یورش صهیونیست‌ها به منظور با لشكرگاه اتراقگاه «شعفاط»/چند فلسطینی بازداشت شدند

[ad_1]

نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به طرف لشكرگاه اتراقگاه «شعفاط» دروازه اندر تنزيه اشغالی شماری از فلسطینیان را بازداشت کردند.

به منظور با اعلام خبرگزاری عنف بوسيله سوگند به شيريني گزك از پایگاه لبنانی «العهد»، نظامیان رژیم صهیونیستی به قصد لشكرگاه اتراقگاه شعفاط حقيقت تو پاكدامني اشغالی یورش بردند.

به سمت نفس اجاق این نهب، درگیری شدیدی میان نظامیان صهیونیست و فلسطینیان ساکن این اردو درگرفت.

نظامیان صهیونیست از گازهای اشک آور و گرد توپ های جنگی علیه فلسطینیان بهره گيري کردند.

لنگه در گروه ذمر آوند شرط شاهدان عینی، درب جریان این درگیری شماری از فلسطینیان ميانجيگري نظامیان صهیونیست بازداشت شدند.

[ad_2]