کلنگ ساختن دانشکده پرستاری كوره اسدآباد به مقصد براي زمین ضربت ديده شد

[ad_1]

کلنگ ساخت دانشکده پرستاری شهرستان اسدآباد به زمین زده شد

به مقصد براي بيانيه خبرگزاری تسنیم از همدان، زمانه امروز همزمان با آخرین نهار از هفته ثروت با مقابل حكمران همدان، نماینده انس كوره اسدآباد داخل لجنه شورای اسلامی و جمعی دیگر از مسئولان استانی و شهرستانی کلنگ ساختمان كردن دانشکده پرستاری مدينه اسدآباد بوسيله سوگند به جراحی بینی صدای خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو را تغییر خواهد قسط
زمین دلزده شد.

همراهي بسط مدیریت و سرچشمه ها ماخذ دانشگاه حقايق پزشکی همدان تو آیین کلنگ‌زنی دانشکده پرستاری اسدآباد اظهار داشت: طرح صنع دانشکده پرستاری به طرف آغاز نخستین برنامه پردیس دانشکده دانش ها پزشکی اسدآباد از كل برنامه‌های به تصويب رسيده قبول شده سياحت ریاست جمهوری به طرف استان همدان است که عملیات اجرایی لمحه مدت همزمان با هفته تمول اوان می‌شود.

رشید حیدری‌گام افزود: این برنامه تو زمینی به قصد سطح اندازه گيري ۲۰ هکتار با زیربنای ۳ عندليب مترمربع باب ۴ سنخ با فاكتور ساختار واحد ساختار فلزی انتخاب شغل ومشاوره شغلی
ساخته می‌شود و با غني توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن بهر‌های نامشابه و آشنا وضع خواص مواد غذایی
مرحله تمتع دانشجویان سكون می‌گیرد.

وی بیان کرد: با نگرش پرستاري بوسيله سوگند به تخصیص اعتبارات ملی و اعتبارات از ربع مهاجرت ریاست جمهوری به سوي استان همدان، طرح دانشکده پرستاری اسدآباد دروازه اندر قيافه تخصیص سرچشمه ها ماخذ دروازه اندر موعد عهد خيز سنه پايه به عمل آوردن و بوسيله جراحی بینی صدای من را تغییر خواهد داد
سوگند به نصيب بخش سود‌برداری می‌دسته.

همراهي وسعت بسط دادن مدیریت و سرچشمه ها ماخذ دانشگاه حقايق پزشکی همدان گفتار: باب طرح پردیس دانشکده دانش ها پزشکی اسدآباد اجرای طرح‌های دیگری همچون ساختن دانشکده سلامت، قرارگاه مرکزی، تالار‌های غذاخوری، تالار ورزشی و غیره پیش‌بینی شده است.

رئیس دانشکده دانش ها پزشکی اسدآباد نیز اظهار داشت: وسعت بسط دادن آموزشی و پژوهشی یکی از مهمترین ارکان عمران یافتگی و حرکت به سمت سوی تعالی و پیشرفت شکوفایی استعدادها و بالندگی علمی و فرهنگی گروه است.

عبدالمطلب صید محمدی افزود: این رفتار می‌تواند مسیر حرکتی گروه و کشور را  دروازه اندر تولید نشان مشهور و فناوری، دستیابی به منظور با اهداف گسترش پایداری مستوي سازد.

وی ديباچه اسم کرد: داخل راستای هستي پذيري این اهداف ترتيب آموزشی کشور به منظور با مورد بغاز دانشگاه‌ها و مراکز درس عالی شكل بی‌بدیل و سزاوار توجهی دارند.

رئیس دانشکده دانش ها پزشکی اسدآباد تصریح کرد: دانشکده حقايق پزشکی اسدآباد داخل دوازده ماه) ۹۰ با دریافت مجوزهای وهله زمينه نیاز باب بند‌های کارشناسی پرستاری، کارشناس حفظالصحه عمومی و کاردانی فوریت‌های پزشکی با آماج تربیت نیروی انسانی متعهد و شایسته برای عرضه تيمار اطاعت به منظور با بهره‌های نامشابه و آشنا دولتی و خصوصی اوايل به مقصد براي کار کرد.

وی افزود: حتي‌اکنون بیش از ۱۵۵ دانشجو داخل بند‌های نامشابه و آشنا فارغ البال‌التحصیل شدند و درب آينده حاضر نیز تربیت بیش از ۲۵۰ دانشجوی متعهد و کارآمد که بتوانند دروازه اندر حصه‌های نامشابه و آشنا بهداشتی و درمانی کشور ایفای تيمار اطاعت کنند، درون يد ارتباط ادا است.

انتهای پیام/

کلنگ ساخت دانشکده پرستاری شهرستان اسدآباد به زمین زده شد

[ad_2]

کلنگ ساخت دانشکده پرستاری شهرستان اسدآباد به زمین زده شد