یک الف بلبل مفرد مسکونی برای مددجویان کمیته مظاهرت خوزستان درست كردن می‌شود

[ad_1]

مرتضی موصلی درب قول‌وگو با گزارشگر تسنیم درب اهواز، با حكم به قصد اجلاس حكمران خوزستان با ریاست کمیته اعانت کشور دروازه اندر جنگ مرکزی این خلقت اظهار داشت: مشکلات خانواده‌های تحت حمایت کمیته غوث استان و پیشبرد سیاست‌‎های پيوسته با کاهش تنگدستي و توانمندسازی با محوریت تامین مسکن نیازمندان، بسط مشغله سرگرمي و کسب و کارهای كم و زودبازده مدخل سرپوش استان درب این دیدار بررسی شد.

وی افزود: ۸ الف بلبل اهل بيت تحت حمایت کمیته مظاهرت خوزستان مشکل تيز مسکن و خانه محقر دارند که صلاح طاعت بخشش همین بالذات ۱۰۳۰ منفرد مسکونی مدخل سرپوش نواحي نامشابه و آشنا استان درب آينده به عمل آوردن است.

مدیرکل کمیته اعانت استان خوزستان بیان کرد: تفاهمنامه‌ای بین استانداری خوزستان و کمیته غوث با منظور آرمان ساختمان كردن و تکمیل این واحدها برپا شد که مدخل سرپوش همین راستي امتداد حاكم خوزستان عهد نيكو و بد برای تامین ۱۰۰ میلیون ریال برای ساختمان كردن كل وحيد و همچنین فتاح ریاست کمیته اعانت تامین همین پول به مقصد براي ازای كل فريد را برعهده گرفت و مابقی حرمت وضع مرحله نیاز برای تکمیل نهایی واحدها وساطت ميانجيگري ____________كردن کمیته مظاهرت خوزستان و با همکاری خیرین تامین می‌شود.

وی درمورد گسترش دادن کسب و کارهای كم با نشانه غايت توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت قول: اندازه ۳۷ جمعيت خدماتی تولیدی با رویکرد كس محوردر روي استان به عمل آوردن و به قصد سود‌برداری می‌گروه بهره.

موصولی تو بقا آغاز کرد: حاكم خوزستان تهیه زمین و مجوزات بايست برای ساختمان كردن این انجمن‌ها را به قصد رخسار رایگان برعهده محزون حكماً هزینه‌های دیگر صنعت محصول از كنار کمیته كمك رساني خوزستان جلا می‌شود.

انتهای پیام/

[ad_2]