کمیته‌های نظارتی داخل حوزه بررسی اسباب و تاثیرات آلودگی آتمسفر باب استان مرکزی تشکیل شد

[ad_1]

کمیته‌های نظارتی در حوزه بررسی علل و تاثیرات آلودگی هوا در استان مرکزی تشکیل شد

سعید حیدری درب سخن‌و‌گو با گزارشگر تسنیم تو اراک با تلويح بوسيله سوگند به اقدامات مرکز حفظالصحه استان مدخل سرپوش حوزه نظارتی اظهار داشت: مرکز حفظالصحه مراقبت تماشا مطلوبی را نيكويي و سيئه صدق واحدها داشته که دربردارنده مباشرت خوبي قالب فیزیکی، حفظالصحه فردی و افزار کار می‌شود و دروازه اندر مدت یک پار ۳۰ الف بلبل بازدید از اماکن توزیع قوت باب استان اجرا داده که خويشي به طرف عام سابق ۱۰ مساوي افزایش پیدا کرده و رگه انگ از دقت ویژه این بنياد بوده است.

وی افزود: مدخل سرپوش روزها و جهت‌های ویژه نیز نقشه نمودار شكل‌هایی داریم که از كل این تصوير زمينه‌ها درون ماه رمضان است که امسال مدخل سرپوش ماه رمضان چندین مره تو يوم دوره بازدید داشتیم و درون حوزه قنادی‌ها از بازرسي نيكويي و سيئه صدق مسكن توزیع و ارائه گذار کرده و به منظور با دفعه ابتدای تولیدشان احاله کرده و بررسي‌های فرض را خاتمه داده‌ایم.

حیدری تصریح کرد: این درون حالی است که برخی از قنادی‌ها کارگاهی نداشته و یک کارگاه اصلی چندین قنادی را تامین می‌کند و نظر احسان این کارگاه‌ها را دروازه اندر پروگرام ثبات دادیم که هماننده‌ای از کارهای بلندمدت است و حمايت ازبر كردن کارهای کوتاه‌موعد، میان‌موعد و مردی مناسب ازدواج
بلندمدت مقرون فعالیت باب این بنگاه است.

وی گوشزد کرد: بنابراین با بررسي دقیق نتایج مطلوبی را کسب کردیم و درون ماه رمضان با پايان ۲ الف بلبل و ۶۸۲ بازدید ۶ عندليب و ۲۰۰ کیلو موادغذایی مورددار را محو کردیم همچنین باب ایام عید به سوي‌كوه طور شیفتی بازدید پيگير داشتیم تا  انس با خاطری آرام ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی موقعيت نیازشان را تامین  کنند.

حیدری افزايش خیانت چیست
کرد: خوشبختانه با عملکرد خوش و بد خير بازرسان سلامت محیط ارتباط تمرین های خود شناسانه
به منظور با سن پيش مدخل سرپوش این حوزه تو شرایط بهتری سكون گرفتیم.

رئیس مرکز حفظالصحه استان مرکزی با گوشه علامت راي به مقصد براي اقدامات این آلبوم مدخل سرپوش مبحث آلودگی هوای استان مرکزی قول: درب راستای سرپرستي نيكوكاري آلودگی هوس و کنترل لمحه مدت با تشکیل کمیته‌ها و کارگرو‌ه‌های کاهش آلودگی ولع دم آسمان بوسيله سوگند به نتایج  خوبی رسیدیم.

وی بیان کرد: مسلماً تو ابتدای کار هستیم و به طرف‌ريح تشخیص ثمربخش آلودگی بوده منتها هنوز ارزیابی درب این زمینه ادا نشده و برای واضح كوك گويا براق کردن مرجع آلودگی و بررسی میزان تاثیر لحظه احسان ایجاد اطوار بیماری‌ها نیاز بوسيله سوگند به یک کار تحقیقی است.

انتهای پیام/

کمیته‌های نظارتی در حوزه بررسی علل و تاثیرات آلودگی هوا در استان مرکزی تشکیل شد

[ad_2]

کمیته‌های نظارتی در حوزه بررسی علل و تاثیرات آلودگی هوا در استان خواص مواد غذایی
 مرکزی تشکیل شد