۱۲۴ کشته و زخمی درون غليان تروریستی ترکیه

[ad_1]

۱۲۴ کشته و زخمی در انفجار تروریستی ترکیه

کنترل ذهن
تركيدن تروریستی فلق و شام یکشنبه تو شهر «غازی آنتپ» ترکیه تباني کم ۳۰ کشته و ۹۴ زخمی برجای گذاشت.

به سوي رپرتاژ خبرگزاری نيكي و عتاب به طرف شيريني گزك از روسیا الیوم، سرچشمه ها ماخذ خبری از پيدايش غليان تو شهر «غازی آنتپ» ترکیه شايعه دادند. رپرتاژ ها از رويداد بروز انفجاری انتحاری مدخل سرپوش نزدیکی لبه سوریه حکایت دارد.

شاهدان عینی می گویند یک آژانس پيشكار انتحاری مواد منفجره همقدم نفس را درب نزدیکی كوي برگزاری یک آداب عروسی باب این شهر حقيقت درون قبله ترکیه تركيده کرده است.

شبکه تلویزیونی ان تی وی ترکیه نیز داخل گزارشی با نظر امر به طرف پيدايش «تالان ای تروریستی» داخل غازی آنتپ تاکید کرد نشانه غايت این غنيمت، یک سنن عروسی بوده است. نيكي این بالذات دهها خودروی امدادی و بيماركش به طرف نقطه محلت تركيدن روانه شده است.

سرچشمه ها ماخذ خبری ذمر آوند شرط کردند که لنگه در گروه آمارهای اولیه تو پی این جوشش تروریستی يد ارتباط کم ۳۰ تن کشته و ۹۴ تن دیگر زخمی شده اند.

«علی یرلیکایا» حكمران «غازی آنتپ» عهد اندازه کرد که این غليان یک ايلخاني تروریستی بوده است. «محمد شیمشک» همراهي ابتدا وزیر ترکیه نیز با رمز كنايه به طرف انتحاری توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن این جوشش حرف که رقم تلفات این غارت احياناً بیش از حساب ذمر آوند شرط شده خواهد حيات.

درب همین آينده «شامیل طیار» ياري جمع «دادگستري و گسترش دادن» ترکیه حرف که توده تروریستی داعش كارگزار این ايلخاني بوده است.

استان «غازی آنتپ» تو نيمروز جهات ترکیه با استان پيت باب سوریه نيز سامان است؛ جایی که درگیری های شدیدی میان توده تروریستی داعش و معارضان سوری باب موضوع حمایت آمریکا درون شهرهای «منبج» و «جرابلس» درون استان پيت برای هفته هاست که دنباله دارد.

خواص مواد غذایی

۱۲۴ کشته و زخمی در انفجار تروریستی ترکیه

[ad_2]

۱۲۴ کشته و زخمی در انفجار تروریستی ترکیه

دیدگاهتان را بنویسید

*