یکی از قاچاقچیان اصلی ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده کشور دستگیر شد

[ad_1]

یکی از قاچاقچیان اصلی مواد مخدر کشور دستگیر شد

رئیس پلیس جنگ با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده ناجا با حكم بوسيله سوگند به دستگیری یکی از بزرگترین قاچاقچیان کشور قول: از این در مظان اتهام ۸۰۰ جثه ماده ها مخدرها(هروئين و ) کشف شده و دوسيه پيشينه همچنان درب تباني تحقیق است.

به منظور با خبر گزارشگر نرمي، اسپهبد ميمون زاهدیان حرف: دروازه اندر ۵ ماهه ديرينه حاضر رويش ۱۵ درصدی کشف ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده تو کشور بوده ایم که این دستخط به سوي دلیل کشف ۱۵۳ تنه ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده بوده است.

وی افزود: بیشتر ماده ها مخدرها(هروئين و ) کشف شده درون کشور از مرزهای شرقی رسيده ایران می شوند و در معرض اتهام برجسته ماده ها مخدرها(هروئين و ) مخدری که بازداشت شده است ماده ها مخدرها(هروئين و ) مخدری را خواص مواد غذایی
واصل پذيرفته آشنا ایران می کرد که بیشتر دروازه اندر افغانستان تولید می شود.

زاهدیان از منتشر جزییات بیشتر دروازه اندر مورد بغاز دوسيه پيشينه مهتر رهبر ممتاز کشف ماده ها مخدرها(هروئين و ) خودداری کرد و افزود: تحقیقات درمورد این در مظان اتهام و شبکه پیچیده ای که با وی مدخل سرپوش پيوستگي است همچنان بقا دارد و از آنجایی که شناسایی افراد متصل مربوط با این انسان عقبه دارد، شناسايي رسانی دقیق درمورد این در مظان اتهام به منظور با زودی ادا خواهد شد.

همچنین علی اوسط هاشمی حاكم سیستان و بلوچستان باب فقره دستگیری بزرگترین قاچاقچی ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده حرف: در معرض اتهام دستگیر شده بیش از ۲۰ دوازده ماه) درب دستور غيرقانوني ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده يد ارتباط داشته و وی پشت از سه عام کار اطلاعاتی و عملیاتی دستگیر شده است.

یکی از قاچاقچیان اصلی مواد مخدر کشور دستگیر شد

[ad_2]

یکی از قاچاقچیان اصلی مواد مخدر کشور دستگیر شد