۷۰۰ روستای مازندران خالی از سکنه است

[ad_1]

ساری- دبیر خانه تعاون مازندران قول: ۷۰۰ روستای استان خالی از سکنه بوده و متبحر سکونت نیست درحالی که تو ماسبق روستاها مدار تولید بوده اند.

به مقصد براي خبر گزارشگر نرمي، علاء الدین ربیعی پیش ازظهر چهارشنبه داخل یازدهمین جشن تعاونی های اعلي دروازه اندر ساری، با بیان اینکه لنگه در گروه آخرین سرشماری دانشپايه طول عمر ۹۰ عداد حساب آمار جمعیت شهری ۵۶ درصد و جمعیت روستایی ۴۴ درصد وجود افزود: امروزه ۷۰۰ آبادی خالی از سکنه تو مازندران داریم که متبحر سکنه نیست.

وی با نام آدرس اینکه تولید صنعتی و کشاورزی با مشکل مصادف است، تصریح کرد:  امیدواریم جميع با طرح ریزی مقبول کشور را به سوي گسترش دادن برسانیم.

اکبری مدیر كوه راه دروا بانک عمران مازندران نیز درب این ميتينگ قول: تعاونی های عالي باید به سوي لقب الگوی خوبی به سوي دیگران معرفی شوند.

وی با ايما به سوي اینکه امسال تاکنون بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات داخل بهر تعاون روش داده شده است قول: پیش بینی می شود که تا پایان كلاس ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بوسيله سوگند به تعاونی ها صيقلي صافكاري شود.

وی افزود: به سمت بستگي هفته تعاون برای حمایت از مبحث تعاون برای تعاونی هایی که به مقصد براي كل دلیلی نتوانستند بدهی بانکی را بپردازند، با كمينه پیش صيقلي صافكاري انتساب به طرف تمدید دوران بازپرداخت رفتار می شود.

داخل این همایش تعاونی های افضل و رسانه های حامی تعاون استان مازندران تقدیر می شوند. 

[ad_2]