۵۴ زائر پاکستانی مدخل سرپوش قصد آهنگ كردن امسال انس باختند

[ad_1]

موسسه نظم و ترتيب قصد آهنگ كردن و زیارت پاکستان ذمر آوند شرط کرد که ۵۴ زائر این کشور باب زيارت امسال انس خويش را از يد ارتباط دادند.

به منظور با اعلان خبرگزاری عنف به سمت شيريني گزك از «سپهر»، داخل حالی عدول حاجيان پاکستانی از عربستان به طرف کشورشان شروع شده است که ۵۴ بدن از آنها طی آداب قصد آهنگ كردن انس نفس را از رابطه تسلط دادند.

بنياد زيارت كعبه آهنگ و زیارت پاکستان عهد اندازه کرد که از بین ۵۴ زائر روح حيات نفس هوش عزيز از دست داده، ۳۴ شخص مرد و ۲۰ تن نسا بانو هستند.

این موسسه نظم و ترتيب ذمر آوند شرط کرد که عام زائرین به منظور با رحلت طبیعی گرامي جن و تن خويش را از يد ارتباط داده‌اند وليك با تدقيق به مقصد براي شعله‌سوزی درب نقطه محلت اسکان زائران و شکایاتی که از بی‌ نظمی باب عهد ادای این سنن مذهبی شده به سمت عقيده راء ي نمی‌گروه بهره جمهور زائران بدون هیچ دلیلی گرامي جن و تن از دست داده باشند.

اداره زيارت و زیارت پاکستان عهد اندازه کرد که بیشتر این زائرین به طرف دلیل مسن و ضعیف توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن نتوانستند این تشريفات را به سوي كوه طور کامل خاتمه دهند و گرامي جن و تن باختند.

 این موسسه نظم و ترتيب همچنین افزود: حاجيان میانسال و خردسال به منظور با موجب مبتلا متوقف شدن به طرف بیماری‌های لاجرم بدن خويشتن را از يد ارتباط داده‌اند و بوسيله سوگند به همین دلیل لاش آنها بوسيله سوگند به این کشور بازگردانده نمی‌شود و باب عربستان به سوي خاک سپرده می شوند.

[ad_2]