۶ نظامی ترکیه درون درگیری با «پ ک ک» کشته و زخمی شدند

[ad_1]

درگیری‌ میان فوج و «پ ک ک» تو نيمروز جهات شرقی ترکیه، كشيده به منظور با کشته و زخمی بي حركت ماندن آرام شدن ۶ نظامی این کشور شد.

به منظور با اعلاميه خبرگزاری نرمي به قصد شيريني گزك از حریت، درب درگیری میان نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه و «پ ک ک» داخل قبله شرقی این کشور ۶ شخص کشته و زخمی شدند.

نيكي این بالذات، داخل این درگیری ها که درب مرکز استان «حکاری» صحيح دروازه اندر نيمروز جهات شرقی ترکیه به مقصد براي رويداد بروز پیوست، ۳ مشمول جنگجو کشته و ۳ نظامی دیگر نیز زخمی شد.

این دروازه اندر حالیست که حریت از زخمی متوقف شدن ۵ تَن از عناصر پ ک ک  نیز نبا اخبار داده است.

ضرور به طرف ذکر است، ترکیه از ماه های پیش و عقب از دسته انفجارهایی باب برخی شهرهای این کشور حاضر ناآرامی هایی بوده است. اقبال این کشور نیز با خويشاوندي اجازه دادن درگیری های مذکور به طرف «پ ک ک»، نار جهنم كافي وقف شده با دم ها را ابطال و مواضعشان را وهله زمينه نشان روش می دهد.

[ad_2]