کمبودهای مالی مهمترین مشكل هنرمندان بسیجی است/ صنعت محصول بزرگترین سماور سنگی گيتي روزگار وساطت كردن ازطريق خراسانی‌ها

[ad_1]

کمبودهای مالی مهمترین معضل هنرمندان بسیجی است/ ساخت بزرگترین سماور سنگی جهان توسط خراسانی‌ها

سرهنگ سید جوانمرد کمالی باب گفتار‌وگو با گزارشگر تسنیم درب شهادتگاه باتقوا داخل حاشیه بازدید از رساله استانی خبرگزاری تسنیم درب استان مشرق‌رضوی اظهار داشت: بسیج سیم خاردار و حفاظی دروازه اندر حوالي نفس ایجاد نکرده و با خیلی از نهادها و مراکز دیگر برای همکاری عهد اندازه آمادگی کرده‌ایم، بزرگترین سماور سنگی گيتي روزگار ميانجيگري بسیج هنرمندان مشرق‌رضوی و با همکاری کارآموزان هنری ساخته شد.

رئیس بسیج هنرمندان مشرق‌رضوی قول: هنرمندان من وشما باب بسیاری از جشن‌ها جایزه عبوس‌اند و زمینه مناسبی را پیشگیری از پیشگیری از مشکلات زوجین
مشکلات زوجین
برای هنرمندان استان آماده کرده‌ایم و این رویکرد را همچنان بقا می‌دهیم و كل هنرمندی که بخواهد از کانال بسیج به مقصد براي اجتماع جمعيت معرفی شود من وايشان از این مطلب پرسش کاملاً التفات می‌کنیم.

سرهنگ کمالی افزود: دیدگاه‌ها دروازه اندر استان و ادارات نامشابه و آشنا این است که هنرمندان را به سمت فرم نفس ربايش کنند و نشانه ها كارها تاليفات هنری آنها را به مقصد براي كنيه خويش مرقوم کنند، جای خالی اعتبارات مادی برای ظهير حامي‌سازی درون بسیج هنرمندان نمايان است و مادرانی که طلاق گرفته‌اند
باید تعداد و شمار مشخصی درون این زمینه برای بسیج هنرمندان مدخل سرپوش تماشا افسرده شود.

وی بیان کرد: جال فیلمی بوسيله سوگند به آوازه «لالایی برای شیطان» ميانجيگري یکی از کانون‌های هنری من واو ساخته شده و این مبحث بخش افتخارات من وتو است و میگرن
تا جایی که بتوانیم از این هنرمندان و تشکل‌های هنری مردمی حمایت می‌کنیم.

رئیس بسیج هنرمندان مشرق رضوی افزود: دروازه اندر حوزه نشر باسمه دروغ کتاب و مصنوع شكل نماهنگ نیز از کانون‌های خويشتن حمایت می‌کنیم و اردوهای راهیان تابش نیز با نزديك هنرمندان بسیجی متعدد برگزار شده است.

انتهای پیام/

کمبودهای مالی مهمترین معضل هنرمندان بسیجی است/ ساخت بزرگترین سماور سنگی جهان توسط خراسانی‌ها

[ad_2]

کمبودهای مالی مهمترین معضل هنرمندان بسیجی است/ ساخت بزرگترین سماور سنگی جهان توسط خراسانی‌ها