گفتارهای آیت آفريدگار میرباقری تو یک کتاب

[ad_1]

به سوي خبر گزارشگر فرهنگی انجمن خبرنگاران تسنیم «پویا»،کتاب «دریچه‌ای به طرف سازمان ولایی؛‌ جانب الله» محتوي كلكسيون تذكره گفتارهایی از چیستی و معلومات راهبر، معنای شیعه و پايه ها شیعه و انتساب ایمان و تشیع با مناسک شرعی است.

سیر مؤمنین با پيشوا (ع) درب عالم ها حالات سبق از دنیا، جایگاه زیارت باب سیر و سلوک اجتماعی، تحلیل خلق اجتماعی نيكويي و سيئه صدق مركز اساس توحید و ولایت و سایر جستارها باب این زمینه از مهمترین ابتدا مرحله مهم‌های این نوشتار را تشکیل می‌دهد.

آیت‌رب سید محمدمهدی میرباقری باورمند است که جایگاه راهبر مدخل سرپوش بین شیعیان بسیار عالي و دارای ابعاد و پايه ها متباين است. راهبر دارای ویژگی‌های خاصی است که از كل آنها مستحضر توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن از مخابره غیب است.

وی درمورد قدرت غدیر می‌گوید: غدیر، پوشش‌حامل‌ی از «نَبَأ ْعَظیم» است. ار آدميزاد به قصد لمحه مدت اطلاع شاهراه پیدا کرد، عموماً اعلام غیبی باب كيهان را می‌فهمد؛ وليك ار به قصد لمحه مدت شايعه مسلك پیدا نکرد، عموماً عالَم برای او جلباب خواهد شد.

کتاب «دریچه‌ای بوسيله سوگند به اجتماع جمعيت ولایی؛ جهت دادار» به سوي خامه آیت‌خدا میرباقری باب ۳۴۴ ورق به سمت بهای ۱۷۵۰۰ تومن از سوی انتشارات جمکران منتشر شد.

انتهای پیام

[ad_2]