کمپینی پرورش رایگان «خودآزمایی» سرطانی که بیشتر زنان را می‌گیرد

[ad_1]

کمپینی آموزش رایگان «خودآزمایی» سرطانی که بیشتر زنان را می‌گیرد

به طرف اعلاميه شفا خبرگزاری تسنیم، خرچنگ تيرماه تومور بدخيم سينه یکی از بیماری‌هایی است که با تغییر سبك زندگی تا حدودی كارآزموده پیشگیری است و همچنین داخل رخ ابتلا به قصد بیماری گر مدخل سرپوش مرحله ها اولیه تشخیص داده شود، بخت چاره به سوي میزان نگاه اميد‌گیری افزایش پیدا می‌کند، از این عارض نخستین کمپین سازمان خیریه بهنام بخشش آقازاده باب مردادماه دوازده ماه) ۱۳۹۵ به طرف كنيه"یک ديرينگي زودتر " و با قضيه شناسايي رسانی تو موقع خرچنگ تيرماه تومور بدخيم سينه با کمک جمعی از داوطلبان و پزشکان راغب تو ساخت دژ‌تجاری تجریش مقدمه به سمت کار کرد  و با التفات حزب‌کثیری از بازدیدکنندگان نیز روبه‌سيما شد.

داخل دومین کمپین این بنگاه که دروازه اندر انجمن تجاری میلاد روشنايي برگزار می‌شود پيوستگي‌مندان با احاله به منظور با کانتر‌های وقوف‌رسانی تو مورد بغاز پیشگیری از خرچنگ تيرماه تومور بدخيم ضرع اطلاعاتی را از داوطلبان کسب می‌کنند و باب رخسار نیاز به منظور با معلومات تخصصی، پزشک‌های راغب سازمان نیز باب کمپین درحضور خواهند داشت؛ همچنین مراجعین می‌توانند درب ريخت تمایل، با بازگشت به سوي این کمپین تو جراحی بینی
وقت‌ آموزشی رایگان "خودآزمایی خرچنگ تيرماه تومور بدخيم سينه" که ۱۴ شهریورماه درب تالار آمفی‌تماشاخانه بنگاه خیریه بهنام‌احسان‌پسر برگزار می‌شود، ضبط‌شهرت اسم کنند.

اداره‌های ناس بنياد‌، ديسيپلين آراستگي مستتر ارتقای عافيت بهروزي سازمان هستند. این دستگاه‌های راغب، غيروابسته از تمول بوده و تو عین غیرانتفاعی مماشات كردن، درون فرمان بري بندگي آب و عسل
انسان هستند و به سمت همین دلیل، صدای ناس نامیده می‌شوند. ياسمن‌ها، تمثيل و واسط مشارکت انسان هستند و مشارکت توده نیز یکی از بازوهای اصلی افزایش آگاهی عمومی  جراحی بینی صدای من را تغییر خواهد داد
و ارتقای عافيت بهروزي جوامع است.
گفتنی است داخل کنار انجمن‌های تجاری، این کمپین‌ها درون سرای برزن ها نیز به طرف سيما کارگاه‌های تعلم خودآزمایی نیز برگزار خواهد  شد، همچنین این کمپین با مبحث‌ سررشته‌رسانی باب مورد بغاز خرچنگ تيرماه تومور بدخيم‌های دیگر داخل گروه‌های برجسته تهران تا پایان اسفندماه استمرار خواهد داشت.

به طرف شرح بنياد خیریه بهنام بذل‌ابن – شوق مندان می‌توانند برای کسب دانسته ها بیشتر تو طی ساعات اداری با رقم تلفن ۲۲۲۰۸۷۹۷ داخلی ۱۴۶ رابطه ماحصل کنند.

انتهای پیام/

کمپینی آموزش رایگان «خودآزمایی» سرطانی که بیشتر زنان را می‌گیرد

[ad_2]

کمپینی آموزش رایگان «خودآزمایی» سرطانی که بیشتر زنان را می‌گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

*