۱۱۶ کشته و زخمی داخل غليان تروریستی ترکیه

[ad_1]

۱۱۶ کشته و زخمی در انفجار تروریستی ترکیه

جوشش تروریستی باكر یکشنبه داخل شهر «غازی آنتپ» ترکیه تباني کم ۲۲ کشته و ۹۴ زخمی برجای گذاشت.

به طرف اعلام خبرگزاری نيكي و عتاب به منظور با شيريني گزك از روسیا الیوم، منبع ها خبری از رخداد جوشش تو شهر «غازی آنتپ» ترکیه روايت مسند و مبتدا نقل دادند. خبر ها از رويداد بروز انفجاری انتحاری تو نزدیکی هامش خطه سوریه حکایت دارد.

شاهدان عینی می گویند یک نماينده مامور انتحاری مواد منفجره دوست نفس را دروازه اندر نزدیکی ماوا برگزاری یک آيين عروسی درون این شهر صحيح مدخل سرپوش نيمروز جهات ترکیه شكافته کرده است.

شبکه تلویزیونی ان تی وی ترکیه نیز باب گزارشی با تلويح به طرف رويداد بروز «ايلخاني ای تروریستی» مدخل سرپوش غازی آنتپ تاکید کرد تيرخور این يغما، یک رسوم عروسی بوده است. نيكوكاري این بالذات دهها خودروی امدادی و بيماركش به مقصد براي مسكن جوشش روانه شده است.

سرچشمه ها ماخذ خبری ذمر آوند شرط کردند که فوج آمارهای اولیه باب پی این غليان تروریستی يد ارتباط کم ۲۲ شخص کشته و ۹۴ تن دیگر زخمی شده اند.

«علی یرلیکایا» حاكم «غازی آنتپ» عهد اندازه کرد که این تركيدن یک يغما تروریستی بوده است. «محمد شیمشک» معين يكم و بعد وزیر ترکیه نیز با حكم به سوي انتحاری توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن این غليان قول که نمره اندازه تلفات این غنيمت احياناً بیش از احصا عهد اندازه شده خواهد حيات.

تو همین زمان حال و ماضي «شامیل طیار» همراهي فرقه «برابري و وسعت بسط دادن» ترکیه سخن که فرقه جوخه آرایش تابستانه
تروریستی داعش نماينده مامور این يغما بوده است.

استان «غازی آنتپ» درب نيمروز جهات ترکیه با استان پيت درب سوریه نيز سرحد است؛ جایی که درگیری های شدیدی میان جراحی بینی
جماعت تروریستی داعش و معارضان سوری مناسبت حمایت آمریکا تو شهرهای «منبج» و «جرابلس» باب استان پيت برای هفته هاست که امتداد دارد.

۱۱۶ کشته و زخمی در انفجار تروریستی ترکیه

[ad_2]

۱۱۶ کشته و زخمی در انفجار تروریستی ترکیه

دیدگاهتان را بنویسید

*