یک سوم بیماران بعد از ترخیص از آی سی یو اندوهگين اند

[ad_1]

یک سوم بیماران بعد از ترخیص از آی سی یو افسرده اند

لنگه یافته های یک خواندن جدید، یک سوم بیماران مرخص شده از پاره ICU مبتلا افسردگی هستند.

به مقصد براي رپرتاژ گزارشگر عنف، هرساله نمره اندازه زیادی از بیماران دروازه اندر بهره ICU پذیرش می شوند. تحقيقات محققان دانشگاه روان هاپکینز مریلند رد می دهد ارج افسردگی بعد از ترخیص از این مبحث به مقصد براي قضيه بیشتر از جمعیت عمومی سازمان است.

دکتر حاكي نیدهام، متتبع كاپيتان این تفحص، تو این توسن می گوید: «بسیار هويدا و ناپيدا است که بازماندگان ICU دارای مشکلات فیزیکی، شناختی و فیزیولوژیکی هستند که آسیب شدیدی به سمت اعاده ازنو آنها به سمت سازمان، محیط کار و بازیابی نگار مقام مدخل سرپوش زندگی می زند.»

وی داخل دنباله نام آدرس می کند: «ار بیماران محیط ICU را پراسترس ديباچه اسم کرده یا خاطره ها غیرعادی یا دريافت نامناسبی دارند و داخل این مناسبت هم نشيني تكلم می کنند باید آنها را جدی بگیریم.»

تیم تحقیق تو این قرائت بررسي ۴۲ مطالعه استيناف قبلی را که حاوي بیش از ۴۰۰۰ بیمار درب ایالات متحده و بریتنیای کبیر وجود باب موضوع بررسی نهاد استقرار دادند.

محققان دریافتند ۲ تا ۳ ماه بعد از ترخیص از ICU، ۲۹ درصد بیماران مبتلا به منظور با افسردگی خفیف بودند. ۶ ماه بعد از ترخیص، ارزش پديدار شدن افسردگی خفیف ۳۴ درصد حيات. یک دانشپايه طول عمر بعد از ترخیص، ۲۹ درصد بیمارانی که قبلا درون ICU بستری شده بودند، مبتلا افسردگی خفیف بودند.

همچنین بررسي ها مدال عدل افسردگی متوسط تا شدید مدخل سرپوش ۱۷ درصد بیمارانی که ۲ تا ۳ ماه از ترخیص ارج از بیمارستان می بخشودن، بود داشت و تا ۶ ماه بعد از ترخیص باز بقيه داشت. تو موعد ۱۲ تا ۱۴ ماه، بها افسردگی متوسط تا شدید به منظور با كوه طور نسبی کاهش یافته و به سمت ۱۳ درصد رسید.

به سوي فرموده محققان، بها نمايش افسردگی درب بین بیماران ترخیص شده از ICU سه تا چهار مساوي بیشتر از جمعیت عمومی است.

ریسک پيدايش افسردگی باب بین بیماران مبتلا به سمت علائم روانی نظیر ناگوارايي، عصبانیت و علائم بحراني استرس به سمت درجه ها بیشتر است.

یک سوم بیماران بعد از ترخیص از آی سی لذت بردن از زندگی
 یو افسرده اند

[ad_2]

یک سوم بیماران بعد از ترخیص از آی سی یو افسرده اند