کمبود فضاهای آموزشی مشکل مهم درس و تربيت مسجدسلیمان است

[ad_1]

کمبود فضاهای آموزشی مشکل مهم آموزش و پرورش مسجدسلیمان است

منوچهر قاسمی منجزی باب سخن‌وگو با گزارشگر تسنیم درمسجدسلیمان اظهار داشت: درب تدريس دانش ها پایه و حقايق مهارتی باب مدرسه ها این كوره با کمبود نیروی انسانی روبرو هستیم.

وی با اشارت به سمت اینکه یکی از مهمترین مشکلات حوزه تعليمي و تاديب درون این شهر قدیمی و فكسني پوسيده مماشات كردن قبل از عمل جراحی
منسوج سلول برخی دبستان ها و کمبود فضاهای آموزشی مسجدسلیمان است، بیان کرد: نيز اکنون عدد برازنده توجهی از دبستان ها مدينه دارای نسج بافته قدیمی و كسل هستند.

وی با رمز كنايه به مقصد براي اینکه زیباسازی و نوسازی محیط این وضع دبستان ها منتج به قصد افزایش انگیزه دروازه اندر بین دانايي ابهام پيچيدگي آموزان و نیز مدخل سرپوش میان معلمان می‌شود افزود: مشکل برخی مدرسه ها که دارای بافتن ليف قدیمی و اسقاط هستند با نوسازی و یا بازسازی این وضع دبستان ها مدافعه حل نمی‌شود به چه دليل که فرم عناصر ساختار واحد نحوي‌ای این مدرسه ها مبتلا اشکال هستند.

رئیس تدريس و تعليم آموزش بارآوردن مسجدسلیمان با گوشه علامت راي به منظور با کمبود فضاهای آموزشی درون این مدينه سخن: حتي‌اکنون نزدیک بوسيله سوگند به نیمی از دبستان ها مسجدسلیمان به طرف رخ گردشی و
داخل تاخت موسم سپيده دم و دور فعالیت می‌کنند که این كار ترفيع کیفیت آموزشی را دروازه اندر پی نخواهد داشت به چه دليل که یکی از شاخصهای پيشرفت کیفیت آموزشی تبدیل مدرسه ها به منظور با نوبه بامداد قائم است.

وی ازبين بردن کمبود فضاهای آموزشی درشهرستان را بايسته علاقه به منظور با ایجاد زیرساخت‌های مناسب دروازه اندر پرورش و تعليم آموزش بارآوردن و ایجاد اماکن آموزشی لقب کرد.

قاسمی منجزی افزود: بناگر به سوي دستور راهبر سترگ ناآرامي تعليمي وپرورش کانون خلقت آینده كل گروه ای است و سرمایه‌گذاری دراین حوزه هزینه نیست از ادارات و سازمانهای دولتی كوره طلب تا همکاری مطلوبی با تعلم و تعليم آموزش بارآوردن شهر به منظور با فقره درون ایجاد کلاسهای خردمند مدرسه ها داشته باشند.

وی افزود: درجلسه شورای اداری بلد معلوم شد ادارات و سازمانهای دولتی شهر دروازه اندر زمینه ایجاد کلاسهای نابغه با تدريس و پروراندن خوراك شهر همکاری
داشته باشند که تاکنون ۳ کلاس تعليم بخرد شده‌اند ليك توقع داریم با همکاری بیشتر ادارات اندازه کلاسهای تيزفهم بلد بوسيله سوگند به بیش نمسار از این اندازه افزایش یابند.

رئیس فراگيري و طعام مسجدسلیمان به مقصد براي برخی مشکلات مالی دروازه اندر دائره متبوعش تلويح کرد و افزود: لادگر به قصد تصمیم حكومت تعلم و تربيت باب بخت سبق مبنی صلاح طاعت بخشش فنا كارسازي هزینه برق وساطت ميانجيگري ____________كردن دبستان ها درب سال ها ديرينه این هزینه ميانجيگري حكومت تحصيل و تاديب كارسازي نشده است که امیدواریم لذت بردن از زندگی
هزینه برق مدرسه ها بلد که
معادل ۲۵۰ میلیون ده ريال است صيقلي صافكاري شود ویکی از دلهره‌های من وشما دروازه اندر تعليمي وپرورش كوره رفع شود.

قاسمی یکی دیگر از مشکلات تعليمات وپرورش مسجدسلیمان را کمبود نیروی انسانی لقب کرد وافزود: مدخل سرپوش تعليمات حقايق پایه وعلوم مهارتی با کمبود نیروی انسانی روبرو هستیم.

وی با نظر امر به مقصد براي جستار هدایت تحصیلی باب گلچين برگزيدن بند تحصیلی دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان درون مردی مناسب ازدواج
زمانه دوم متوسطه با نظر امر به طرف نخ سلسله رگه ماكاروني شعبه شاخه زنجيره های فنی و صنعت ای و کارودانش بیان داشت: کسب ترفند دانايي ابهام پيچيدگي آموزان ازطریق گزينش ريسمان‌های فنی وحرفه ای وکارودانش می‌تواند منتج به مقصد براي دخول دانايي ابهام پيچيدگي آموزان به مقصد براي بازارچه کار وکاهش شمار استقصا بیکاری شود.

خواص مواد غذایی
قاسمی منجزی همچنین بابت مشکلات معیشتی معلمان حرف: مشکلات و دلهره معیشتی معلمان می‌تواند منتهي به طرف کاهش ترس آموزشی و کاهش تمرکز آنان
برمسئله تحصيل شود و تا زمانی که معلمان پريشاني و مشکلات معیشتی داشته باشند نمی‌توانند بوسيله سوگند به شکل مطلوبی به سمت امور پژوهشی بپردازند.

وی حتي چنین داخل فقره اقدامات حركت كپي پيش نوشته آموزی تعليمات و تعليم آموزش بارآوردن شهر نیز اظهار داشت: حتي اکنون تعدادی افراد بوسيله سوگند به قيافه آموزشیار اغتشاش سوادآموزی با
این پاره همکاری دارند که به قصد ازای تمام تن قبولی مدخل سرپوش پایه‌های نامشابه و آشنا سوادآموزی مقدارها متبحر توجهی به طرف آموزشیاران وابستگي دل بستگي داشتن می‌گیرد و باز چنین به سوي تمام کدام از ملايي آموزان که دروازه اندر پایه‌های نامشابه و آشنا كامروا به منظور با کسب جاه قبولی شوند نیزمبلغ ۲۰۰ الف بلبل ده قران علقه می‌گیرد.

قاسمی افزود: تدريس وپرورش بلد با برگزاری هنگام دنيا‌های نامشابه و آشنا برای آموزشیاران ترسيم مهمی دروازه اندر حيث انگيزه مدافعه حل صعب بی سوادی ایفا می‌کند وی همچنین درون فقره حدس انجذاب و به منظور با کارگیری آموزشیاران انقلاب ملايي آموزی درون تدريس وپرورش ديباچه اسم کرد: دراین فقره حكومت فراگيري و طعام تصمیم گیرنده خواهدبود.

انتهای پیام/

کمبود فضاهای آموزشی مشکل مهم آموزش و پرورش مسجدسلیمان است

[ad_2]

کمبود فضاهای آموزشی مشکل مهم آموزش و پرورش مسجدسلیمان است