کنفرانسی برای حمایت از ناس یمن باب لندن

[ad_1]

کنفرانسی برای حمایت از مردم یمن در لندن

به منظور با تفسير امت بین الملل خبرگزاری تسنیم، نخستین کنفرانس بین المللی حمایت از بشر یمن با غرض آشکار سازش كردن جنایات اولاد سعود و عهد اندازه وضعیت وخیم انسانی دروازه اندر این کشور كارزار كشت وكار كاسبي بي ميل، دروازه اندر لندن برگزار شد.

درون این کنفرانس فعالان مستمري انسان و حقوقدانان و شخصیتهای سیاسی از کشورهای هلند، کانادا، آلمان، اسپانیا و ایتالیا ، ایران و نمایندگانی از پنج بنياد ادرار آدمي زاده شرکت کردند.

قصد از برگزاری این کنفرانس آرم اجازه دادن وضعیت وخیم انسانی و اقتصادی یمن و نشانه ها كارها تاليفات ناشی از تهاجم عربستان سعودی علیه یمن به مقصد براي تمام كره ارض است.

فعالان و شخصیتها دروازه اندر این کنفرانس نيكي نگار عربستان داخل پوشيده کردن وقایع  یمن از طریق برخی رسانه های بدخواه بوسيله سوگند به نقشه ترویج اهداف این كارزار كشت وكار كاسبي تاکید کردند.

شرکت کنندگان داخل این کنفرانس صلاح طاعت بخشش وجوب حمایت از آدمي یمن و پایان اجازه دادن به سوي محاصره این کشور و رعايت نهادن به سوي دعوي های این كيش تاکید کردند.

همچنین شرکت کنندگان ، تشکیل یک کمیسیون قانونی را برای پیگیری عاملان این جنایات که به سمت كلام بيان آرایش تابستانه
آنها، به قصد ماهانه مردم از كاملاً مواجب کودکان تعرض کرده اند، خواهنده شدند.

این کنفرانس با حمایت موافقت «كارزار كشت وكار كاسبي را متوقف کنید» دستگاه رستاد انسان یمن، موسسه نظم و ترتيب دموکراتیک و مستمري انسان سبا، موسسه نظم و ترتيب نظارتی شهريه آدمي عربی و جمعیت بین المللی نقيض بازرگاني تفنگ برگزار می‌شود.

آیت خدا محسن اراکی، دبیرکل جمعيت جهانی تقریب طريقت ها اسلامی مدخل سرپوش این کنفرانس گفتار: «گروه اسلامی باید معبر همبستگي و پراكندگي، آشتی، صفا و امنیت را درپیش بگیرد، ولي جراحی بینی
عربستان مدخل سرپوش زمان حال و ماضي كارزار كشت وكار كاسبي افروزی است.»

آیت خدا اراکی درب بقيه تاکید کرد: «دین اسلام و پیروان پیامبرگرامی اسلام باید پیام آور رافت باب گيتي روزگار باشند وليك عربستان، علم پريشاني را درجهان اسلام برافراشته و با تاديه هزینه های زیاد، درحال كارزار كشت وكار كاسبي افروزی داخل جملگي منطقه ها كره ارض و خاورمیانه است.»

انتخاب شغل ومشاوره شغلی
دبیرکل مجتمع جهانی تقریب طريقت ها اسلامی، سیاست های عربستان را با دین اسلام و منفعت ها عوام این کشور باب ضديت دانست و بوسيله سوگند به عترت سعود توصیه کرد بوسيله سوگند به جای تشتت افکنی برای تقویت يگانگي توحيد مسلمانان كوشش کند.

آیت آفريدگار اراکی حرف: «بیت پروردگار الحرام مرکز امنیت سازمان بشری است و باید کسانی را که مدیریت این حرم ايمن راحت الهی را به سمت تقبل می‌گیرند، امنیت را به سوي گروه بشری هدیه کنند درحالیکه این چنین نیست.»

به طرف اعلام پرس تی وی، کنفرانس لندن باب حمایت از آيين یمن به سمت موعد كورس دور نهار برگزار می شود.

انتهای پیام/ 

کنفرانسی برای حمایت از مردم یمن در لندن

[ad_2]

کنفرانسی برای حمایت از مردم یمن در لندن