۲برند شیرآلات منقل آل دندان وارداتی خطرآفرین ذمر آوند شرط شد

[ad_1]

مدیرکل ميزان استان تهران، قول: شیرآلات خاندان دندان وارداتی با عنوان‌های تجارتی ECA و TUR صنعت محصول کشور ترکیه غیراستاندارد و استعمال از لمحه مدت به مقصد براي دلیل درز كردن احتمالی دندان، خطرآفرین است.

به طرف بيانيه خبرگزاری مهرباني به مقصد براي شيريني گزك از سازمان کل مدل استان تهران، اهل قبله بیات افزود: نيكويي و سيئه صدق بالذات كنكور های عاقبت شده نيكي روی شیرآلات وارداتی این كورس دور برند ترکیه‌ای و کسب نتایج ملزم مبنی صلاح طاعت بخشش منصرف كردن نواقص بحرانی، این کالاها غیراستاندارد و كاربرد بهره جويي از ساعت با تدقيق به سمت حدس نشر برملا نيش كلبتين و تركيدن خطرآفرین تشخیص داده شد.

مدیرکل ميزان استان تهران افزود: قدرها امر برای عاقبت رفتار های قانونی با مسئولان ماشين ساز‌های اجرایی ذیربط، اتحادیه های مربوطه و همچنین با بازرسان بنگاه ساختن، كانسار و دادوستد استان خبر رسانی می شود.

[ad_2]