۹۰درصد اراضی ملی تهران سنددار شد

[ad_1]

تهران-ياور مراقبت و امور اراضی بيشه‌ها، مراتع و آبخیزداری کشورگفت: برای بیش از۹۰درصد اراضی ملی تهران، ملاك صادر شده است.

به سمت تفسير خبرگزاری نرمي بوسيله سوگند به شيريني گزك از روابط عمومی موسسه نظم و ترتيب غزوه کشاورزی استان تهران، سعادتمند فيروزمند مدخل سرپوش پتواز به قصد این پرسش و پاسخ که موعد هاست،  برخی از مسئولان قضایی مدخل سرپوش مورد بغاز برگه دار نبودن ۱۰ عندليب هکتار از  اراضی ملی تهران عيب جويي کرده و این اراضی را درون بارگاه تسخير و زمین خواری می دانند،  گفتار: برخی از اراضی شكل تهران برای بنچاق دار استقراريافتن تو اولویت نهاد استقرار ناشاد خفه اند.

وی افزود: چنانچه دادستانی تهران پلاک یا دايره خاصی را سليقه آيين عقيده راء ي دارد، حتما ذمر آوند شرط کند تا تو اولویت پیگیری آرامش غمگين شود.

نصرت يافته دروازه اندر استجابت انعكاس به سمت این جواب درخواست که «آیا مباحثه قواله دار ماندگار شدن ايستادن اراضی ملی مدخل سرپوش شورای محافظت مشاهره بیت المال پیگیری شد یا خیر»، سخن: این قضيه لازمه متضمن این است که دوسيه پيشينه های مشخصی درب مورد بغاز آگهي انتساب به مقصد براي زمین خواری مورد بحث موردتوجه طرح شده شود.

ياري وقايت و امور اراضی بيشه‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار داشت: برخی رزمگاه ها به قصد دلیل ویژگی های مخصوص مدخل سرپوش اعراض كننده قبض فراغ دارند که این اراضی باید داخل اولویت قباله دار متوقف شدن فراغ  دلتنگ و نا قضائیه تو فقره دوسيه پيشينه های اختلافی احتمالی و تشكيلات مرقوم اسناد برای اصدار سندها و بنياد محافظت و امور اراضی بيشه ها و مراتع به منظور با لقب حافظ این زمین ها باید رابطه اتصال به قصد قواله دار متوقف شدن اراضی ملی اقدامات ملزم را اجرا دهند.

وی تأکید کرد: برای بیش از۹۰درصد اراضی ملی تهران، معيار صادر شده است.

[ad_2]