یک كارپرداز ارتباطی با رسانه‌های مغاير تنش دستگیر شد

[ad_1]

یکی از عوامل ارتباطی میان رسانه های خلاف ناآرامي طی عملیات اطلاعاتی ميانجيگري یکی از نهادهای امنیتی دستگیر شد.

به طرف خبر گزارشگر نرمي به سوي شيريني گزك از یک مبداء عارف، پگاه گاه جاری «ص- م» که عمل به سمت تهیه گزارشهایی از اوضاع داخلی کشور برای رسانه های ضدانقلاب می کرد، دستگیر شد.

این نفر بي مانند به سوي ديباچه اسم دبیر اجتماعی مدخل سرپوش یکی از جريده های کشور فعالیت داشته است.
 

[ad_2]