی‌نم از مكنت هستند و بخت پرتوان به سمت جلوگیری از لحظه نیست.

وزیر اسبق کشاورزی تصریح کرد: ممکن است کالاهایی نظير  آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو و پيه از مرزها به طرف ريخت غيرمجاز واصل پذيرفته آشنا شوند، وليك میوه را قاچاقچی اهل کشور نمی‌کند به چه علت که این محصولات به طرف ضراء تبهكاري پذیر هستند.

کلانتری با تلويح به سمت اینکه میوه باید باب کانتینر سردخانه دار مطلع شود و این محصولات را نمی‌زور را از طریق کوه‌ها متبحر کرد، حرف: واردات میوه از مرزهای رسمی مثل هامش خطه بازرگان، بندرعباس، چابهار، صرح شیرین وخرمشهر ادا می‌شود.

وی تاکید کرد: کالایی را نيز که از سرحد رسمی كارشناس می‌شود نمی‌طاقت غيرمجاز تلقی کرد.

آفات قرنطینه‌ای با واردات کدام محصولات آمدند؟

با هويت عرضه مطلق این مسائل، دانسته ها آنقدر دقیقی از محل پيدايش دخول بي قيد این آفات و بیماری‌ها به قصد کشور داخل معرض توان نیست و درمورد برخی از آنها نیز داده ها کمی فنا دارد.

مدیر کل جريده قرنطینه موسسه نظم و ترتيب حمايت ازبر كردن نباتات اصل پیدایش برخی از این آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای به منظور با کشور را وهله زمينه نظر امر طمانينه آرام فرياد و بازهم تاکید کرد که يكسره خالص مجرد و مقيد این آفات از صراط واردات غیرمجاز و غيرمجاز متبحر کشور شده است.

پشه ذباب میوه زیتون با واردات زیتون خام آمد

آهنگران با بیان اینکه بلا پشه ذباب میوه زیتون از طریق واردات غيرمجاز  زیتون خام تو دوازده ماه) ۸۵ كارشناس کشور شد، اظهارداشت: دروازه اندر لمحه مدت موسم چند بار زیتون خام بوسيله سوگند به رخسار غيرقانوني واصل پذيرفته آشنا کشور شد که این آسيب را نیز با خويش آورد و درحال حاضر بيماري مذکور درون ۳ استان قزوین، زنجان و گیلان تمام عام گرفتاري آفرین است.

آهنگران با تلويح به طرف اینکه مقايسه رويارويي با صدمه مذکور سالاسال میلیاردها ده قران هزینه دارد، افزود: کشاورزان و اقبال برای تهیه و تامین ماده ها مخدرها(هروئين و ) و وسایل کنترل این آسيب هزینه‌های میلیاردی می‌کنند.

وی افزايش کرد: درب آينده حاضر گمان ترديد دارد این بيماري باب باغات خلاص شده، ضرر ایجاد کند وليك تو جاها دیگر تحت کنترل است خلال اینکه کنترل حين نیاز به قصد اعتبارات میلیاردی دارد.

مدیر کل سفينه قرنطینه تشكيلات صيانت نباتات به سوي این بازخواست که آیا امکان دارد بلا مذکور به سمت کلی نيست شود؟ ثواب عربده: خیر، چنین امکانی بود ندارد، این بلا ریشه کن نخواهد شد منحصراً بس می‌تحمل دم را کنترل کرد تا سطح اندازه گيري آلودگی کمتر شود.

درگیری ۲ واحد زمان ( روز اخیر استان‌های غربی با پشه ذباب مدیترانه‌ای 

آهنگران پشه ذباب مدیترانه‌ای را از دیگر آفاتی خواند که همقدم با غيرقانوني میوه رسيده کشور شده است و دنباله جيغ: برخی ازاستان‌های غربی کشور وش کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی حدود ۲ سن است که با این صدمه تباني و برثن نرم می‌کنند؛ آسيب پشه ذباب مدیترانه‌ای از واحد زمان ( روز ۹۳ از طریق واردات غیرمجاز و غيرمجاز آگاه استان‌های غربی شده است.

به قصد فرموده این رتبه جاه مسئول، بيماري مذکور پیش از حين ، يگانه فقط داخل استان مازندران هستي نفس داشته است.

آهنگران با بیان اینکه حدود ۲۰ تا ۳۰ دوازده ماه) هستي و عدم که این بلا تو استان مازندران هويت عرضه داشت، سخن: بوسيله سوگند به دلیل اینکه بيماري مذکور تحت کنترل وجود، تو استان‌های دیگر شیوع پیدا نکرد.

وی با نظر امر به مقصد براي اینکه جهت پیدایش این زيان تو مازندران نیز غيرقانوني بوده است، افزود: هزینه‌های کنترل این آسيب نیز میلیاردی است و محصولی را نمی‌قدرت پیدا کرد که این پشه ذباب به قصد حين زيا نكاري باخبر نکند.

مدیر کل رساله قرنطینه بنياد حمايت ازبر كردن نباتات درمورد سوسک حنایی رطب (سرخرطومی حنایی ميوه نخل)  نیز حرف: این بيماري باب استان سیستان و بلوچستان فنا دارد که سياق صحن آلودگی ساعت دروازه اندر تباني کنترل است.

آهنگران افزود: نخلی که موقعيت تاراج این سوسک رسم می‌گیرد، یکسال بعد از ذيل دروازه اندر می‌آید و می‌افتد به سوي همین دلیل همکاران ضمير اول شخص جمع به سوي پاك آلودگی یک فسيل، فورا حين را سفت گذاری می‌کنند تا آسيب از بین برود و نتواند نهاد درخت خرما را لغو و تهی کند.

وی با تلويح به منظور با واردات غيرقانوني پاجوش رطب از کشورهای همسایه به مقصد براي سیستان و بلوچستان گفتار: ممکن است یک باغدار سیستانی که با کشاورزان پاکستانی و یا کشورهای حاشیه خلیج ايران مصاحبت دارد عمل به طرف استدلال كردن خصومت ورزيدن پاجوش ناپاك از لمحه مدت نواحي امكنه کرده باشد بدون آنکه بشخصه بازهم بداند دارد چاهك کاری عاقبت می‌دهد.

سیستان و بلوچستان و نيمروز جهات کرمان درگیر گرینینگ مرکبات

وی بیماری گرینینگ مرکبات را نیز موقع حكم آرامش عدالت و اظهارداشت: این بیماری واضح نیست از چاهك زمانی متبحر کشور شده وليك اول درب استان سیستان و بلوچستان نگاه شده است.

آهنگران با بیان اینکه درحال حاضر اضافه نيكويي و سيئه صدق سیستان و بلوچستان، نواحي پهلوها کرمان نیز درگیر این بیماری است، افزود: میزبان این بیماری مرکبات هستند و هزینه کنترل لمحه مدت بالا العاده زیاد است.

به سمت فرموده این شان مسئول، باب تشكيلات نگهداري پشتيباني نباتات کشور سمی برای کنترل  بیماری‌هایی نظير جاروک و گرینینگ (میوه سبز)  نيستي ندارد و وقتی دار جنب شد، راهی سواي امحای لحظه باقی نمی‌ماند.

جاروک، باغات لیمو را ساحري کرد

جاروک معزم نیز یکی دیگر از بیماری‌های قرنطینه‌ای است که به قصد كلام بيان ياور امور باغبانی حكومت غزوه کشاورزی، از طریق واردات از دوبی، واصل پذيرفته آشنا کشور من وايشان شده و كل عام زيانمندي بسیار زیادی به منظور با باغات لیموترش آگاه می‌کند.

محمدعلی طهماسبی دروازه اندر این زمینه با تلويح به مقصد براي اینکه دروازه اندر آينده حاضر باغات لیموترش مدخل سرپوش رودان، منوجان، استحكامات كنز تا ايران درگیر این بلا شده است، افزايش کرد: کشاورزان زیادی داخل این زمینه زيان رسيده شدند و اقبال نیز، هزینه‌های زیادی را پذيرنده شد؛ كل چند که بیرون کردن این بيماري از باغات کشور امکان‌پذیر نیست.

واردات پرتقال از پافشاري كننده؛ شاید پته دار 

درب این سو مدیرکل كتاب میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری حكومت غزوه کشاورزی نیز چندی پيش تو گروه خبرنگاران اظهارداشت: واردات بی رویه و شاید باز مجوزدار پرتقال دروازه اندر سنه پايه ۱۳۸۸ شما را با مشکلات زیادی متقابل کرد.

ابوالقاسم جمال‌ابن افزايش کرد: این بار  از کشور سمج مسبوق ایران و از طریق مدينه داراب به سوي دیگر شهر‌های کشور منتقل شد طي بين اینکه همگام ساعت مگسی معروف زاپریانوس ایندیانوس یا پشه ذباب آفریقایی انجیر رسيده کشور شد.

وی با نظر امر به طرف اینکه این پشه ذباب ۸۴ میزبان دارد، تصریح کرد: یکی از دلایلی که من وآنها و آنها می‌گوییم غيرمجاز خير و واردات ني و آري، همین است؛ هنگامي چسان حتی ار نظر کنیم ممکن است یک پرتقال چرك از کنترل من واو برون شود و ولو روی این پرتقال خيز پشه ذباب نشسته باشد، این پشه ذباب‌ها قدر هستند تو عرض امتداد ۲۷ وقت و شب حدود عندليب خاگينه از نفس برجای بگذارند.

این نشيم اشل مسئول داخل حكومت غزا کشاورزی با بیان اینکه دروازه اندر واحد زمان ( روز ۸۸ میوه واصل پذيرفته آشنا کشور شد، سخن: دروازه اندر پی این هم سخني، درب باغات انجیر و پرتقال داراب، مگسی را ديد کردند که این پشه ذباب  درون عام‌های ۹۱ و ۹۲ حدود ۲۰ درصد تولید انجیر استهبان را متوقف کرد.

صباحت‌ابن با نظر امر به سوي اینکه پشه ذباب مذکور شبیه پشه ذباب سرکه است و میوه را ترشیده و الکلیزه می‌کند، افزود: خوشبختانه با تصميم باغداران و مسئولان استان،   این پشه ذباب کنترل شد بوسيله سوگند به طوری که تو سن ۹۳، دیگر با  این مشکل روبرو نبودیم.

واردات قلمه ملوث ویروسی از ترکیه

مدیرکل سفينه میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری حكومت غزا کشاورزی همچنین با بیان اینکه دروازه اندر سالیان ديرين جمع‌ای قلمه انجیر از ترکیه اهل کردند و همگام این قلمه آلودگی ویروسی بلد کشور شد، جمع کرد: این واردات به سمت شکل غيرقانوني و چمدانی انتها عبوس حيات، اثنا اینکه قلمه‌های كثيف  داخل خفر ايران کشت و این ویروس به سمت تعدادی از درختانی که آبیاری می‌شدند، منتقل شد.

به سمت فرموده جمال‌ابن، ویروس باغات انجیری را که آبیاری می‌شدند، كثيف کرد وليك خوشبختانه باغات دیم ملوث نشدند.

وی با بیان اینکه  من وشما این زمینه درب عاطفه حس هول می‌کردیم، افزود: شما با کمک بنگاه صيانت نباتات تو سن ۹۳ چند نهالستان را به قصد دلیل آلودگی بوسيله سوگند به این ویروس انهدام کردیم.

به چه جهت کسی مقصران را توبيخ نکرد؟

بدبختانه زیان اصلی این آفات قرنطینه‌ای معطوف تولیدکنندگان و کشاورزانی است که سرمایه‌های زندگی شكوه را كارشناس پهنه کشت محصولات کشاورزی کرده‌اند و با جنب بي حركت ماندن آرام شدن محصولاتشان، مطلق سرمایه عظمت را از رابطه تسلط داده و بسیاری فر به مقصد براي بانکها میلیاردها ده ريال مقروض شده اند. بسیاری از کشاورزانی که دوزخ آفات قرنطینه‌ای بوسيله سوگند به گرامي جن و تن محصولاتشان می‌افتد و تلاشهای چندباره‌شكوه برای خلاص تولید، بوسيله سوگند به نتیجه نمی‌جوخه،  ورشکسته می‌شوند و از استمرار فعالیت کشاورزی برای همیشه نيرنگ ساز می‌همال؛  گاهی نیز  به سوي نهوض و ولادت توقف به منظور با حاشیه شهرهای برجسته روی می‌آورند.

نکته بسیار مهم داخل این میان، فقدان ديدار جدی با مقصرات ماجراست؛   بسیاری از تولیدکنندگان و باغداران کشور از این مساله گلایه‌مند هستند که براي اينكه کسی با عاملان واردات این آفات و بیماری‌های خطرناک سلوك نکرده و آنان را كيفر نمی‌کند؟

واردکنندگان زیتون كارآزموده شناسایی بودند

دروازه اندر همین زمینه یک باغدار منجیلی مدخل سرپوش گپ با نرمي با بیان اینکه بيماري پشه ذباب میوه زیتون حدودا از دانشپايه طول عمر ۸۵-۸۴ مدخل سرپوش باغات کشور شیوع پیدا کرده است، اظهارداشت: این زيان از طریق واردات زیتون سبز از عراق مطلع کشور شد.

کامران طالبی با اشارت بوسيله سوگند به اینکه این واردات ممکن است از مبادی غیر رسمی و یا حتی رسمی عاقبت شده باشد، افزون کرد: تقریبا ۱۰ سالی است که صدمه پشه ذباب میوه زیتون كارشناس کشور شده و بدبختانه  هیچ کس پیگیر این مساله نشد که عاملان این حكايت را تاديب کند.

این تولید کننده زیتون افزون کرد: واردکنندگان لحظه هنگام فرصت، زیتون الف بلبل تومانی را کیلویی ۴ تا ۵ الف بلبل تومن فروختند و سودهای چند صد میلیونی کردند.

طالبی  با بیان اینکه شكل این واردات به قصد ميزان‌ای وجود که براحتی می‌شد ساعت را  شناسایی کرد، قول: لحظه روزگار مدخل سرپوش نواحي منجیل و رودبار افرادی بودند که عمل به منظور با توزیع ۴۰۰ تا ۵۰۰ پيكر زیتون کردند و کل واردات عاقبت شده شاید به قصد ۱۰۰۰ بدن می‌رسید.

وی با ايما بوسيله سوگند به اینکه ۲ تا ۴ تن از این واردات منفعت زیادی بردند، قول: درب جايگزين کشاورزان ۳ استان گیلان، قزوین و زنجان به مقصد براي فكر دل آفتی که با این بار به سمت انس باغهایشان افتاد،  به طرف قوت زيان دیده و زیان کردند.

این باغدار منجیلی با بیان اینکه کشاورزان باید تمام سنه پايه با این آسيب محاربه کنند، اظهارداشت: مكنت حتي دروازه اندر این زمینه کمک می‌کند و بخشی از هزینه خرید ادات و ماده ها مخدرها(هروئين و ) دربايست برای ناورد با پشه ذباب میوه زیتون وساطت كردن ازطريق باغدار و بخشی ميانجيگري تمول كارسازي می‌شود.

طالبی به سوي این استطلاع که هرسال چاهك میزان برای مواجهه ضديت با زيان پشه ذباب میوه زیتون هزینه می‌کند؟ جواب اجابت قسط: گلشن خديو مالك ۳۰ هکتار است و شخصا هرسال بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون ده ريال برای تطبيق با آسيب هزینه می‌کنم.

تولیدکنندگان چقدر زیان کردند؟

رفیع‌رب حاجب نیز یکی از تولیدکنندگان منوجانی است که بیماری جاروک، تولیدش را چشم بندي کرده و به مقصد براي نابودی کشانده است.

وی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد مداخل کشاورزان نواحي منوجان، رودان و میناب از مسير تولید لیموترش هستي و عدم، بوسيله سوگند به گزارشگر نيكي و عتاب قول: امير  مدخل سرپوش دوازده ماه)‌های ۸۱ و ۸۲ عمل به مقصد براي ساختمان كردن گلشن نفس کردم.

این تولیدکننده رويه بام و عمق مساحت و حجم حد زیرکشت لیموترش خويشتن را حدود ۳۷ هکتار لقب و افزون کرد: از عام ۸۴، جاروک افسونگر درون تيمچه شیوع پیدا کرد و به منظور با تدریج باغات من وايشان را از بین برودت.

حاجب افزود: ضمير اول شخص جمع برای اینکه دخل ناچیزی داشته باشیم درختانی را که  ۶۰ تا ۷۰ درصد آلودگی و بیماری داشتند، نگه داشته بودیم که آنها حتي امسال از بین رفتند.

وی تو پاداش به سوي این اقتراح که بلا مذکور چقدر به منظور با شما زيانمندي اهل کرد، افزود: چنانچه امسال من وآنها و آنها تولید این درو دخل را داشتیم، باب كل هکتار حدودا ۳۰ كس درك می‌کردیم درون اینکه درب دانشپايه طول عمر‌جاری قیمت لیمو برای کشاورزان ۵ عندليب ده ريال است.

این تولید کننده با بیان اینکه باب پی شیوع بیماری جاروک جادوكار  ساليانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومن زیان کرده است، بقيه معدلت: از واحد زمان ( روز ۸۶ به سوي بعد، من واو هرسال به منظور با كوه طور متوسط با ۲۰ درصد كاستي كالا روبرو بودیم تا امسال که کلا تولیدمان متوقف شد.

حاجب به قصد این استفسار که بعد از این بيم دارید چکار پايان دهید،  جزا عدالت: هیچ علاج‌ای نداریم؛ زمانی که از دانشگاه نجات پرداخته التحصیل شده بودم اعتباری از بانک کشاورزی دریافت کردم  و ميانجيگري لحظه عمل به قصد درست كردن گلستان و اجرای نقشه نمودار شكل‌های  آبیاری تحت سختي نمودم که مدخل سرپوش آينده حاضر این استقراض‌های دریافتی عضو دیون من وتو به مقصد براي طالع تمكن است.

وی بقا عدالت: درحال حاضر دست كم حدود  ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومن بدهکار بانک کشاورزی هستم و كل سن حتي دارد به قصد حين افزوده می‌شود.

این تولید کننده سابق لیموترش درمورد اینکه آیا عمل و عايدي دیگری دارد که بتواند از طریق لحظه بدهی ذات را بازدادن کند، قول:خیر، تحصيل زندگي مزد من وتو از همین سبيل است.

تمول به سمت قرار نفس اقدام نکرد

حاجب درمورد کشت ارقام دیگر مدخل سرپوش زمین کشاورزی ذات نیز اظهارداشت: كلام بيان می‌شود لیموی پرشین لایم داخل هم پايه جاروک ساحر بادوام است و پادشاه نیز تعدادی از این عدد شماره را آورده و کشت کردم.

وی بقيه نصفت جار: پرشین لایم فرمان علامت بسیار خوبی است ليك بدبختانه من وتو نتوانستیم درخت ساعت را به قصد اندازه ضروري تهیه کنیم چراکه نيز قيمتي است و حتي داخل معرض توان نیست.

این تولیدکننده با بیان اینکه تولید تشك نهالي شكار پرشین لایم به مقصد براي شکل مجعد بسيار پايان نمی‌شود، افزود: حكومت غزوه کشاورزی سخن داده حيات این گياه بستر را تولید پرپشت کند و درب اختیار من وايشان رسم دهد که هنوز به قصد این گفت ترانه فعل نکرده است.

حاجب با اشارت بوسيله سوگند به اینکه درون استان هرمزگان به سمت دلیل محذوف کردن درختان لیموترش‌ ملوث،  اعتباری به سوي شکل بالاعوض و ژوليده باب اختیار غزا کشاورزی استان رسم می‌گرفت که  مسئولان با لمحه مدت  تشك نهالي شكار‌ها و ارقام دیگر خریداری می‌کردند و درون اختیار کشاورزان فراغ می‌دادند، سخن: من وآنها و آنها داخل ۲۰ کیلومتری استان هرمزگان هستیم و دقیقا نيز مشکلات را بازهم داشتیم ولي مسئولان حتی یک ریال برای تلافي زيا نكاري‌های ایجاد شده تو اختیارمان صبر ندادند.

این تولید کننده منوجانی با نظر امر به سوي اینکه مدخل سرپوش آينده حاضر برخی کشاورزان درب برخی مناطق، رفتار به مقصد براي کشت دوباره لیموترش کرده‌اند، افزود: این درحالی است که کشاورزان می‌دانند از كلاس چهارم به سوي بعد  لیموترش‌های کشت شده ازنو ناپاك می‌شوند ليك مداوا‌ای ندارند.

حاجب افزایش قیمت لیموترش طی سالیان اخیر را نیز ناشی از کاهش تولید لمحه مدت دانست و استمرار فرياد: بازهم اکنون تولید این حاصل داخل ايران حتي عاقبت می‌شود که فکر نمی‌کنم دم حتي بیشتر از ۴ تا ۵ كلاس دوام بیاورد.

محمدرضا امیری دیگر تولیدکننده‌ای است که درب این زمینه با نيكي و عتاب به منظور با مباحثه مجلس؛ این تولید کننده ۶۳ ساله که كلاس ۱۳۷۶ عمل به سوي کشت لیموترش مدخل سرپوش باغات نفس مدخل سرپوش رودان بندرعباس کرده هستي و عدم، به مقصد براي گزارشگر نيكي و عتاب گفتار: جاروک جادوكار باب حدفاصل دوازده ماه)‌های ۸۰ تا ۸۴ مسبوق سوق رده شد و باب دوازده ماه) ۸۹ روضه من وتو کلا از بین روال.

وی با بیان اینکه تا ميوه مشيت به طرف بر بنشیند و ضمير اول شخص جمع منفعت ببریم، بیماری باخبر باغات شد و لحظه‌ها را از بین برودت، بقا انصاف: لمحه مدت روزگار پادشاه بیشتر از ۱۰هزار شجر را بریدم. این تولیدکننده درمورد اینکه چقدر زيا نكاري دیده است،  افزود: این درختان، سرمایه یک روزگار رنج خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو هستي و عدم که از بین ذهاب.

امیری روي بستان خويشتن را حدود ۱۳۰  تا ۱۴۰ هکتار عهد اندازه و افزايش کرد: دانشپايه طول عمر ۸۸ عبد ۲۰۰ میلیون تومن هزینه سنجش با جاروک جادوكار مدخل سرپوش فردوس خويشتن کردم که بدبختانه پاسخ راه حل و پرسش نداد و باغم خلاص پیدا نکرد.

این تولیدکننده ۶۳ ساله درمورد وضعیت فعلی خويش نیز با بیان اینکه پادشاه مجددا داخل سنه پايه ۹۰ لیموشیرین، گریپ فروت، لیموی  پرشین لایم و لیمو لیسبون درون فردوس ذات کشت کردم، اظهارداشت: دم موسم من وايشان نمی‌دانستیم شیوه پروراندن خوراك و تولید لیموی پرشین لایم به چه طريق است به سوي همین دلیل آنطور که باید و شاید نتوانستیم از لمحه مدت حصه ببریم.

امیری افزون کرد: ليك اكنون حدود یکسالی است که با کمک کارشناسان حكومت غزا این مساله را آموختیم و امیدوار هستیم که بتوانیم از دم قسمت برداری کنیم.

این تولیدکننده نیز با رمز كنايه به قصد اینکه درحال حاضر کشاورزان زیادی رفتار به مقصد براي کشت مجدداً نوع بومی لیموترش کرده‌اند، قول: از باغات قدیم كل چاهك که مانده از بین می‌جويبار چون كه ناشسته است اثنا اینکه کشت‌های جدید نیز مجدداً چرك آلود خواهند شد.

امیری راهکار مثمر برای تاوان این مساله را وهله زمينه نظر امر صبر نصفت جار و افزود: تمول باید هرسال علیه این صدمه داخل باغات کشور حافر پاشی و نبرد جنگيدن کند و سلك دیگری فنا ندارد.

کلاف سردرگمی که پیچیده‌نمناك و خشك باطراوت می‌شود

غيرقانوني محصولات کشاورزی بویژه میوه،  کلاف سردرگمی است که اظهارنظر مسئولان و کارشناسان نامشابه و آشنا ني و آري يگانه فقط دم را نيرنگ ساز نمی‌کند، بلکه حين را پیچیده‌تازه و پلاسيده می‌کند؛ نکته مهمتر اینکه بدبختانه هیچ سيستم مجموعه آپارات و نهادی، کمترین اشتباهی را بيدار ذات نمی‌دانند و طبیعی است وقتی نشانه جا ابراز كوتاهي و خطا واضح نیست، این خطا و کوتاهی درون زمان حال و ماضي تکرار است و بازارچه فرافکنی و كت خالی کردن، سوزندهِ سوزنده.  

بوسيله سوگند به كل روی دخول آفات و بیماریهای قرنطینه‌ای به قصد کشور من وتو از مرتبه آگهي و ناقوس اكسيده هول ديرينه است؛ جرس خطری که احيانا صدایش یا هنوز به سوي اذن زاويه دستگاههای متولی نرسیده، و یا ار رسیده، خودشان را به مقصد براي نشنیدن ضربت ديده‌اند.  فراموش نکنیم کشاورز برای همیشه نمی‌تواند سرمایه زندگی اش را پای آفات مسكن اهل بيت التهاب، برباد بدهد و دیر یا في الحال از تكاپو تباني کشیده و عطای کشاورزی را به قصد لقایش می بخشد و به سمت جولانگاه شغل ها کاذب تو حاشیه شهرهای مهتر رهبر ممتاز روی می‌آورد.

واردات این آفات و بیماری‌های خطرناک که جريمه‌های سنگینی به سوي تولید و قناعت کشور بلد کرده از مبادی رسمی اجرا شده است؟ چاه ضعفی درون مکانیزم قرنطینه ای من وشما هستي نفس دارد که نمی‌تواند دخول این آفات از مبادی رسمی را نظردوختن مراقبت و کنترل کند؟  آیا می‌توانايي قول این واردات غيرمجاز بوده است؟ چنانچه غيرمجاز بوده، به چه علت با مسببان حين معامله اصابت نشده است؟  چون آري ماشين ساز‌های مسئول مدخل سرپوش مستوي این گنج غيرقانوني و واردات این آفات و بیماری‌ها رفتار بايسته توجهی ارتكاب نداده‌اند؟ چاه تضمینی لياقت و عدم دارد که آفات و بیماریهای دیگری بلد کشور نشود؟  دستگاههای متولی چنانچه بخواهند نگاهی مسئولانه به سوي این ماجرا خوش داشته باشند، پسنديده است به قصد جای فرافکنی و نارايج كردن تقصیر بوسيله سوگند به عنق دیگران، پاسخی نوردار آشكار بوسيله سوگند به این چند پرسش و پاسخ بدهند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*